คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมต่อร้านค้า “Line MyShop”: วิธีการเชื่อมต่อและตั้งค่า

สำหรับการเชื่อมต่อระบบ ZORT และ Line Myshop สามารถทำตาม 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 

1) เตรียมสต็อกให้พร้อม ร้านค้าจะต้องเปลี่ยนรหัสสินค้าใน Zort และ Line MyShop ให้ตรงกัน 100% และสินค้าใน Zort จะต้องมีสต็อกให้เรียบร้อย เพราะเวลาเชื่อมต่อระบบจะดึงสต็อกทันที

2) เชื่อมต่อ หลังจากเตรียมสต็อกเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดเชื่อมต่อ Line MyShop เข้ากับ Zort

3) ตั้งค่า เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดแก้ไขเพื่อตั้งค่าการส่งและอัพเดทข้อมูลต่าง ๆ

4) อัพเดท กดปุ่มอัพเดทเพื่อทำการ Sync สต็อกและข้อมูล

 

วิธีการเชื่อมต่อ Line MyShop เข้ากับ Zort

เมื่อเตรียมสต็อกในขั้นตอนที่ 1) เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการเชื่อมต่อตามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลย

 

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “เชื่อมต่อบริการอื่น”

2. กด “เพิ่มการเชื่อมต่อ”

 

 

3. เลือก “Marketplace”

4. เลือกประเภทเป็น “Line MyShop” (ก่อนทำการเชื่อมต่อให้คลิกลงทะเบียนที่ปุ่ม Click ที่นี่ เพื่อขอ White list)

 

 

5. ทำตามขั้นตอนทั้ง 19 ข้อ แล้วนำข้อมูลลงมาใส่ในช่องได้เลย

 

 

ขั้นตอนการนำข้อมูล Webhook มากรอกในระบบ Line MyShop #

 

1. เข้าสู่ระบบ Line OA

 

 

2. เลือกรายชื่อบัญชีที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบ ZORT

 

 

3. เลือกเมนู “MyShop”

 

 

4. เลือกเมนู “อีคอมเมิร์ซ”

5. เลือกเมนู “ตั้งค่าร้านค้า”

 

 

6. เลือกเมนู “ MyShop Open API”

 

  1. ทำเครื่องหมายถูก ✓ เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ MyShop Open API
  2. กดปุ่มยอมรับและดำเนินการต่อ

 

9. เลือกเมนู “สร้าง Webhook”

 

 

10. ตั้งชื่อ Webhook ที่ต้องการ

 

 

11. กลับไปยังหน้าระบบ ZORT คัดลอก “Webhook url”

 

 

12. กลับมาที่เว็บ MyShop วาง Webhook url ลงในช่องที่กำหนด

13. เลือกสถานะการส่งข้อมูล

14. ทำเครื่องหมายถูก ✓ ที่ช่องหน้าคำว่า “ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว”

15. กดปุ่ม “บันทึก”

 

 

16. กดเข้าไปใน Webhook ที่เพิ่งสร้าง แล้วคัดลอก “Secret Key” นำมาใส่ในระบบ ZORT

 

 

17. นำโค้ดมากรอกในช่อง “Secret Key”

 

 

ขั้นตอนการนำข้อมูล API Key มากรอกในระบบ ZORT #

 

1.กลับไปที่แท็บ MyShop เลือกเมนู “ตั้งค่า”

2. เลือกเมนู “API Keys”

 

 

3. คลิกปุ่ม “+ Generate”

 

 

4. ตั้งชื่อ API Key Name

5. กดปุ่ม “Generate”

 

 

6. คัดลอก API Key มากรอกที่หน้าเชื่อมต่อ

 

 

7. นำข้อมูลมากรอกในช่อง “API Key” 

 

 

ขั้นตอนการนำข้อมูล Chanel ID มากรอกในระบบ ZORT #

 

1. กลับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ MyShop อีกครั้ง คัดลอก Channel ID จากช่อง URL โดยให้คัดลอกเฉพาะตัวเลขด้านหลังคำว่า Channel

 

 

  1. กลับมายังหน้าระบบ ZORT แล้ววางข้อมูลลงในช่อง “Channel ID”
  2. กดปุ่ม “Verify”

 

 

4. หากเชื่อมต่อสำเร็จ จะปรากฏคำว่า”ผ่านการตรวจสอบ” จากนั้นให้กด “บันทึก”

 

 

ิธีการตั้งค่า Line MyShop บนระบบ Zort 

1. หลังจากกดบันทึกการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่างให้ทำการอัพเดทให้เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง จะเจอกับหน้ารายการสรุปการตั้งค่าปัจจุบันของเรา หากต้องการเปลี่ยน สามารถคลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” ที่มุมบนขวา

 

 

2. เมื่อคลิกปุ่มแก้ไข จะปรากฏหน้าต่างสำหรับตั้งค่าขึ้นมา

การตั้งค่าการส่งข้อมูลสินค้าจาก ZORT ไปที่ Line MyShop สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

อัพเดทจำนวนไป Line MyShop

การส่งจำนวนสินค้าไปยังระบบ Line MyShop เมื่อจำนวนสินค้าบนระบบ ZORT มีการเปลี่ยนเเปลง

· เลือกประเภทจำนวนที่ต้องการอัพเดท: การส่งจำนวนสินค้านั้น จะสามารถเลือกได้ว่าจะส่งจำนวนสต็อกคงหลือ หรือสต็อกพร้อมขายขึ้นไป

· เลือกคลัง/ สาขาที่ต้องการอัพเดทจำนวนสินค้า สามารถเลือกได้ว่าจะนำสต็อกจากคลังสินค้าใดขึ้นไปแสดงบนแพลตฟอร์ม

 

 

สำหรับการตั้งค่าสถานะรายการขายที่มาจากระบบ Line Myshop สามารถตั้งค่าสถานะได้ ดังนี้ 

1. นำเข้ารายการขายจาก Line Myshop  

· นำเข้ารายการทั้งหมด สามารถเลือกนำเข้ารายการขายทั้งหมดเพื่อให้การตัดสต็อกใน ZORT และ Line Myshop สอดคล้องกัน (หากลูกค้าชำระเงินแล้ว รายการขายที่เข้ามาจะแสดงสถานะเป็นชำระครบหากยังไม่ได้ชำระเงิน จะแสดงสถานะเป็น “รอชำระ”)

· นำเข้ารายการที่แจ้งการชำระเงินหรือชำระเงินแล้วเท่านั้น ระบบจะนำเข้าเฉพาะรายการขายที่ลูกค้าแจ้งชำระเงินเข้ามา แต่ร้านค้ายังไม่ได้กดยืนยัน และรายการที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น เช่น หากลูกค้ายังไม่ชำระเงิน รายการขายที่เข้ามาจะแสดงสถานะเป็นรอชำระหรือ หากลูกค้าชำระเงินแล้ว รายการขายที่เข้ามาจะแสดงเป็น “ชำระครบ” 

· นำเข้ารายการที่ชำระเงินและรายการ COD ระบบจะนำเข้าเฉพาะรายการขายที่ลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หรือรายการขายที่เป็น COD เท่านั้น (รายการขายที่ชำระเงินแล้วและรายการขายแบบ COD จะแสดงสถานะเป็น “ชำระครบ”)

 

– ประเภทภาษี สามารถเลือกตามรายการขายจากแพลตฟอร์ม หรือรวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้ หากมีค่าส่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้านค้าสามารถติ๊กที่ช่องเพื่อเปิดใช้งาน 

– ชื่อสินค้า สามารถเลือกใช้เป็นชื่อตามรายการขายของแพลตฟอร์ม หรือชื่อสินค้าใน Zort ได้ 

 

 

2. ตั้งค่าสถานะรายการทั่วไป เมื่อรายการขายจาก Line MyShop ถูกดึงมาที่ระบบ ZORT สถานะรายการสามารถตั้งค่าได้ ดังนี้

· ตั้งค่าเป็นรอโอนสินค้า: รายการขายจะมีสถานะเป็น “รอโอน” ทางร้านจะต้องมาเปลี่ยนสถานะรายการขายที่ระบบ ZORT อีกครั้งด้วยตนเอง

· ตั้งค่าเป็นโอนทันทีจากคลังสินค้า : สถานะรายการขายที่เข้าใน Zort จะเปลี่ยนสถานะเป็น “สำเร็จ” ทันที ถึงแม้ทางร้านค้าจะยังไม่ได้จัดส่งสินค้าออกไปก็ตาม

· ตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ : สถานะรายการขายจะอ้างอิงจาก Line MyShop เช่น เมื่อมีการกดเรียกขนส่ง จะเปลี่ยนสถานะจาก “รอโอน” เป็น “รอส่ง” อัตโนมัติ ทำให้ทางร้านค้าไม่ต้องปรับสถานะเอง

คลัง/สาขาของรายการถูกยกเลิก (เฉพาะรายการที่ตั้งค่าสถานะอัตโนมัติเท่านั้น) เมื่อรายการขายถูกยกเลิก (ทุกกรณี ) ระบบจะคืนจำนวนสินค้าไปยังคลังที่มีการตั้งค่าไว้ ซึ่งสามารถเลือกตั้งค่าได้ว่าจะให้ระบบยกเลิกรายการอย่างเดียว หรือยกเลิกรายการแล้วสร้างรายการรับคืนสินค้าด้วย

 

3. ตั้งค่าสถานะการชำระเงิน สถานะการชำระเงินของรายการขายที่ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบของ Line MyShop 

· ตั้งค่าเป็นรอชำระ : สถานะการชำระเงินของรายการขาย จะเเสดงเป็นรอชำระซึ่งทางร้านจะต้องมากดเปลี่ยนสถานะรายการชำระเงินที่หน้าระบบ ZORT อีกครั้งด้วยตนเอง 

· ตั้งค่าเป็นชำระครบ : สถานะการชำระเงินของรายการขาย จะเเสดงเป็นชำระครบทันที

· ตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ : สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนสถานะตาม Line MyShop เช่น ถ้าลูกค้าชำระเงินเข้ามา สถานะจะเปลี่ยนจาก “รอชำระ” เป็น “ชำระครบ” อัตโนมัติ

ในส่วนของการตั้งค่าการชำระเงิน สามารถเลือกดึงข้อมูลช่องทางการชำระเงินได้ ดังนี้

1) ดึงข้อมูลช่องทางการชำระเงินจาก Line MyShop ระบบจะดึงช่องทางการชำระเงินใน Line MyShop เข้ามาใน Zort ทุกช่องทาง

2) กำหนดช่องทางการชำระเงิน เป็นการกำหนดชื่อช่องทางการชำระเงินจาก Line MyShop ซึ่งจะเป็น 1 ช่องทางการชำระเงิน/ 1 แพลตฟอร์ม เมื่อระบบดึงช้อมูลเข้ามาจะแสดงชื่อช่องทางตามที่ร้านค้าตั้งค่าเอาไว้

4. ตั้งค่าการส่งข้อมูลรายการขายไป LINE MyShop

· อัพเดทสถานะรายการสำเร็จ หากต้องการอัพเดทสถานะสำเร็จไป Line MyShop สามารถติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมได้เลย

5. ลูกค้า

· ดึงข้อมูลลูกค้าจาก Line MyShop ข้อมูลลูกค้าจะเป็นไปตามรายการขายที่เข้ามา ซึ่งจะแสดงผลตาม Policy ของทางแพลตฟอร์มด้วย

· กำหนดข้อมูลลูกค้าเอง หากมีการกำหนดชื่อลูกค้าเอาไว้ เมื่อมีออเดอร์เข้ามาจะแสดงเป็นชื่อตามที่ได้ตั้งค่าเอาไว้ เช่น กำหนดชื่อลูกค้าที่มาจาก Line MyShop เป็น “คุณเอ” เมื่อมีออเดอร์เข้ามาระบบจะแสดงชื่อเป็น “คุณเอ” ตามที่ตั้งค่าไว้

3. กด “บันทึก”

 

 

4. จากนั้นกลับมาที่การเชื่อมต่อและอัพเดทต่อข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทำการอัพเดทข้อมูลตามที่ทางร้านค้าต้องการ ซึ่งจะมีหัวข้อให้อัพเดท ดังนี้

A. ร้านค้าสามารถทำการนำเข้าข้อมูลรายการสินค้าและจำนวนสต๊อกคงเหลือทั้งหมดจาก Line MyShop มาที่ระบบ ZORT ได้เลย โดยคลิกที่ปุ่ม “อัพเดท” ในหัวข้อนำเข้าข้อมูลสินค้า

B. คลิกปุ่ม “อัพเดท” ด้านหลังหัวข้อเชื่อมต่อข้อมูลสินค้า เพื่อทำการเชื่อมต่อข้อมูลสินค้าบน ZORT และ Line MyShop ให้ตรงกัน

C. หากร้านค้าต้องการนำภาพสินค้าจาก Line MyShop เข้ามาที่ระบบ ZORT สามารถคลิกที่ปุ่ม “อัพเดท” ด้านหลังหัวข้ออัพเดทรูปภาพสินค้า ระบบจะทำการดึงรูปภาพสินค้ารูปแรกของรายการสินค้าแต่ละรายการบน Line MyShop มาที่ระบบ ZORT

D. นำเข้าข้อมูลรายการขายย้อนหลัง หากแพ็กเกจของร้านค้าหมดอายุและไม่มีออเดอร์จาก Line MyShop วิ่งเข้ามาหน้ารายการขาย หลังจากต่ออายุแพ็กเกจแล้วสามารถกดปุ่ม “อัพเดท” เพื่อดึงข้อมูลรายการขายย้อนหลังได้

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : support@zortout.com

LINE : @zort