วิธีการพิมพ์บาร์โค้ด/ คิวอาร์โค้ดของสินค้า

สำหรับร้านค้าที่ต้องการพิมพ์เอกสารบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ดเพื่อใช้แปะตัวสินค้า สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย

 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ

3. คลิกปุ่ม “พิมพ์เอกสาร”

 

 

4. เลือกประเภทและรูปแบบที่ต้องการ

5. กดปุ่ม “พิมพ์เอกสาร”

 

 

ตัวอย่าง ประเภทบาร์โค้ด รูปแบบทั่วไป

 

ตัวอย่าง ประเภทบาร์โค้ด รูปแบบแค็ตตาล็อก

 

 

ตัวอย่าง ประเภทบาร์โค้ด รูปแบบบาร์โค้ด 2 คอลัมน์ (A4)

 

 

ตัวอย่าง ประเภทบาร์โค้ด รูปแบบบาร์โค้ด 3 คอลัมน์ (A4)

 

 

ตัวอย่าง ประเภทบาร์โค้ด รูปแบบบาร์โค้ด 1 คอลัมน์ (สติกเกอร์ 5×3 ซม.)

 

 

ตัวอย่าง ประเภทบาร์โค้ด รูปแบบบาร์โค้ด 3 คอลัมน์ (สติกเกอร์์)

 

 

ตัวอย่าง ประเภทคิวอาร์โค้ด รูปแบบทั่วไป

 

 

ตัวอย่าง ประเภทคิวอาร์โค้ด รูปแบบแค็ตตาล็อก

 

 

ตัวอย่าง ประเภทคิวอาร์โค้ด รูปแบบบาร์โค้ด 2 คอลัมน์ (A4)

 

 

ตัวอย่าง ประเภทคิวอาร์โค้ด รูปแบบบาร์โค้ด 3 คอลัมน์ (A4)

 

 

ตัวอย่าง ประเภทคิวอาร์โค้ด รูปแบบบาร์โค้ด 1 คอลัมน์ (สติกเกอร์ 5×3 ซม.)

 

 

ตัวอย่าง ประเภทคิวอาร์โค้ด รูปแบบบาร์โค้ด 3 คอลัมน์ (สติกเกอร์)

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort