วิธีดูข้อมูลในหน้ารายงานยอดขาย

#

รายงานแสดงยอดขายและกำไรของร้านค้า โดยสามารถดูว่าช่วงเวลาดังกล่าวร้านค้ามียอดขาย, กำไรเท่าเท่าไหร่ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ สามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็น Excel เพื่อดูรายละเอียดได้ โดยรายงานยอดขาย มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ค้นหาขั้นสูง : สามารถเลือกวันที่ที่ต้องการดูข้อมูลได้ โดยกดค้นหาขั้นสูง และเลือกช่วงเวลาตามต้องการ

 

 

 

2.การเลือกหัวข้อ : สามารถเลือกดูยอดขายตามหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

  1. ยอดขายทั้งหมด
  2. ยอดขายตามคลัง/สาขา
  3. ยอดขายตามช่องทางการขาย
  4. ยอดขายตาม Marketplace (Lazada, Shopee)

 

 

 

3. การเลือกดูข้อมูลสรุปยอดขายสามารถเลือกดูข้อมูลได้ เช่น ยอดขายรวม, กำไรจากการขายหรือกำไรรวม และสามารถ Export Excel ได้ 

 

 

4.กราฟรายงานแสดงยอดขา, ไร สามารถเลือกดูข้อมูลด้ ่น กำไรจากการขา, กำไรรว, ยอดขายรวมหรือยอดขายตามหมวดหู่ และสามารถเลือกดูข้อมูลตามัน เดอน ไตรมาสหรือปีได 

 

 

5. ยอดขายต่าง  ๆ ซึ่งสามารถ Export Excel และเลือกดูข้อมูลได้ เช่น ยอดขายรายสินค้า ยอดขายรายหมวดหมู่ เป็นต้น 

 

 

6.Export สรุปยอดขายรายวัน , รายเดือนได้ 

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร 02-026-6423 

Line: @zort