การสร้างรายการขาย

       การสร้างรายการขาย เพื่อบันทึกรายได้ และข้อมูลการขายต่างๆ สามารถทำได้ดังนี้

วิธีการสร้างรายการขาย สามารถทำได้ 3 แบบ คือ

1.) สร้างครั้งละรายการ (สร้าง)

2.) สร้างรายการขายแบบย่อ (สร้างอย่างง่าย)

3.) สร้างรายการขายจากไฟล์ Excel (นำเข้าไฟล์ Excel)

1. สร้างครั้งละรายการ (สร้าง)

1.) ไปที่เมนูรายการขาย แล้วไปที่สร้างรายการขาย

2.) หรือไปที่เมนูรายการขาย แล้วไปที่ รายการขาย กดสร้าง

3.) หลังจากนั้น จะปรากฏการสร้างรายการขายตามภาพด้านล่างนี้

4.) กรอกข้อมูลการซื้อสินค้าทั้ง 7 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของเอกสาร

ส่วนที่ 2 ข้อมูลของลูกค้า

ส่วนที่ 3 ข้อมูลสินค้า

ส่วนที่ 4 ข้อมูลที่อยู่ผู้รับ

ส่วนที่ 5 ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

ส่วนที่ 6 ข้อมูลการชำระเงิน

ส่วนที่ 7 ข้อมูลคลังสินค้า/สาขา

หลังจากบันทึก จะปรากฏรายการขายตามภาพด้านล่างนี้

2. สร้างรายการขายแบบย่อ (สร้างอย่างง่าย)

ใช้สำหรับรายการขายที่ไม่ต้องการลงรายละเอียดลูกค้า หรือสถานะรายการต่าง ๆ

1.) ไปที่เมนูรายการขาย แล้วกด สร้างอย่างง่าย

2.) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กดบันทึก

หลังจากบันทึก จะปรากฏรายการขายตามภาพด้านล่างนี้

3. สร้างรายการขายจากไฟล์ Excel (นำเข้าไฟล์ Excel)

การสร้างรายการขายจากไฟล์ Excel จะต้องดาวน์โหลด template จากระบบเพื่อนำเข้าข้อมูล ตามรูปแบบที่ระบบกำหนดเท่านั้น

1.) ไปที่เมนูรายการขาย แล้วกด นำเข้าไฟล์ (Excel)

2.) อัพโหลดไฟล์ Excel

3.) กดบันทึก

                                                       สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort