วิธีการเพิ่มคลังสินค้า

การเพิ่มคลังใช้สำหรับร้านค้าที่มีคลัง, สาขา หรือโกดังเก็บสินค้ามากกว่า 1 แห่ง เพื่อให้สามารถแยกสต๊อกหรือตรวจสอบสต๊อกสินค้าในแต่ละสาขาได้อย่างถูกต้อง 

วิธีการเพิ่มคลังสินค้า  

  1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “คลังสินค้า/สาขา”
  2. คลิกปุ่ม “เพิ่มคลังสินค้า/สาขา”

 

 

  1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยสามารถกรอกตามละเอียดตามลำดับ ดังนี้

A ประเภท : ประเภทของคลังสินค้ามี 3 ประเภท ดังนี้  

  • ทั่วไป :  ใช้สำหรับคลัง, สาขาทั่วไป  
  • ฝากขาย ใช้สำหรับกรณีการฝากขายสินค้าในสถานที่ต่างๆ โดยคลังฝากขาย จะสามารถใส่ข้อมูลลูกค้า และออกเอกสารใบเสร็จ, ใบกำกับภาษีได้ 
  • ของเสีย ใช้สำหรับการแยกสินค้า, สต๊อกสินค้าที่เสีย หรือมีปัญหาออกจากสต๊อกที่ใช้ในการขาย โดยสต๊อกของเสียระบบจะไม่นำจำนวนสินค้าในคลังนี้ไปแสดงเวลาทำการขายสินค้า 

B รหัสคลัง/สาขา  

C ชื่อคลัง/สาขา : ชื่อของคลังสินค้า โดยสามารถตั้งตามสถานะที่ที่มีการเก็บสินค้า หรือตามการขายสินค้าได้ 

D จังหวัด / อำเภอ/เขต / ที่อยู่ : ใช้สำหรับการระบุที่อยู่ของคลังสินค้า 

  1. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้กดปุ่ม “บันทึก”

 

 

4. คลังสินค้าที่สร้างเสร็จเรียบร้อยจะปรากฎข้อมูลในระบบ (ดังภาพตัวอย่าง)