วิธีการนำเข้าสินค้าเป็นชุดด้วยไฟล์ Excel

การนำเข้าสินค้าเป็นชุดด้วยไฟล์ Excel เหมาะสำหรับร้านค้าที่ต้องการสร้างสินค้าเป็นชุดจำนวนหลาย ๆ รายการ ทำให้ลดขั้นตอนในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น โดยวิธีการนำเข้าไฟล์สามารถทำตามได้ง่าย ๆ ดังนี้

 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้าเป็นชุด”

2. คลิก “นำเข้าไฟล์ (Excel)”

 

 

3. Download template โดยเลือกที่ “สามารถ Download ไฟล์ template (สินค้า) ที่นี่”

 

 

4. กรอกข้อมูลสินค้าเป็นชุดที่ต้องการสร้าง โดยสินค้าภายในชุดจะต้องอยู่ในคลังสินค้าเดียวกันเท่านั้น กรณีมีสินค้าภายในชุดมากกว่า 2 SKU สามารถ Copy คอลัมน์สินค้าไว้ในช่องถัดไปได้เลย

 

 

5. เมื่อกรอกข้อมูลใน Template และ Save เรียบร้อย ไปที่หน้าสินค้าเป็นชุด กด Choose File >>> เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลดเข้าระบบ

6. กด “บันทึก”

 

 

7. เมื่อระบบอัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะได้สินค้าเป็นชุดตามรูปตัวอย่าง

 

 

8. กดปุ่ม “จุด 3 จุด”

9. เลือก “เปิดการใช้งาน” (เมื่อเปิดใช้งานสินค้าแล้ว จะทำให้ไม่สามารถแก้ไขหรือปิดการใช้งานสินค้าเป็นชุดนั้นได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลแนะนำให้ลบแล้วสร้างสินค้าเป็นชุดขึ้นมาใหม่เท่านั้น)

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort