การเพิ่มรูปสินค้า

หากธุรกิจของท่านมีสินค้าที่ชื่อคล้ายกันทำให้เลือกผิดพลาดบ่อยๆหรือต้องอธิบายให้พนักงานฟังอยู่เสมอ ลองแก้ไขปัญหานี้ด้วยการใส่รูปภาพของสินค้า

 

การเพิ่มรูปสินค้าครั้งละหลายรายการ #

1.) ไปที่เมนู สินค้า

2.) เลือก จัดการรูปภาพสินค้า

 

 

3.) คลิก Drag & drop image here หรือ เปิดโฟลเดอร์รูปภาพที่เตรียมไว้จากคอมพิวเตอร์ของเรา แล้ว ลากมาวางที่สินค้าที่ต้องการเพิ่มรูป

 

 

4.) เลือก รูปภาพที่ต้องการ แล้วกด บันทึก

 

 

5.) จะได้ภาพสินค้าตามตัวอย่างข้างล่างนี้

 

 

6.) เมื่อกลับมาหน้า สินค้า จะปรากฏภาพสินค้าทั้งหมดที่เราอัปโหลดไป

 

 

วิธีการเพิ่มรูปสินค้าครั้งละรายการ #

1.) คลิก จุดสามจุด หลังรายการที่ต้องการเพิ่มรูป

2.) คลิก  แก้ไข

 

 

3.) คลิกที่ ภาพ เพื่ออัปโหลดรูป

 

 

4.) เลือก รูปภาพที่ต้องการ แล้วกด บันทึก

 

 

5.) กด บันทึก ที่หน้าแก้ไขอีกครั้ง

 

  1. เมื่อกลับมาหน้า สินค้า จะปรากฏภาพสินค้าที่เราอัปโหลดไป

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort