การตั้งค่าการเชื่อมต่อ PEAK บน ZORT (การตั้งค่าทั่วไป)

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ PEAK บน ZORT
โดยเมื่อทำการเชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้ว จะสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมด 4 ส่วนดังนี้ #


      1. การตั้งค่าทั่วไป

      2. การตั้งค่าใบเสร็จรับเงิน และรายจ่าย

 1. การตั้งค่าใบแจ้งหนี้ และบันทึกรายจ่าย
 2. การตั้งค่ารายการขาย Masking ข้อมูล (สำหรับรายการขาย Tiktok Shop)

 

1. การตั้งค่าหัวข้อทั่วไป #

โดยสามารถเลือกตั้งค่าได้ 2 ส่วนดังนี้

การอัพเดทข้อมูลเอกสารอัตโนมัติ

การตั้งค่าสำหรับกำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูลไปที่ PEAK โดยจะสามารถเลือกได้ 4 หัวข้อ คือ

 • ไม่มีการอัพเดท : รายการขายจะไม่ส่งไปที่ PEAK ทางร้านต้องกดส่งรายการเอง ที่ปุ่มส่วข้อมูลรายการ (ปุ่มด้านบน)
 • อัพเดทข้อมูลรายวันไป PEAK : รายการขายจะส่งไปที่ PEAK ทุกสิ้นวัน (ส่งเวลา 03:00 ทุกวันถัดไป)
 • อัพเดทข้อมูลรายเดือนไป PEAK : รายการขายจะส่งไปที่ PEAK ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เวลา 03:30 น.
 • อัพเดทข้อมูลรายชั่วโมงไป PEAK : รายการขายจะส่งไปที่ PEAK ทุกนาทีที่ 0 ของชั่วโมงถัดไป

กำหนดหมายเลขรายการโดย

1.  กำหนดหมายเลขรายการโดย ZORT : เมื่อรายการขายส่งไป เลขที่เอกสารบน PEAK จะเป็นเลขเดียวกับหมายเลขรายการขายของ ZORT

2. กำหนดหมายเลขรายการโดย PEAK : เมื่อรายการขายส่งไป เลขที่เอกสารจะเป็นเลขที่ของ PEAK และหมายเลขเอกสารของ ZORT  จะไปเป็นเลขอ้างอิง

2. ใบเสร็จรับเงินและรายจ่าย #

การตั้งค่าสำหรับการส่งใบเสร็จ (รายการขาย) และรายจ่าย (รายการซื้อ) เหมาะสำหรับรายการขายที่ชำระเงินแล้ว จะสามารถเลือกได้ว่าจะส่งข้อมูลส่วนไหนได้บ้าง ดังนี้

#

รายการที่ส่งข้อมูล #

สามารถเลือกได้ว่าจะส่งข้อมูลอะไรไป PEAK ได้บ้าง สามารถเลือกได้ดังนี้

 • รายการขาย
 • รายการซื้อ
 • รายการรับคืนสินค้า (รับคืนของรายการขาย)
 • รายการคืนสินค้า (รับคืนของรายการซื้อ)สถานะรายการที่ส่งข้อมูล
  สามารถเลือกได้ว่าจะส่งรายการไป PEAK ที่สถานะรายการขายเป็นอะไร ซึ่งในส่วนของรายการใบเสร็จ ระบบจะเลือกจากการชำระเงินเป็นหลัก

  • ชำระครบและสถานะสำเร็จ หมายถึงรายการขายจะต้องเป็นสถานะสำเร็จ (ส่งสินค้าแล้ว) และชำระครบ (ชำระเงินครบ)
  • ชำระครบ หมายถึงรายการขายจะต้องเป็นชำระครบ (ชำระเงินครบ) เท่านั้น ส่วนการโอนสินค้าหรือส่งสินค้า สามารถเป็นสถานะรอโอน / รอส่งได้

 

ตัวอย่างคือการตั้งค่าชำระครบเท่านั้น (ชำระเงิน และยังไม่ได้ส่งสินค้า) #

ตัวอย่างคือการตั้งค่าชำระครบ และสำเร็จ (ชำระเงินและส่งของแล้ว) #

ปล. รายการขายทั้ง 2 สถานะ จะส่งข้อมูลไป PEAK เหมือนกัน

 

ตัวอย่างรายการขายที่สร้างเอง ส่งไป PEAK เป็นใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี #

 

จากรูปรายละเอียดดังนี้

 • สีส้ม  : ตั้งค่าใช้เลขที่เอกสารของ PEAK  หมายเลขรายการขายของ ZORT จะส่งไปเป็นเลขอ้างอิงใน PEAK และเลขที่เอกสารจะเป็นเลขที่ของ PEAK
 • สีแดง : ชื่อสินค้า โดยชื่อสินค้าจะใช้ชื่อสินค้าในหน้าเมนูสินค้า (อาจทำใช้ชื่อสินค้าบน PEAK ไม่ตรงกับรายการขาย)
 • สีฟ้า : ราคาสินค้าให้ดูข้อมูลราคาต่อหน่วย
 • สีเหลือง : ส่วนลด จากตัวอย่างเป็นรายการขายที่สร้างเอง จะส่งส่วนลดไปด้วย
 • สีชมพู : ค่าส่งที่ลูกค้าชำระเงินมา
 • สีเขียว : วันที่เอกสารบน PEAK จะใช้วันที่ที่ชำระเงินใน ZORT

 

รายการถูกยกเลิก #

สามารถตั้งค่าเมื่อรายการใน ZORT ยกเลิก ให้ส่งไปยกเลิกบน PEAK ด้วย

 • ส่งข้อมูลยกเลิกรายการ

ตัวอย่างรายการยกเลิกบน ZORT

ตัวอย่างรายการยกเลิกบน PEAK

#

รายการขายหน้าร้าน (New) #

การตั้งค่าการส่งรายการขายจาก App POS หรือระบบหน้าร้านไปที่ PEAK โดยรายการขายจะส่ง 2 แบบ

 1. รายการที่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ระบบจะส่งข้อมูลไป PEAK เหมือนรายการขายปกติ
 2. รายการที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ระบบจะส่งข้อมูลไป PEAK เป็นแบบรวมรายการต่อวัน โดยจะรวมรายการ และส่งไปที่ PEAK เป็น 1 รายการ

ตัวอย่างรายการขายทั้ง 2 รูปแบบ

 

ตัวอย่างรายการแบบที่ 1 รายการที่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก 

 

จากรูปรายละเอียดดังนี้ #

 1. สีส้ม : หมายเลขรายการขาย จากรูปตัวอย่างเลือกตั้งค่าใช้หมายเลขรายการขายของ PEAK หมายเลขรายการของ ZORT จะแสดงเป็นเลขอ้าอิง
 2. สีเทา : เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าที่กรอกใน App POS
 3. สีแดง : ชื่อสินค้า , จำนวน , ราคา
 4. สีฟ้า : ส่วนลดรายสินค้า , สินค้าต่อหน่วย 
 5. สีเขียว : วันที่รายการ กรณีตั้งค่าให้ส่งรายการใบเสร็จ วันที่รายการจะเป็นวันที่ชำระเงินในรายการขาย

ตัวอย่างรายการแบบที่ 2 รายการที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก 

จากรูป รายการขายของ POS วันที่ 21 ธันวาคม มีทั้งหมด 3 รายการ ซึ่งถ้ารายการส่งไปที่ PEAK จะรวมเป็น 1 รายการ โดยจะรวมสินค้า , ราคา , ส่วนลดในรายการเป็นยอดเดียว

ตัวอย่างรายการขายของ ZORT POS ที่รวมรายการส่งไป PEAK

ตัวอย่างรายการขาย POS แบบรวมรายการบน PEAK

จากรายการขายของ  ZORT 3 รายการ จะส่งข้อมูลไป PEAK ดังนี้

 1.   สีแดง : สินค้า โดยสินค้าจะส่งไปตามรายการ
 2.   สีฟ้า : ส่วนลดต่อหน่วย หรือส่วนลดรายสินค้า
 3.   สีเหลือง : ส่วนลดท้ายบิล หรือส่วนลดรวมจะนำส่วนลดของทุกรายการมารวมกัน
 4.   สีเทา : ชื่อลูกค้า เมื่อส่งไปจะเป็น POS Customer
 5.   สีเขียว :  วันที่รายการขายจะอ้างอิงวันที่ชำระเงิน
 6.   สีม่วง : จำนวนเงินรวม จะนำมูลค่าสุทธิของทุกรายการขายมารวมกัน

 

การตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน #

รายการขายที่ส่งใบเสร็จ หรือใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีไป PEAK จะอ้างอิงการชำระเงินเป็นหลัก โดยสามารถเลือกส่งข้อมูลตามช่องทางการชำระเงินที่ต้องการได้
เช่น หากมีรายการขายหลายช่องทาง หากต้องการให้ข้อมูลส่งไปแค่รายการขายจาก Lazada เท่านั้น สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินแค่ Lazada แค่ช่องทางเดียวได้ หรือหากต้องการให้ส่งทุกรายการ สามารถเลือกทุกช่องทางการชำระเงินได้

ตัวอย่าง เป็นการตั้งค่าเลือกส่งรายการขายจาก Lazada ไปยัง PEAK เท่านั้น

#

การเชื่อมต่อช่องทางชำระเงินระหว่าง ZORT x PEAK #


การตั้งค่าช่องทางชำระเงินบน ZORT จะสามารถกรอกรหัสช่องทางชำระเงินของ PEAK ได้ค่ะ โดยสามารถเข้าไปที่ PEAK เมนูการเงิน >> กดแก้ไข

1.

2.

3.  นำรหัสช่องทางชำระเงินของ PEAK มาใส่ที่ ZORT

 

3. ใบแจ้งหนี้ และบันทึกรายจ่าย #

การตั้งค่าสำหรับการส่งใบแจ้งหนี้ (รายการขาย) และบันทึกรายจ่าย (รายการซื้อ) โดยการส่งใบแจ้งหนี้จะดูสถานะรายการส่งของเป็นหลักโดยสามารถเลือกได้ว่าจะส่งข้อมูลส่วนไหนได้บ้าง ดังนี้

รายการที่ส่งข้อมูล #

 • ส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ (ของรายการขาย)
 • ส่งข้อมูลบันทึกรายจ่าย (ของรายการซื้อ)

สถานะรายการที่ส่งข้อมูล #

 1. สถานะสำเร็จและยังไม่ชำระ  หมายถึงรายการขายจะต้องเป็นสถานะสำเร็จ (ส่งสินค้าแล้ว) และรอชำระ
 2. สถานะรอโอนและยังไม่ชำระ หมายถึงรายการขายจะต้องเป็นสถานะรอโอน (ยังไม่ได้ส่งของ) และรอชำระ(ยังไม่ได้ชำระเงิน)

ตั้งค่าแบบ 1 .สถานะรายการขายสำเร็จนและยังไม่ชำระ

จากตัวอย่างคือตั้งค่าแบบ 1 .สถานะรายการขายสถานะสำเร็จและยังไม่ชำระ
เป็นรายการขายมีการส่งสินค้าแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้า

 

ตัวอย่างรายการขายที่ส่งไปเป็นใบแจ้งหนี้บน PEAK

 

จากรูปรายละเอียดดังนี้

 1. สีส้ม : หมายเลขรายการขาย จากรูปตัวอย่างเลือกตั้งค่าใช้หมายเลขรายการขายของ PEAK หมายเลขรายการของ ZORT จะแสดงเป็นเลขอ้าอิง
 2. สีแดง : ชื่อสินค้า
 3. สีฟ้า : ราคาสินค้า
 4. สีเหลือง : ส่วนลดท้ายบิล
 5. สีชมพู : ค่าจัดส่งที่เก็บจากลูกค้า
 6. สีเขียว : วันที่รายการ กรณีตั้งค่าให้ส่งรายการใบแจ้งหนี้ จากสถานะสำเร็จ / รอชำระ (คือส่งสินค้าก่อน แต่ยังไม่ชำระเงิน) วันที่รายการบน PEAK จะเป็นวันที่ส่งสินค้า หรือวันที่โอนสินค้าบน ZORT

 

ตั้งค่าแบบ 2 .สถานะรายการขายรอโอนและยังไม่ชำระ

ตัวอย่างรายการที่ส่งไปเป็นใบแจ้งหนี้บน PEAK อ้างอิงการตั้งค่า สถานะรอโอนและยังไม่ชำระ

คือรายการขายที่ยังไม่มีการส่งสินค้า และไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้า

 

จากรูปรายละเอียดดังนี้ #

 1. สีส้ม : หมายเลขรายการขาย จากรูปตัวอย่างเลือกตั้งค่าใช้หมายเลขรายการขายของ PEAK หมายเลขรายการของ ZORT จะแสดงเป็นเลขอ้าอิง
 2. สีแดง : ชื่อสินค้า , จำนวน , ราคา
 3. สีเขียว : ส่วนลดสินค้าต่อชิ้น
 4. สีเหลือง : ส่วนลดท้ายบิล หรือส่วนลดทั้งรายการ
 5. สีชมพู : ค่าจัดส่งที่เก็บจากลูกค้า
 6. สีม่วง : วันที่รายการ กรณีตั้งค่าให้ส่งรายการใบแจ้งหนี้ จากสถานะรอโอน/ รอชำระ (คือยังไม่ได้ส่งสินค้าและยังไม่ได้รับเงิน) วันที่รายการบน PEAK จะเป็นวันที่รายการขาย

เมื่อรายการขายส่งไป PEAK เป็นใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษีแล้ว เมื่อมีการชำระเงินในรายการขายใน ZORT  รายการจะอัพเดทสถานะการชำระเงินบน PEAK ให้ โดยจะอ้างอิงรายการเดิม และออกเอกสารเป็นใบเสร็จเท่านั้น

 

ตัวอย่างรายการขายของ ZORT

ตัวอย่างรายการขายที่ส่งไปเป็นใบเสร็จบน PEAK หลังจากส่งไปเป็นใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีแล้ว