วิธีออกเอกสารกรณีชำระเงินแบบมัดจำ

การพิมพ์เอกสารมัดจำ

 

ใช้สำหรับการชำระค่าสินค้า หรือบริการล่วงหน้าบางส่วนก่อนทำการซื้อขายสินค้า ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ในการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า เพื่อเป็นการประกันการซื้อขายสินค้า

 

 

วิธีกาารพิมพ์เอกสารใบมัดจำ

1. สร้างรายการซื้อ/ ขาย บันทึกการชำระเงินในหน้ารายละเอียดรายการซื้อ/ ขาย โดยสามารถใส่ยอดเงินมัดจำตามต้องการ

 

 

จากรายการขายตัวอย่างมีรายละเอียดดังนี้ 

· สีแดง : ยอดสุทธิในรายการ 4950 บาท  

· สีส้ม : ชำระเงินมัดจำ 500 บาท

· สีเขียว : ยอดคงเหลือชำระ 4,450 บาท

 

2. ไปที่การชำระเงิน คลิก “พิมพ์” หลังรายการชำระเงินที่ต้องการพิมพ์เอกสาร

 

 

3. เลือกประเภท “ใบมัดจำ” หรือ “ใบมัดจำ/ใบกำกับภาษี”

 

 

ตัวอย่างเอกสารใบมัดจำ หรือใบมัดจำ/ใบกำกับภาษี

 

 

4. เมื่อครบกำหนด หรือมีการชำระเงินยอดที่เหลือ กด “ชำระเพิ่ม” เพื่อบันทึกชำระเงินอีกครั้ง

 

 

5. ใส่ยอดเงินคงเหลือ

6. กด “ยืนยันการชำระเงิน”

 

 

7. ไปที่การชำระเงิน คลิก “พิมพ์” หลังการชำระเงินงวดที่ 2

 

 

8. เลือกประเภทเอกสาร “ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบเสร็จรับเงิน”

 

ตัวอย่างเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในกรณีมีการชำระเงินมัดจำ

 

 

การแสดงผลการคำนวณค่ามัดจำบนหน้าเอกสาร

กรณีรายการขายที่มีการชำระเงินเข้ามาบางส่วน เมื่อร้านค้ากดพิมพ์เอกสารตรงหัวข้อการชำระเงินในหน้ารายละเอียดของรายการขายนั้น ๆ จะสามารถพิมพ์เอกสารได้เฉพาะยอดที่ลูกค้าชำระเงินมัดจำเข้ามา ซึ่งเอกสารจะแสดงตัวเลขของราคารายสินค้า, ส่วนลด และค่าส่ง แบบเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากัน โดยอ้างอิงจากจำนวนเงินที่ชำระเข้ามาในรอบนั้น ๆ เท่านั้น ตามตัวอย่างดังนี้

 

ตัวอย่างรายการขายที่มีการชำระเงินบางส่วน

ข้อมูลรายการขายดังนี้

1. ราคาสินค้า 150 บาท

2. ส่วนลด 50.00 บาท

3. ค่าส่ง 100 บาท

4. มูลค่ารวมสุทธิ 200 บาท

5. แบ่งชำระเงิน 50 บาท (คิดเป็น 25% ของมูลค่ารวมสุทธิ)

 

ข้อมูลในเอกสารดังนี้

1. ราคาสินค้า 150 บาท : 150 – 25% = 37.50

2. ส่วนลด 50.00 บาท : 50 – 25% = 12.5

3. ค่าส่ง 100 บาท : 100 – 25% = 25

4. มูลค่ารวมสุทธิ 200 บาท : 200 – 25% = 50 (เป็นยอดที่แบ่งชำระเงินเข้ามา)

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort