การนำเข้าสินค้าจากบริการออนไลน์ (นำเข้าสินค้าจาก Marketplace or Website)

เมื่อทำการเชื่อมต่อ Marketplace หรือ Website กับระบบ ZORT เรียบร้อย ร้านค้าสามารถนำเข้าสินค้าจากระบบอื่นมาที่ ZORT ได้ (เหมาะสำหรับกรณีมีสินค้าใน marketplace แล้ว แต่ยังไม่มีสินค้าดังกล่าวใน zort ระบบจะดึงสินค้าทั้งหมดเข้ามา ซึ่ง sku ใน zort และ marketplace จะต้องตรงกัน) โดยวิธีการดังนี้

 

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “เชื่อมต่อบริการอื่น”

2. คลิกเข้าไปในช่องทางที่ต้องการนำเข้าสินค้า

 

 

3. สามารถนำเข้าสินค้าได้ที่หัวข้อ “นำเข้าข้อมูลสินค้า” กดที่ปุ่ม “อัพเดท”

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort