วิธีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานสำหรับเข้าถึงรายชื่อลูกค้า

วิธีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานสำหรับเข้าถึงรายชื่อลูกค้า (Created Contact Permission) ร้านค้าสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงเฉพาะรายชื่อลูกค้าของแต่ละผู้ใช้งานได้ โดยมีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้

 

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “สิทธิ์ผู้ใช้งาน”

2. คลิก “เพิ่มสิทธิ์การใช้งานใหม่” กรณีร้านค้าต้องการแก้ไขสิทธิ์การใช้งานเดิม สามารถกดที่ “จุด 3 จุด” ด้านหลังชื่อสิทธิ์ แล้วเลือก “แก้ไข”)

 

 

3. ไปที่หัวข้อ “รายการขาย”

4. ติ๊กเลือก “แสดงผู้ติดต่อทั้งหมด” หรือ “แสดงผู้ติดต่อที่สร้างเองเท่านั้น” (กรณีเลือกแสดงผู้ติดต่อที่สร้างเองเท่านั้น ผู้ใช้งานจะมองเห็นเฉพาะรายชื่อของตนเอง)

5. กด “บันทึก”

 

 

เพียงเท่านี้ผู้ใช้งานก็สามารถเลือกตั้งค่าให้เห็นเฉพาะรายชื่อลูกค้าของตนเองหรือทั้งหมดได้

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort