การตั้งค่าการเชื่อมต่อ PEAK บน ZORT

โดยเมื่อทำการเชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้ว จะสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมด 5 ส่วนดังนี้

1. การตั้งค่าทั่วไป

2. การตั้งค่าใบเสร็จรับเงิน และรายจ่าย

3. การตั้งค่าใบแจ้งหนี้ และบันทึกรายจ่าย

4. การตั้งค่ารายการขาย Masking ข้อมูล (สำหรับรายการขายที่ไม่แสดงชื่อลูกค้าตาม Policy ของแพลตฟอร์ม)

5. การส่งข้อมูลรายได้จากแพลตฟอร์ม

 

1. การตั้งค่าหัวข้อทั่วไป #

โดยสามารถเลือกตั้งค่าได้ 2 ส่วนดังนี้

 

 

A. การอัพเดทข้อมูลเอกสารอัตโนมัติ

การตั้งค่าสำหรับกำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูลไปที่ PEAK โดยจะสามารถเลือกได้ 4 หัวข้อ คือ

· ไม่มีการอัพเดท : รายการขายจะไม่ส่งไปที่ PEAK ทางร้านต้องกดส่งรายการเอง ที่ปุ่มส่งข้อมูลรายการ (ปุ่มด้านบน)

· อัพเดทข้อมูลรายวันไป PEAK : รายการขายจะส่งไปที่ PEAK ทุกสิ้นวัน (ส่งเวลา 03:00 ทุกวันถัดไป)

· อัพเดทข้อมูลรายเดือนไป PEAK : รายการขายจะส่งไปที่ PEAK ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เวลา 03:30 น.

· อัพเดทข้อมูลรายชั่วโมงไป PEAK : รายการขายจะส่งไปที่ PEAK ทุกนาทีที่ 0 ของชั่วโมงถัดไป

B. กำหนดหมายเลขรายการโดย

· กำหนดหมายเลขรายการโดย ZORT : เมื่อรายการขายส่งไป เลขที่เอกสารบน PEAK จะเป็นเลขเดียวกับหมายเลขรายการขายของ ZORT

 

ตัวอย่างรายการขาย

 

 

ตัวอย่างเอกสารจาก PEAK

 

 

· กำหนดหมายเลขรายการโดย PEAK : เมื่อรายการขายส่งไป เลขที่เอกสารจะเป็นเลขที่ของ PEAK และหมายเลขเอกสารของ ZORT จะไปเป็นเลขอ้างอิง

 

ตัวอย่างรายการขาย

 

 

ตัวอย่างเอกสารจาก PEAK

 

 

2. ใบเสร็จรับเงินและรายจ่าย #

การตั้งค่าสำหรับการส่งใบเสร็จ (รายการขาย) และรายจ่าย (รายการซื้อ) เหมาะสำหรับรายการซื้อขายที่ชำระเงินแล้ว จะสามารถเลือกได้ว่าจะส่งข้อมูลส่วนใดไป PEAK ได้บ้าง ดังนี้

 

 

A. รายการที่ส่งข้อมูล

สามารถเลือกได้ว่าจะส่งข้อมูลอะไรไป PEAK ได้บ้าง สามารถเลือกได้ดังนี้

· รายการขาย

· รายการซื้อ

· รายการรับคืนสินค้า (รับคืนของรายการขาย)

· รายการคืนสินค้า (รับคืนของรายการซื้อ)

B. สถานะรายการที่ส่งข้อมูล สามารถเลือกได้ว่าจะส่งรายการไป PEAK ที่สถานะรายการขายเป็นอะไร ซึ่งในส่วนของรายการใบเสร็จ ระบบจะเลือกจากการชำระเงินเป็นหลัก

· ชำระครบและสถานะสำเร็จ หมายถึง รายการขายจะต้องเป็นสถานะสำเร็จ (ส่งสินค้าแล้ว) และชำระครบ (ชำระเงินครบ)

· ชำระครบ หมายถึง รายการขายจะต้องเป็นชำระครบ (ชำระเงินครบ) เท่านั้น ส่วนการโอนสินค้าหรือส่งสินค้า สามารถเป็นสถานะรอโอน / รอส่งได้

 

 

ตัวอย่างการตั้งค่าชำระครบเท่านั้น (ชำระเงิน และยังไม่ได้ส่งสินค้า) 

 

 

ตัวอย่างการตั้งค่าชำระครบ และสำเร็จ (ชำระเงินและส่งของแล้ว)

 

 

หมายเหตุ : รายการขายทั้ง 2 สถานะ จะส่งข้อมูลไป PEAK เหมือนกัน

 

ตัวอย่างรายการขายที่สร้างเอง ส่งไป PEAK เป็นใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

 

 

จากรูปรายละเอียดดังนี้ 

  • สีส้ม  : ตั้งค่าใช้เลขที่เอกสารของ PEAK  หมายเลขรายการขายของ ZORT จะส่งไปเป็นเลขอ้างอิงใน PEAK และเลขที่เอกสารจะเป็นเลขที่ของ PEAK 
  • สีแดง : ชื่อสินค้า โดยชื่อสินค้าจะใช้ชื่อสินค้าในหน้าเมนูสินค้า (อาจทำใช้ชื่อสินค้าบน PEAK ไม่ตรงกับรายการขาย) 
  • สีฟ้า : ราคาสินค้าต่อหน่วย 
  • สีเหลือง : ส่วนลดท้ายบิล จากตัวอย่างเป็นรายการขายที่สร้างเอง จะส่งส่วนลดไปด้วย 
  • สีม่วง : ค่าส่งที่ลูกค้าชำระเงินมา 
  • สีเขียว : วันที่เอกสารบน PEAK จะใช้วันที่ที่ชำระเงินใน ZORT 

 

C. รายการถูกยกเลิก

สามารถตั้งค่าเมื่อรายการใน ZORT ยกเลิก ให้ส่งไปยกเลิกบน PEAK ด้วย

· ส่งข้อมูลยกเลิกรายการ

 

 

 

ตัวอย่างรายการยกเลิกบน ZORT

 

 

ตัวอย่างรายการยกเลิกบน PEAK

 

 

D. รายการขายหน้าร้าน

การตั้งค่าการส่งรายการขายจาก App POS หรือระบบหน้าร้านไปที่ PEAK โดยรายการขายจะส่ง 2 แบบ

1. รายการที่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ระบบจะส่งข้อมูลไป PEAK เหมือนรายการขายปกติ

2. รายการที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ระบบจะส่งข้อมูลไป PEAK เป็นแบบรวมรายการต่อวัน โดยจะรวมรายการ และส่งไปที่ PEAK เป็น 1 รายการ

 

 

ตัวอย่างรายการแบบที่ 1 รายการที่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก

 

 

จากรูปรายละเอียดดังนี้ #

· สีส้ม : หมายเลขรายการขาย จากรูปตัวอย่างเลือกตั้งค่าใช้หมายเลขรายการขายของ PEAK หมายเลขรายการของ ZORT จะแสดงเป็นเลขอ้างอิง

· สีเทา : เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าที่กรอกใน App POS

· สีแดง : ชื่อสินค้า, จำนวน, ราคา

· สีฟ้า : ส่วนลดรายสินค้า, สินค้าต่อหน่วย

· สีเขียว : วันที่รายการ กรณีตั้งค่าให้ส่งรายการใบเสร็จ วันที่รายการจะเป็นวันที่ชำระเงินในรายการขาย

 

ตัวอย่างรายการแบบที่ 2 รายการที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก

จากรูป รายการขายของ POS วันที่ 25 สิงหาคม มีทั้งหมด 3 รายการ ซึ่งถ้ารายการส่งไปที่ PEAK จะรวมเป็น 1 รายการ โดยจะรวมสินค้า, ราคา, ส่วนลดในรายการเป็นยอดเดียว

 

 

 

จากรายการขายของ ZORT 3 รายการ จะส่งข้อมูลไป PEAK ดังนี้

· สีแดง : สินค้า โดยสินค้าจะส่งไปตามรายการ

· สีฟ้า : ส่วนลดต่อหน่วย หรือส่วนลดรายสินค้า

· สีเทา : ชื่อลูกค้า เมื่อส่งไปจะเป็น POS Customer

· สีเขียว : วันที่รายการขายจะอ้างอิงวันที่ชำระเงิน

· สีม่วง : จำนวนเงินรวม จะนำมูลค่าสุทธิของทุกรายการขายมารวมกัน

 

E. การตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน

รายการขายที่ส่งใบเสร็จ หรือใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีไป PEAK จะอ้างอิงการชำระเงินเป็นหลัก โดยสามารถเลือกส่งข้อมูลตามช่องทางการชำระเงินที่ต้องการได้ เช่น หากมีรายการขายหลายช่องทาง หากต้องการให้ข้อมูลส่งไปแค่รายการขายจาก “เงินสด” เท่านั้น สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินแค่ “เงินสด” แค่ช่องทางเดียวได้ หรือหากต้องการให้ส่งทุกรายการ สามารถเลือกทุกช่องทางการชำระเงินได้

 

 

การเชื่อมต่อช่องทางชำระเงินระหว่าง ZORT x PEAK

การตั้งค่าช่องทางชำระเงินบน ZORT จะสามารถกรอกรหัสช่องทางชำระเงินของ PEAK ได้ดังนี้

1. เข้าไปที่ระบบ PEAK เมนู “การเงิน”

2. เลือก “เงินสด/ธนาคาร/e-Wallet” หัวข้อ “ดูภาพรวม”

 

 

3. คลิกเลือกช่องทางการชำระเงินที่ต้องการ

 

 

4. เลือก “แก้ไข”

 

 

5. คัดลอกเลขที่ช่องทางการเงิน แล้วนำมาใส่ที่ ZORT

 

 

3. ใบแจ้งหนี้ และบันทึกรายจ่าย #

การตั้งค่าสำหรับการส่งใบแจ้งหนี้ (รายการขาย) และบันทึกรายจ่าย (รายการซื้อ) โดยการส่งใบแจ้งหนี้จะดูสถานะรายการส่งของเป็นหลักโดยสามารถเลือกได้ว่าจะส่งข้อมูลส่วนใดได้บ้าง ดังนี้

 

 

A. รายการที่ส่งข้อมูล 

· ส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ (ของรายการขาย) : รายการขายสถานะรอชำระ จะส่งไปเป็นใบแจ้งหนี้ 

· ส่งข้อมูลบันทึกรายจ่าย (ของรายการซื้อ) : รายการซื้อสถานะรอชำระ จะส่งไปเป็นบันทึกรายจ่าย 

 

B. สถานะรายการที่ส่งข้อมูล

· สถานะสำเร็จและยังไม่ชำระ หมายถึง รายการขายจะต้องเป็นสถานะ “สำเร็จ” (ส่งสินค้าแล้ว) และสถานะการชำระเงินเป็น “รอชำระ” (ยังไม่ได้ชำระเงิน)

· สถานะรอโอนและยังไม่ชำระ หมายถึง รายการขายจะต้องเป็นสถานะ “รอโอน” (ยังไม่ได้ส่งของ) และสถานะการชำระเงินเป็น “รอชำระ” (ยังไม่ได้ชำระเงิน)

 

ตั้งค่าสถานะรายการขายสำเร็จและยังไม่ชำระ

 

 

ตัวอย่างรายการขายที่ส่งไปเป็นใบแจ้งหนี้บน PEAK

 

 

 

จากรูปรายละเอียดดังนี้ 

· สีส้ม : หมายเลขรายการขาย จากรูปตัวอย่างเลือกตั้งค่าใช้หมายเลขรายการขายของ PEAK หมายเลขรายการของ ZORT จะแสดงเป็นเลขอ้าอิง

· สีแดง : ชื่อสินค้า

· สีฟ้า : ราคาสินค้า

· สีเหลือง : ส่วนลดท้ายบิล

· สีเขียว : วันที่รายการ กรณีตั้งค่าให้ส่งรายการใบแจ้งหนี้ จากสถานะสำเร็จ / รอชำระ (คือส่งสินค้าก่อน แต่ยังไม่ชำระเงิน) วันที่รายการบน PEAK จะเป็นวันที่ส่งสินค้า หรือวันที่โอนสินค้าบน ZORT

 

ตั้งค่าสถานะรายการขายรอโอนและยังไม่ชำระ

 

 

ตัวอย่างรายการขายที่ส่งไปเป็นใบแจ้งหนี้บน PEAK อ้างอิงการตั้งค่า สถานะรอโอนและยังไม่ชำระ

 

 

จากรูปรายละเอียดดังนี้

· สีส้ม : หมายเลขรายการขาย จากรูปตัวอย่างเลือกตั้งค่าใช้หมายเลขรายการขายของ PEAK หมายเลขรายการของ ZORT จะแสดงเป็นเลขอ้าอิง

· สีแดง : ชื่อสินค้า, จำนวน, ราคา

· สีเหลือง : ส่วนลดท้ายบิล หรือส่วนลดทั้งรายการ

· สีชมพู : ค่าจัดส่งที่เก็บจากลูกค้า

· สีเขียว : วันที่รายการ กรณีตั้งค่าให้ส่งรายการใบแจ้งหนี้ จากสถานะรอโอน/ รอชำระ (คือยังไม่ได้ส่งสินค้าและยังไม่ได้รับเงิน) วันที่รายการบน PEAK จะเป็นวันที่รายการขาย

 

เมื่อรายการขายส่งไป PEAK เป็นใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษีแล้ว เมื่อมีการชำระเงินในรายการขายใน ZORT รายการจะอัพเดทสถานะการชำระเงินบน PEAK ให้ โดยจะอ้างอิงเลขรายการเดิม และออกเอกสารเป็นใบเสร็จเท่านั้น

 

ตัวอย่างรายการขายของ ZORT

 

 

ตัวอย่างรายการขายที่ส่งไปเป็นใบเสร็จบน PEAK หลังจากส่งไปเป็นใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีแล้ว

 

 

4. รายการถูก Masking ข้อมูล #

เนื่องจากรายการขายที่มาจากช่องทาง Tiktok shop และ Shopee (ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ากดขอใบกำกับภาษีจากแพลตฟอร์มเข้ามา) จะไม่แสดงข้อมูลลูกค้าตาม Policy ของทางแพลตฟอร์ม ทำให้ระบบไม่ส่งข้อมูลไปยัง Peak ได้ หากร้านค้าต้องการส่งข้อมูลรายการขายจาก Tiktok shop และ Shopee ไปยัง Peak สามารถตั้งค่าได้ง่าย ๆ ดังนี้

 

 

A. อัพเดทข้อมูลไป (Tiktok shop)

· ไม่มี : ไม่อัพเดทรายการขายจาก Tiktok shop ไปยัง Peak 

· กำหนดเอง : กรอกรหัสและชื่อลูกค้าที่ต้องการ เพื่อเป็นการ Masking ข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไปแสดงเป็นข้อมูลลูกค้าบนเอกสารของ Peak ด้วย

 

B. อัพเดทข้อมูลไป (Shopee กรณีที่ลูกค้าไม่ได้กดขอใบกำกับภาษีเข้ามา)

· ไม่มี : ไม่อัพเดทรายการขายจาก Shopee ไปยัง Peak

· กำหนดเอง : กรอกรหัสและชื่อลูกค้าที่ต้องการ เพื่อเป็นการ Masking ข้อมูล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไปแสดงเป็นข้อมูลลูกค้าบนเอกสารของ Peak ด้วย

 

ตัวอย่างรายการขายจาก Tiktokshop และเอกสารบน Peak ที่ทำการ Masking ข้อมูลลูกค้าแล้ว

 

 

  1. การส่งข้อมูล

 

  เป็นการตั้งค่าส่งรายได้จากแพลตฟอร์มไปยัง Peak  ซึ่งค่ารายได้ Platform คือ ค่ารายได้ที่ทาง Marketplace รองรับให้กับร้านค้า โดยจะประกอบไปด้วยค่า voucher ส่วนลดจาก Marketplace, ค่าเหรียญ, ค่า Coin ที่ทาง Marketplace มอบเป็นส่วนลดให้ผู้ซื้อ ซึ่งค่าส่วนลดกลุ่มนี้ร้านค้าจะได้รับคืนมาเป็นรายได้ของร้านค้า   

 

  • กระจายรายได้จาก Platform ในสินค้า : ไม่ส่งรายได้จาก Platform ไปเป็นรายได้อื่น 
  • กำหนดรายได้จาก Platform เป็นรายได้อื่น : ส่งรายได้จาก Platform ไปเป็นรายได้อื่น  

 

ตัวอย่างเอกสารแบบกระจายรายได้จาก Platform ในสินค้า 

 

 

ตัวอย่างเอกสารแบบกำหนดรายได้จาก Platform เป็นรายได้อื่น

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line: @zort

โทร 02-026-6423