การสร้างรายการขาย

 

การสร้างรายการขาย เพื่อบันทึกรายได้ และข้อมูลการขายต่าง ๆ สามารถทำได้ดังนี้

วิธีการสร้างรายการขาย สามารถทำได้ 3 แบบ คือ

1. สร้างครั้งละรายการ (สร้าง)

2. สร้างรายการขายแบบย่อ (สร้างอย่างง่าย)

3. สร้างรายการขายจากไฟล์ Excel (นำเข้าไฟล์ Excel)

 

(1) สร้างครั้งละรายการ (สร้าง) #

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “สร้างรายการขาย” หรือ “ดูรายการขาย”

2. กดปุ่ม “สร้าง”

 

3. หลังจากนั้นจะปรากฏการสร้างรายการขายตามภาพด้านล่างนี้

 

 

4. กรอกข้อมูลการซื้อสินค้าทั้ง 7 ส่วน

A ข้อมูลของเอกสาร จะแสดงข้อมูในส่วนของเลขที่รายการขาย วันที่สร้างรายการ วันหมดอายุรายการ เลขอ้างอิง ช่องทางการขาย ประเภทภาษีและตัวแทนจำหน่าย (หากมี)

 

 

B ข้อมูลของลูกค้า จะแสดงในส่วนของชื่อลูกค้า รหัสลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ อีเมลและที่อยู่ลูกค้า

 

 

 

         

กรณีอยากทราบว่าลูกค้าท่านนี้เคยสั่งซื้อสินค้ารายการขายใดบ้าง ให้คลิกที่ไอคอนดูรายการขายระบบจะแสดงข้อมลรายการขายก่อนหน้านี้ขึ้นมาให้จำนวน 10 รายการ (คลิกเลือกข้อมูลลูกค้าก่อนกดดูรายการขายเดิ) 

 

 

ตัวอย่างข้อมูลรายการขายก่อนหน้านี้ (ดูรายการขายย้อนหลังได้ 10 รายการเท่านั้น) 

 

 

C ข้อมูลสินค้า สามารถเลือกสินค้า ช่องทางการจัดส่ง หรือใส่หมายเหตุ ส่วนลดท้ายบิล ค่าส่งเพิ่มเติมได้

 

 

D ข้อมูลที่อยู่ผู้รับ กรณีที่อยู้ผู้ติดต่อกับผู้รับเป็นคนละที่กัน สามารถใส่ที่อยู่เพิ่มเติมตรงนี้ได้

 

 

E ข้อมูลการจัดส่งสินค้า สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าได้

 

 

F ข้อมูลการชำระเงิน

 

 

G ข้อมูลคลังสินค้า/สาขา เลือกสถานะเป็นรอโอนหรือโอนทันที และระบุคลังสินค้าได้

 

 

5. หลังจากบันทึก จะปรากฏรายการขายตามภาพด้านล่างนี้

 

 

 

(2) สร้างรายการขายแบบย่อ (สร้างอย่างง่าย) #

ใช้สำหรับรายการขายที่ไม่ต้องการลงรายละเอียดลูกค้า หรือสถานะรายการต่าง ๆ

 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. กด “สร้างอย่างง่าย”

 

 

3. กรอกข้อมูลสินค้า ช่องทางชำระเงินและคลังสินค้าให้ครบถ้วน

4. กด “บันทึก”

 

 

5. หลังจากบันทึก จะปรากฏรายการขายตามภาพด้านล่างนี้

 

 

(3) สร้างรายการขายจากไฟล์ Excel (นำเข้าไฟล์ Excel) #

การสร้างรายการขายจากไฟล์ Excel จะต้องดาวน์โหลด template จากระบบเพื่อนำเข้าข้อมูล ตามรูปแบบที่ระบบกำหนดเท่านั้น

 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. กด “นำเข้าไฟล์ (Excel)”

 

 

3. เลือก “นำเข้าเข้ารายการใหม่”

4. ดาวน์โหลดไฟล์ template

 

 

5. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

 

 

6. กดนำเข้าไฟล์

7. กด “บันทึก”

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort