การตั้งค่าการเชื่อมต่อ PEAK บน ZORT

โดยเมื่อทำการเชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้ว จะสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมด 5 ส่วนดังนี้

1. การตั้งค่าทั่วไป

2. การตั้งค่าใบเสร็จรับเงิน และรายจ่าย

3. การตั้งค่าใบแจ้งหนี้ และบันทึกรายจ่าย

4. การตั้งค่ารายการขาย Masking ข้อมูล (สำหรับรายการขายที่ไม่แสดงชื่อลูกค้าตาม Policy ของแพลตฟอร์ม)

5. การส่งข้อมูลรายได้จากแพลตฟอร์ม

 

1. การตั้งค่าหัวข้อทั่วไป #

โดยสามารถเลือกตั้งค่าได้ 2 ส่วนดังนี้

 

 

A. การอัพเดทข้อมูลเอกสารอัตโนมัติ

การตั้งค่าสำหรับกำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูลไปที่ PEAK โดยจะสามารถเลือกได้ 4 หัวข้อ คือ

· ไม่มีการอัพเดท : รายการขายจะไม่ส่งไปที่ PEAK ทางร้านต้องกดส่งรายการเอง ที่ปุ่มส่วข้อมูลรายการ (ปุ่มด้านบน)

· อัพเดทข้อมูลรายวันไป PEAK : รายการขายจะส่งไปที่ PEAK ทุกสิ้นวัน (ส่งเวลา 03:00 ทุกวันถัดไป)

· อัพเดทข้อมูลรายเดือนไป PEAK : รายการขายจะส่งไปที่ PEAK ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เวลา 03:30 น.

· อัพเดทข้อมูลรายชั่วโมงไป PEAK : รายการขายจะส่งไปที่ PEAK ทุกนาทีที่ 0 ของชั่วโมงถัดไป

B. กำหนดหมายเลขรายการโดย

· กำหนดหมายเลขรายการโดย ZORT : เมื่อรายการขายส่งไป เลขที่เอกสารบน PEAK จะเป็นเลขเดียวกับหมายเลขรายการขายของ ZORT

 

ตัวอย่างรายการขาย

 

 

ตัวอย่างเอกสารจาก PEAK

 

 

· กำหนดหมายเลขรายการโดย PEAK : เมื่อรายการขายส่งไป เลขที่เอกสารจะเป็นเลขที่ของ PEAK และหมายเลขเอกสารของ ZORT จะไปเป็นเลขอ้างอิง

 

ตัวอย่างรายการขาย

 

 

ตัวอย่างเอกสารจาก PEAK

 

 

2. ใบเสร็จรับเงินและรายจ่าย #

การตั้งค่าสำหรับการส่งใบเสร็จ (รายการขาย) และรายจ่าย (รายการซื้อ) เหมาะสำหรับรายการซื้อขายที่ชำระเงินแล้ว จะสามารถเลือกได้ว่าจะส่งข้อมูลส่วนใดไป PEAK ได้บ้าง ดังนี้

 

 

A. รายการที่ส่งข้อมูล

สามารถเลือกได้ว่าจะส่งข้อมูลอะไรไป PEAK ได้บ้าง สามารถเลือกได้ดังนี้

· รายการขาย

· รายการซื้อ

· รายการรับคืนสินค้า (รับคืนของรายการขาย)

· รายการคืนสินค้า (รับคืนของรายการซื้อ)

B. สถานะรายการที่ส่งข้อมูล สามารถเลือกได้ว่าจะส่งรายการไป PEAK ที่สถานะรายการขายเป็นอะไร ซึ่งในส่วนของรายการใบเสร็จ ระบบจะเลือกจากการชำระเงินเป็นหลัก

· ชำระครบและสถานะสำเร็จ หมายถึงรายการขายจะต้องเป็นสถานะสำเร็จ (ส่งสินค้าแล้ว) และชำระครบ (ชำระเงินครบ)

· ชำระครบ หมายถึงรายการขายจะต้องเป็นชำระครบ (ชำระเงินครบ) เท่านั้น ส่วนการโอนสินค้าหรือส่งสินค้า สามารถเป็นสถานะรอโอน / รอส่งได้

 

 

ตัวอย่างการตั้งค่าชำระครบ และสำเร็จ (ชำระเงินและส่งของแล้ว)

 

 

หมายเหตุ : รายการขายทั้ง 2 สถานะ จะส่งข้อมูลไป PEAK เหมือนกัน

 

ตัวอย่างรายการขายที่สร้างเอง ส่งไป PEAK เป็นใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

 

 

C. รายการถูกยกเลิก

สามารถตั้งค่าเมื่อรายการใน ZORT ยกเลิก ให้ส่งไปยกเลิกบน PEAK ด้วย

· ส่งข้อมูลยกเลิกรายการ

 

 

 

ตัวอย่างรายการยกเลิกบน ZORT

 

 

ตัวอย่างรายการยกเลิกบน PEAK

 

 

D. รายการขายหน้าร้าน

การตั้งค่าการส่งรายการขายจาก App POS หรือระบบหน้าร้านไปที่ PEAK โดยรายการขายจะส่ง 2 แบบ

1. รายการที่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ระบบจะส่งข้อมูลไป PEAK เหมือนรายการขายปกติ

2. รายการที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ระบบจะส่งข้อมูลไป PEAK เป็นแบบรวมรายการต่อวัน โดยจะรวมรายการ และส่งไปที่ PEAK เป็น 1 รายการ

 

 

ตัวอย่างรายการแบบที่ 1 รายการที่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก

 

 

จากรูปรายละเอียดดังนี้ #

· สีส้ม : หมายเลขรายการขาย จากรูปตัวอย่างเลือกตั้งค่าใช้หมายเลขรายการขายของ PEAK หมายเลขรายการของ ZORT จะแสดงเป็นเลขอ้าอิง

· สีเทา : เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าที่กรอกใน App POS

· สีแดง : ชื่อสินค้า, จำนวน, ราคา

· สีฟ้า : ส่วนลดรายสินค้า, สินค้าต่อหน่วย

· สีเขียว : วันที่รายการ กรณีตั้งค่าให้ส่งรายการใบเสร็จ วันที่รายการจะเป็นวันที่ชำระเงินในรายการขาย

 

ตัวอย่างรายการแบบที่ 2 รายการที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก

จากรูป รายการขายของ POS วันที่ 25 สิงหาคม มีทั้งหมด 3 รายการ ซึ่งถ้ารายการส่งไปที่ PEAK จะรวมเป็น 1 รายการ โดยจะรวมสินค้า, ราคา, ส่วนลดในรายการเป็นยอดเดียว

 

 

 

จากรายการขายของ ZORT 3 รายการ จะส่งข้อมูลไป PEAK ดังนี้

· สีแดง : สินค้า โดยสินค้าจะส่งไปตามรายการ

· สีฟ้า : ส่วนลดต่อหน่วย หรือส่วนลดรายสินค้า

· สีเทา : ชื่อลูกค้า เมื่อส่งไปจะเป็น POS Customer

· สีเขียว : วันที่รายการขายจะอ้างอิงวันที่ชำระเงิน

· สีม่วง : จำนวนเงินรวม จะนำมูลค่าสุทธิของทุกรายการขายมารวมกัน

 

E. การตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน

รายการขายที่ส่งใบเสร็จ หรือใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีไป PEAK จะอ้างอิงการชำระเงินเป็นหลัก โดยสามารถเลือกส่งข้อมูลตามช่องทางการชำระเงินที่ต้องการได้ เช่น หากมีรายการขายหลายช่องทาง หากต้องการให้ข้อมูลส่งไปแค่รายการขายจาก “เงินสด” เท่านั้น สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินแค่ “เงินสด” แค่ช่องทางเดียวได้ หรือหากต้องการให้ส่งทุกรายการ สามารถเลือกทุกช่องทางการชำระเงินได้

 

 

การเชื่อมต่อช่องทางชำระเงินระหว่าง ZORT x PEAK

การตั้งค่าช่องทางชำระเงินบน ZORT จะสามารถกรอกรหัสช่องทางชำระเงินของ PEAK ได้ดังนี้

1. เข้าไปที่ระบบ PEAK เมนู “การเงิน”

2. เลือก “เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet” หัวข้อ “ดูภาพรวม”

 

 

3. คลิกเลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการ

 

 

4. เลือก “แก้ไข”

 

 

5. คัดลอกเลขที่ช่องทางการเงิน แล้วนำมาใส่ที่ Zort

 

 

3. ใบแจ้งหนี้ และบันทึกรายจ่าย #

การตั้งค่าสำหรับการส่งใบแจ้งหนี้ (รายการขาย) และบันทึกรายจ่าย (รายการซื้อ) โดยการส่งใบแจ้งหนี้จะดูสถานะรายการส่งของเป็นหลักโดยสามารถเลือกได้ว่าจะส่งข้อมูลส่วนใดได้บ้าง ดังนี้

 

 

B. สถานะรายการที่ส่งข้อมูล

· สถานะสำเร็จและยังไม่ชำระ หมายถึง รายการขายจะต้องเป็นสถานะ “สำเร็จ” (ส่งสินค้าแล้ว) และสถานะการชำระเงินเป็น “รอชำระ” (ยังไม่ได้ชำระเงิน)

· สถานะรอโอนและยังไม่ชำระ หมายถึงรายการขายจะต้องเป็นสถานะ “รอโอน” (ยังไม่ได้ส่งของ) และสถานะการชำระเงินเป็น “รอชำระ” (ยังไม่ได้ชำระเงิน)

 

ตั้งค่าสถานะรายการขายสำเร็จและยังไม่ชำระ

 

 

ตัวอย่างรายการขายที่ส่งไปเป็นใบแจ้งหนี้บน PEAK

 

 

· สีส้ม : หมายเลขรายการขาย จากรูปตัวอย่างเลือกตั้งค่าใช้หมายเลขรายการขายของ PEAK หมายเลขรายการของ ZORT จะแสดงเป็นเลขอ้าอิง

· สีแดง : ชื่อสินค้า

· สีฟ้า : ราคาสินค้า

· สีเหลือง : ส่วนลดท้ายบิล

· สีเขียว : วันที่รายการ กรณีตั้งค่าให้ส่งรายการใบแจ้งหนี้ จากสถานะสำเร็จ / รอชำระ (คือส่งสินค้าก่อน แต่ยังไม่ชำระเงิน) วันที่รายการบน PEAK จะเป็นวันที่ส่งสินค้า หรือวันที่โอนสินค้าบน ZORT

 

ตั้งค่าสถานะรายการขายรอโอนและยังไม่ชำระ

 

 

ตัวอย่างรายการขายที่ส่งไปเป็นใบแจ้งหนี้บน PEAK อ้างอิงการตั้งค่า สถานะรอโอนและยังไม่ชำระ

 

 

จากรูปรายละเอียดดังนี้

· สีส้ม : หมายเลขรายการขาย จากรูปตัวอย่างเลือกตั้งค่าใช้หมายเลขรายการขายของ PEAK หมายเลขรายการของ ZORT จะแสดงเป็นเลขอ้าอิง

· สีแดง : ชื่อสินค้า , จำนวน , ราคา

· สีเหลือง : ส่วนลดท้ายบิล หรือส่วนลดทั้งรายการ

· สีชมพู : ค่าจัดส่งที่เก็บจากลูกค้า

· สีเขียว : วันที่รายการ กรณีตั้งค่าให้ส่งรายการใบแจ้งหนี้ จากสถานะรอโอน/ รอชำระ (คือยังไม่ได้ส่งสินค้าและยังไม่ได้รับเงิน) วันที่รายการบน PEAK จะเป็นวันที่รายการขาย

 

เมื่อรายการขายส่งไป PEAK เป็นใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษีแล้ว เมื่อมีการชำระเงินในรายการขายใน ZORT รายการจะอัพเดทสถานะการชำระเงินบน PEAK ให้ โดยจะอ้างอิงเลขรายการเดิม และออกเอกสารเป็นใบเสร็จเท่านั้น

 

ตัวอย่างรายการขายของ ZORT

 

 

ตัวอย่างรายการขายที่ส่งไปเป็นใบเสร็จบน PEAK หลังจากส่งไปเป็นใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีแล้ว

 

 

4. รายการถูก Masking ข้อมูล #

เนื่องจากรายการขายที่มาจากช่องทาง Tiktok shop และ Shopee (ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ากดขอใบกำกับภาษีจากแพลตฟอร์มเข้ามา) จะไม่แสดงข้อมูลลูกค้าตาม Policy ของทางแพลตฟอร์ม ทำให้ระบบไม่ส่งข้อมูลไปยัง Peak ได้ หากร้านค้าต้องการส่งข้อมูลรายการขายจาก Tiktok shop และ Shopee ไปยัง Peak สามารถตั้งค่าได้ง่าย ๆ ดังนี้

 

 

· กำหนดเอง : กรอกรหัสและชื่อลูกค้าที่ต้องการ เพื่อเป็นการ Masking ข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไปแสดงเป็นข้อมูลลูกค้าบนเอกสารของ Peak ด้วย

 

B. อัพเดทข้อมูลไป (Shopee กรณีที่ลูกค้าไม่ได้กดขอใบกำกับภาษีเข้ามา)

· ไม่มี : ไม่อัพเดทรายการขายจาก Shopee ไปยัง Peak

· กำหนดเอง : กรอกรหัสและชื่อลูกค้าที่ต้องการ เพื่อเป็นการ Masking ข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไปแสดงเป็นข้อมูลลูกค้าบนเอกสารของ Peak ด้วย

 

ตัวอย่างรายการขายจาก Tiktokshop และเอกสารบน Peak ที่ทำการ Masking ข้อมูลลูกค้าแล้ว

 

 

ตัวอย่างเอกสารแบบกำหนดรายได้จาก Platform เป็นรายได้อื่น

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line: @zort

โทร 02-026-6423