การนำเข้าสินค้าจากบริการออนไลน์ (นำเข้าสินค้าจาก Marketplace or Website)

เมื่อทำการเชื่อมต่อMarketplace หรือ Website กับระบบ ZORT เรียบร้อย ร้านค้าสามารถนำเข้าสินค้าจากระบบอื่นมาที่ ZORT ได้ โดยวิธีการดังนี้

  1. ไปที่เมนูตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น

 

2. กดเข้าไปที่ตัวเชื่อมต่อ >> สามารถนำเข้าสินค้าได้ที่เมนู นำเข้าข้อมูลสินค้า กดที่ปุ่มอัพเดท