คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมต่อร้านค้า “MyShop” : วิธีการเชื่อมต่อ

1) ไปที่เมนู “ตั้งค่า”

2) เลือกเมนู “เชื่อมต่อบริการอื่น”

3) ไปที่เมนู “เพิ่มการเชื่อมต่อ”

 

4) เลือกเมนู “Marketplace”

5) เลือกประเภทเป็น “LINE MyShop” จากนั้นกดปุ่ม Connect to LINE MyShop

 

 

6) สร้าง Webhook เพื่อนำ Secret Key มาใส่ในระบบ ZORT

 

#

ขั้นตอนการนำข้อมูล Webhook  มากรอกในระบบ MyShop  #

6.1) เข้าสู่ระบบที่ https://manager.line.biz/ กดปุ่ม  “Log in with LINE account”

 

 

6.2) ตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าสู่ระบบ จากนั้นกดปุ่ม “Log in”

 

 

6.3) เลือกรายชื่อบัญชีที่ต้องการเชื่อมต่อกับระบบ ZORT

 

 

6.4) เลือกเมนู “MyShop”

 

 

6.5) เลือกเมนู “อีคอมเมิร์ซ”

6.6) เลือกเมนู “ตั้งค่าร้านค้า”

 

 

6.7) เลือกเมนู “ MyShop Open API”

 

 

6.8) ทำเครื่องหมายถูก ✓ เพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ MyShop Open API

6.9) กดปุ่ม “ยอมรับและดำเนินการต่อ”

 

 

6.10) เลือกเมนู “สร้าง Webhook

 

 

6.11) ตั้งชื่อ Webhook

  • 1.ตั้งชื่อตามต้องการ
  • 2. กรอก Link web hook
  • 3. เลือกสถานะการส่งข้อมูล

 

 

6.12) กลับไปยังหน้าระบบ ZORT คัดลอก “ Webhook url”

 

6.13) กลับมาที่เว็บ MyShop วาง Webhook url ลงในช่องที่กำหนด

6.14 ทำเครื่องหมายถูก ✓ ที่ช่อง       หน้าคำว่า Order

6.15) ทำเครื่องหมายถูก ✓ ที่ช่อง       หน้าคำว่า ฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

6.16) กดปุ่ม “บันทึก”

6.17) กดเข้าไปใน Webhook ที่เพิ่งสร้าง คัดลอก “Secret Key” นำมาใส่ในระบบ ZORT

6.18) นำโค้ดมากรอกในช่อง (6) “Secret Key”

ขั้นตอนการนำข้อมูล API Key มากรอกในระบบ ZORT #

7) กรอกข้อมูล API Key

7.1) กลับไปที่แท็บ MyShop เลือกเมนู “ตั้งค่า”

7.2) เลือกเมนู “API Keys”

7.3) ตั้งชื่อ API Key Name

7.4) กดปุ่ม “Generate”

7.5) คัดลอก API Key มากรอกที่หน้าเชื่อมต่อในข้อ 7.

8. กรอกข้อมูล “Chanel ID”

ขั้นตอนการนำข้อมูล Chanel ID มากรอกในระบบ ZORT #

8.1) กลับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ MyShop อีกครั้ง คัดลอก Channel ID จากช่อง URL โดยให้คัดลอกเฉพาะตัวเลขด้านหลังคำว่า Channel ไปกรอกในข้อ 8.

9) กลับมายังหน้าระบบ ZORT กดปุ่ม “Verify”

10) หากเชื่อมต่อสำเร็จ จะปรากฏคำว่า”ผ่านการตรวจสอบ”

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]m

Line: @zort