วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่าน App ZORT (Android)

หากร้านค้าต้องการรับการแจ้งเตือนต่าง ๆ ผ่าน App ZORT สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลย

1. คลิกที่จุด 3 จุด ด้านบนขวามือ

 

 

2. เลือกหัวข้อ “ตั้งค่าการแจ้งเตือน”

 

 

3. ร้านค้าสามารถตั้งค่าได้ 3 เมนู ดังนี้

  • รายการขาย
  • รายการซื้อ
  • สินค้า

 

 

วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนรายการขาย

1. คลิกเลือก “รายการขาย”

 

 

 

2. เลือกเปิดการใช้งานตามหัวข้อที่ต้องการ ดังนี้

A. สร้างรายการขาย เมื่อเปิดการใช้งานแล้ว หากมีผู้ใช้งานท่านใดคีย์รายการขายเข้ามา จะแจ้งเตือนทันที

B. สถานะรายการขาย เมื่อรายการขายมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ เช่น เป็นจาก “รอโอน” เป็น “รอส่ง” ระบบจะแจ้งเตือนทันที

C. แก้ไขรายการขาย เมื่อผู้ใช้งานแก้ไขรายการขาย ระบบจะแจ้งเตือนทันที

 

 

 

วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนรายการซื้อ

1. คลิกเลือก “รายการซื้อ”

 

 

2. เลือกเปิดการใช้งานตามหัวข้อที่ต้องการ ดังนี้

A. สร้างรายการซื้อ เมื่อเปิดการใช้งานแล้ว หากมีผู้ใช้งานท่านใดคีย์รายการซื้อเข้ามา จะแจ้งเตือนทันที

B. สถานะรายการซื้อ เมื่อรายการซื้อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ เช่น เป็นจาก “รอโอน” เป็น “รอส่ง” ระบบจะแจ้งเตือนทันที

C. แก้ไขรายการซื้อ เมื่อผู้ใช้งานแก้ไขรายการซื้อ ระบบจะแจ้งเตือนทันที

 

 

วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนสินค้า

1. คลิกเลือก “สินค้า”

 

 

2. หากต้องการให้ระบบแจ้งเตือนว่าสินค้าใดใกล้หมด สามารถเปิดการใช้งานที่หัวข้อนี้ได้เลย

 

 

วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนแอปพลิเคชันมือถือผ่านระบบ ZORT

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “การแจ้งเตือน”

2. ไปที่หัวข้อ “แอปพลิเคชันมือถือ”

3. คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือน

4. กำหนดสิทธิ์การใช้งานที่จะได้รับการแจ้งเตือนผ่าน App ZORT

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : [email protected]

LINE : @zort