วิธีการตั้งค่าส่งค่ารายได้ Platform ไป PEAK

รายได้ Platform คืออะไร 

ค่ารายได้ Platform คือค่ารายได้ที่ทาง Marketplace รองรับให้ร้านค้า โดยจะประกอบไปด้วยค่า voucher ส่วนลดจาก Marketplace , ค่าเหรียญ , ค่า Coin ที่ทาง Marketplace มอบเป็นส่วนลดให้ผู้ซื้อ ซึ่งค่าส่วนลดกลุ่มนี้ ร้านค้าจะได้รับคืนมาเป็นรายได้ของร้านค้า 

 

ค่ารายได้ Platform จะแสดงที่ใด 

ค่ารายได้ Platform จะแสดงในรายการขาย โดยจะมีคอลัมน์แยก โดยหัวข้อคอลัมน์จะชื่อ รายได้ Platform 

ตัวอย่างค่ารายได้ Platform ในรายการขาย 

 

 

 

วิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อ PEAK กรณีตั้งค่าส่งรายได้ Platform 

  1. ไปที่เมนูตั้งค่า
  2. เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น
  3. กดเข้าเชื่อมต่อ PEAK
  4. กดแก้ไข เลือกแถบส่งข้อมูล

 

 

5. การตั้งค่าจะมี 2 ตัวเลือก

  1. กระจายรายได้จาก Platform ในสินค้า : คือไม่ส่งรายได้ Platform เป็นรายได้อื่น

  2. กำหนดรายได้จาก Platform เป็นรายได้อื่น : คือส่งรายได้ Platform เป็นรายได้อื่น โดยส่งข้อมูลรายได้อื่นไปเป็นรหัสบัญชี 420108 ชื่อสินค้าบริการ จะตั้งตามช่องทาง เช่น รหัสสินค้า : Shopee  ชื่อสินค้า : รายได้จาก Platform Shopee  

 

ตัวอย่างรายการขายที่ส่งรายได้ Platform ไป PEAK 

ข้อมูลรายการขายบน ZORT
1. สินค้า 2,590 บาท 

2. ส่วนลด 302.00 // มาจาก Coin 179  บาท / Voucher 108  บาท / ส่วนลดร้านค้า 15 บาท

3. ค่าส่ง 170 บาท

4. รายได้ Platform 287 // มาจาก Coin 179  บาท / Voucher Shopee 108  บาท

 

 

 

ตัวอย่างรายการขาย PEAK 

 

ตัวอย่างการเปรียบเทียบข้อมูล