การสร้างรายการขาย

       การสร้างรายการขาย เพื่อบันทึกรายได้ และข้อมูลการขายต่างๆ สามารถทำได้ดังนี้

วิธีการสร้างรายการขาย สามารถทำได้ 3 แบบ คือ

1.) สร้างครั้งละรายการ (สร้าง)

2.) สร้างรายการขายแบบย่อ (สร้างอย่างง่าย)

3.) สร้างรายการขายจากไฟล์ Excel (นำเข้าไฟล์ Excel)

1. สร้างครั้งละรายการ (สร้าง) #

1.) ไปที่เมนูรายการขาย แล้วไปที่สร้างรายการขาย

2.) หรือไปที่เมนูรายการขาย แล้วไปที่ รายการขาย กดสร้าง

3.) หลังจากนั้น จะปรากฏการสร้างรายการขายตามภาพด้านล่างนี้

4.) กรอกข้อมูลการซื้อสินค้าทั้ง 7 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของเอกสาร

ส่วนที่ 2 ข้อมูลของลูกค้า

ส่วนที่ 3 ข้อมูลสินค้า

ส่วนที่ 4 ข้อมูลที่อยู่ผู้รับ

ส่วนที่ 5 ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

ส่วนที่ 6 ข้อมูลการชำระเงิน

ส่วนที่ 7 ข้อมูลคลังสินค้า/สาขา

หลังจากบันทึก จะปรากฏรายการขายตามภาพด้านล่างนี้

2. สร้างรายการขายแบบย่อ (สร้างอย่างง่าย) #

ใช้สำหรับรายการขายที่ไม่ต้องการลงรายละเอียดลูกค้า หรือสถานะรายการต่าง ๆ

1.) ไปที่เมนูรายการขาย แล้วกด สร้างอย่างง่าย

2.) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดบันทึก

หลังจากบันทึก จะปรากฏรายการขายตามภาพด้านล่างนี้

3. สร้างรายการขายจากไฟล์ Excel (นำเข้าไฟล์ Excel) #

การสร้างรายการขายจากไฟล์ Excel จะต้องดาวน์โหลด template จากระบบเพื่อนำเข้าข้อมูล ตามรูปแบบที่ระบบกำหนดเท่านั้น

1.) ไปที่เมนูรายการขาย แล้วกด นำเข้าไฟล์ (Excel)

2.) อัพโหลดไฟล์ Excel

3.) กดบันทึก

                                                       สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort