การเพิ่ม Lot & Expired

ร้านค้าไหนมีปัญหากับการจัดการกับล็อต วันหมดอายุ หรือการจัดการขายสินค้าออกก่อนหลังจนเละไปหมด ดูวิธีจัดการง่ายๆ จาก ZORT กันได้เลย!

ช่วยให้ทราบว่าสินค้าล็อตไหนเข้ามาก่อนหลัง? หมดอายุเมื่อไหร่ ZORT มีตัวช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าสินค้ามีล็อตและวันหมดอายุได้ง่ายๆ ดังนี้

การตั้งค่าสินค้ามีล็อต #

1. ไปที่เมนู “สินค้า” เลือก “สินค้า”

2. เลือกเมนู “คำสั่ง” (จุดสามจุด) หลังสินค้าที่ต้องกำหนดให้มีล็อต

3. เลือก “แก้ไข”

 

 

4. ไปที่ “ตั้งค่าโปรแกรม”

5. ติ๊กเลือก “ล็อต/วันหมดอาย””

6. กด “บันทึก”

 

 

สามารถตั้งค่าได้ว่า ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าชิ้นนี้เข้ามาจะให้กำหนดล็อตอัตโมมัติหรือไม่ และสามารถกำหนดวันหมดอายุของสินค้าได้อัตโนมัติ โดยที่ครั้งต่อไปไม่ต้องตั้งค่าซ้ำ

 

วิธีการบันทึกการซื้อสินค้าเข้ามาเป็นล็อต #

1. ไปที่เมนู “รายการซื้อ” เลือก “สร้างรายการซื้อ”

 

 

2. เลือกสินค้าที่มีล็อต จากหน้าการสร้างรายการซื้อ

 

 

3. เมื่อทำการโอนสินค้าเข้าคลัง จะสามารถเลือก “เพิ่มล็อต/วันหมดอายุ” ได้

 

 

4. เลือก ล็อต/วันหมดอายุ

*ถ้าหากเลือกเป็นกำหนดล็อต/วันหมดอายุอัตโนมัติ เมื่อมีการทำการโอนข้อมูลล็อตจะถูกเพิ่มอัตโนมัติ

 

 

ตั้งค่าให้ขายสินค้าใกล้หมดอายุออกก่อน #

 

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “บริษัท/ร้านค้า”

2. เลือก “ตั้งค่าโปรแกรม”

 

 

3. ติ๊ก “กำหนดล็อตอัตโนมัติ” เมื่อขายสินค้าออก

4. กด “บันทึก”

 

 

หลังจากที่ตั้งค่ากำหนดล็อตอัตโนมัติ เมื่อขายสินค้าออก เมื่อมีการทำการโอนสินค้าออกจากคลัง สินค้าจะถูกตัดจากในล็อตอัตโนมัติ โดยที่สินค้าที่ใกล้หมดอายุ (ยังไม่ได้หมด) จะถูกตัดออกจากสต๊อกเป็นอันดับแรก

 

วิธีปรับสต๊อกของสินค้าหมดอายุแล้ว #

 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” เลือก “สินค้า”

2. เลือกคำสั่ง (จุดสามจุด) หลังสินค้าที่ต้องการปรับจำนวน

3. เลือก “ล็อต/วันหมดอาย”

 

 

4. เลือกคำสั่ง (จุดสามจุด) หลังสินค้าที่ต้องการปรับจำนวน กด “ปรับ”

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort