การเพิ่มรูปสินค้า

หากธุรกิจของท่านมีสินค้าที่ชื่อคล้ายกันทำให้เลือกผิดพลาดบ่อย ๆ หรือต้องอธิบายให้พนักงานฟังอยู่เสมอ ลองแก้ไขปัญหานี้ด้วยการใส่รูปภาพของสินค้า

 

การเพิ่มรูปสินค้าครั้งละหลายรายการ

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า”

2. เลือก “จัดการรูปภาพสินค้า”

 

 

3. คลิก Drag & drop image here หรือ เปิดโฟลเดอร์รูปภาพที่เตรียมไว้จากคอมพิวเตอร์ของเรา แล้ว ลากมาวางที่สินค้าที่ต้องการเพิ่มรูป

 

 

4. เลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วกด “บันทึก”

 

 

5. จะได้ภาพสินค้าตามตัวอย่างข้างล่างนี้

 

 

6. เมื่อกลับมาหน้าสินค้า จะปรากฏภาพสินค้าทั้งหมดที่เราอัปโหลดไป

 

 

วิธีการเพิ่มรูปสินค้าครั้งละรายการ #

1. คลิก “จุดสามจุด” หลังรายการที่ต้องการเพิ่มรูป

2. คลิก “แก้ไข”

 

 

3. ไปที่หัวข้อ “รูปภาพ”

4. เลือกภาพ เพื่ออัปโหลดรูป

5. กด “บันทึก”

 

 

 

6. เมื่อกลับมาหน้าสินค้า จะปรากฏภาพสินค้าที่เราอัปโหลดไป

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort