วิธีการเชื่อมต่อและตั้งค่า E – Tax Invoice

สำหรับฟังก์ชัน E-Tax invoice หรือ การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับร้านค้าที่ต้องจัดการเอกสาร สามารถจัดทำและจัดส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E -Tax invoice) จากระบบ ZORT ไปตรวจสอบพร้อมอนุมัติที่ INET ได้ครบจบในที่เดียว โดยวิธีการเชื่อมต่อและตั้งค่าสามารถทำตามได้ง่าย ๆ ดังนี้

 

วิธีการเชื่อมต่อระบบ ZORT และ eTax – INET #

 

ร้านค้าสามารถติดต่อทาง Inet เพื่อทำการลงทะเบียน E – Tax จากนั้นทำการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ ZORT ตามวิธีด้านล่างได้เลย

 

1. ไปที่เมนูตั้งค่า หัวข้อ “เชื่อมต่อบริการอื่น”

2. คลิก “เพิ่มการเชื่อมต่อ”

 

 

3. ไปที่หัวข้อ “Accounting”

4. เลือก “E-Tax Invoice”

5. นำข้อมูล Token กรอกในช่องให้เรียบร้อย โดยจะมีรายละเอียด ดังนี้

 • ชื่อ : ตั้งชื่อช่องทางที่ต้องการ
 • Authorization Code : นำ Token มาใส่ที่ช่องดังกล่าว
 • โหมด : ร้านค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการเชื่อมต่อ UAT หรือ Production

– กรณีติ๊ก เชื่อมต่อโปรดักชัน : จะเป็นการเชื่อมต่อกับระบบ Production ของทาง E-Tax เพื่อนำส่งข้อมูลที่ต้องการใช้งานจริง

– กรณีไม่ติ๊ก เชื่อมต่อโปรดักชัน : จะเป็นการเชื่อมต่อระบบ UAT ของทาง E-Tax เพื่อเป็นการทดสอบระบบเท่านั้น

6. กด “Verify”

 

 

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ eTax – INET #

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “เชื่อมต่อบริการอื่น”

2. คลิกที่ช่องทาง eTax

 

 

3. คลิกปุ่ม “แก้ไข”

 

 

การตั้งค่าเชื่อมต่อ eTax – INET มี 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1. การตั้งค่าทั่วไป

A: การอัพเดทข้อมูลเอกสารอัตโนมัติ : สำหรับตั้งค่าเวลาการส่งข้อมูล eTax โดยสามารถเลือกตั้งค่าได้ 3 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้ 

 • ไม่มีการอัพเดท : ตั้งค่าไม่ให้ส่งข้อมูลอัตโนมัติ  
 • อัพเดทข้อมูลรายวันไป eTax : ตั้งค่าส่งข้อมูลอัตโนมัติ เป็นรายวัน โดยจะมีการส่งข้อมูลไประบบ E-Tax ในช่วงเวลาประมาณ 01.00. ของวันถัดไป 
 • อัพเดทข้อมูลรายชั่วโมงไป eTax : ตั้งค่าส่งข้อมูลอัตโนมัติ เป็นรายชั่วโมง โดยจะมีการส่งข้อมูล eTax ในทุก ชั่วโมงตามที่ตั้งค่าไว้ 

B: กำหนดหมายเลขรายการโดย : การตั้งค่าสำหรับกำหนดเลขที่เอกสารโดยยึดจาก ZORT เป็นหลัก 

C: ตั้งค่าการส่งข้อมูลประเภท TIV  

 • ส่งใบกำกับภาษี (388) : กรณีต้องการออกเอกสารเป็นใบกำกับภาษี 
 • ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (T03) : กรณีต้องการออกเอกสารเป็นใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 

D: ตั้งค่าเอกสาร : การตั้งค่าสำหรับส่งใบกำกับภาษีอย่างย่อ (กรณีส่งอัตโนมัติ จะส่งทุกรายการที่ไม่มีการขอใบกำกับภาษีเต็มรูป) 

E: ตั้งค่าการจัดเก็บเอกสาร 

 • อนุญาตให้จัดเก็บ Onebox (INET) เอกสารจะถูกบันทึกอยู่ใน Onebox ของ INET 
 • อนุญาตให้จัดเก็บ Taxbox (INET) เอกสารจะถูกบันทึกอยู่ใน Taxbox ของ INET 

F: ตั้งค่าคำนำหน้าเอกสาร : ร้านค้าให้ร้านค้าสามารถตั้งค่าคำนำหน้าเอกสาร หรือ Prefix ของเอกสารที่ส่งไปออกเอกสาร E-Tax ของ INET ได้ (การตั้งค่าส่วนนี้มีผลเฉพาะรายการขายที่ส่งไป INET เท่านั้น) 

 

 

2. การตั้งค่ารายการถูก Masking ข้อมูล

การตั้งค่า Masking ข้อมูล คือ การตั้งค่าสำหรับรายการขายจาก Marketplace ที่มีการปิดข้อมูลผู้ซื้อหรือลูกค้า (ซึ่งปัจจุบันมีช่องทาง Shopee และ Tiktok Shop) โดยระบบจะทำการเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อในเอกสาร eTax เป็นชื่อที่มีการตั้งค่าไว้

วิธีการตั้งค่า

 • กรณีเลือก “ไม่มี” : ระบบจะไม่ส่งชื่อผู้ซื้อไปออกเอกสาร
 • กรณีเลือก “กำหนดเอง” โดยสามารถตั้งรหัส และชื่อลูกค้าตามที่ต้องการ เมื่อมีการออกเอกสาร ระบบจะดึงข้อมูลจากส่วนนี้ไปแสดงผลบนหน้าเอกสาร

 

 

เพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถใช้งานระบบ E – Tax Invoice เพื่อส่งข้อมูลรายการขายจาก ZORT ไปสร้างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort