การออกบิลต่าง ๆ

ร้านค้าที่ใช้ ZORT สามารถออกบิล ใบกำกับภาษีฉบับเต็ม ฉบับย่อ หรือเอกสารสำคัญต่าง ๆ ให้กับรายการขายได้อย่างง่ายดาย และสะดวกรวดเร็ว โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

1.) ไปที่เมนู รายการขาย เลือก ดูรายการขาย

2.) เลือกรายการที่ต้องการพิมพ์เอกสาร

3.) กดคำสั่ง พิมพ์เอกสาร

 

 

4.) เลือกขนาดกระดาษ เลือกรูปแบบเอกสาร เช่น ทั่วไป หรือฟอร์มใบกำกับภาษี และกรอกชื่อ/เลือก ประเภทเอกสารตามที่คุณต้องการ ได้เลย เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ฯลฯ

 

 

TIP : ZORT จะจำสิ่งที่ท่านเคยพิมพ์เข้าไป โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำในครั้งต่อไป

 

1. การออกใบเสร็จรับเงิน A4 #

1.) เลือกขนาดกระดาษ

2.) เลือกรูปแบบเอกสาร

3.) เลือกประเภทเอกสาร

4.) กด พิมพ์เอกสาร

 

 

หลังจากกดพิมพ์เอกสาร จะปรากฎตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน ก่อนพิมพ์เอกสารต่อไป ดังภาพตัวอย่างนี้

 

 

2. การออกใบเสร็จรับเงิน  (สำหรับพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ) #

1.) เลือก ขนาดกระดาษ ใบเสร็จ

2.) เลือกรูปแบบเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน

3.) กด พิมพ์เอกสาร

 

 

4.) หลังจากกดพิมพ์เอกสาร จะปรากฎตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน ก่อนพิมพ์เอกสารต่อไป ดังภาพตัวอย่างนี้

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort