วิธีการตั้งค่าแสดงข้อมูลลูกค้าจาก Shopee และ ส่งรายการขายไป PEAK

ประกาศเกี่ยวกับการ ปิดข้อมูลลูกค้าของ Shopee

เรียนลูกค้าทุกท่านเนื่องจากทาง Shopee มีการอัปเดตมาตรการความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อ ส่งผลให้รายการขายที่ดึงข้อมูลจาก Shopee มายัง ZORT และรายการขายจาก Shopee ที่ต้องส่งข้อมูลไป PEAK จะไม่ปรากฎข้อมูลของผู้ซื้อหรือถูกปกปิดข้อมูลบางส่วนบนใบเสร็จและใบกำกับภาษี ดังตัวอย่าง ดังนี้

 

 

 

การเปลี่ยนแปลง #

รูปแบบเก่า : Shopee จะแสดงชื่อลูกค้าที่สถานะที่ต้องจัดส่ง ซึ่งระบบ ZORT สามารถดึงข้อมูลรายชื่อลูกค้าจากส่วนนี้ได้

รูปแบบใหม่ : Shopee ปิดการแสดงชื่อลูกค้าทั้งหมด ทำให้ชื่อลูกค้าที่แสดงในระบบ ZORT เป็น ** 

ตัวอย่างข้อมูลที่ได้รับผลกระทบ

 

 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะส่งผลกระทบกับข้อมูล 2 ส่วนด้วยกัน คือ

 1. เอกสารต่างๆที่พิมพ์บน ZORT เช่นใบเสร็จ , ใบกำกับภาษี
 2. ข้อมูลรายการขาย ส่วนของชื่อลูกค้าที่ส่งไป PEAK

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข เพื่อให้ระบบ ZORT ข้อมูลของลูกค้าได้ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 1. การตั้งค่าเชื่อมต่อ Shopee บน ZORT 
 2. การตั้งค่าการส่งรายการขายไป PEAK

 

1. การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Shopee บน ZORT #

ร้านค้าสามารถตั้งค่ากำหนดชื่อผู้ซื้อได้ 2 รูปแบบดังนี้

 • กรณีร้านค้าเป็นบุคคล หรือไม่มีการขอ Tax Invoice บน Shopee 
 • กรณีร้านค้าเป็นบุคคล หรือไม่มีการขอ Tax Invoice บน Shopee
  แนะนำตั้งค่าตั้งค่าข้อมูลลูกค้า >> กำหนดข้อมูลลูกค้าเอง  >> เลือก ทั้งหมด
  (ส่วนนี้เป็นการแนะนำ ขึ้นอยู่กับทางร้านค้าจะตั้งหรือไม่ก็ได้)

 

วิธีการตั้งค่า

1. ไปที่เมนูตั้งค่า >> เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น 

2. กด 3 จุดด้านหลังตัวเชื่อมต่อ >> เลือกแก้ไข 

3. ตั้งค่าข้อมูลลูกค้า >> กรอกรายละเอียดข้อมูลลูกค้า

 

กำหนดข้อมูลลูกค้า เลือกทั้งหมด

 • ชื่อลูกค้าจาก Shopee ทุกรายชื่อจะแสดงตามที่ตั้งค่า

 

เมื่อรายการขายเข้ามา ชื่อลูกค้าจะแสดงตามการตั้งค่าไว้

 

 

ตัวอย่างรายการขาย Shopee กรณีตั้งค่า : กำหนดข้อมูลลูกค้าเอง

 

 

 

2. กรณีร้านค้าเป็นนิติบุคคล หรือมีการขอ Tax Invoice บน Shopee


แนะนำตั้งค่าตั้งค่าข้อมูลลูกค้า >> กำหนดข้อมูลลูกค้าเอง >> เฉพาะลูกค้าที่ไม่ขอใบกำกับภาษี

 

วิธีการตั้งค่า

1. ไปที่เมนู ตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น 

2. กด 3 จุดด้านหลังตัวเชื่อมต่อ >> เลือก แก้ไข 

3. ไปที่ ตั้งค่าข้อมูลลูกค้า

กำหนดลูกค้าเอง >> เลือก เฉพาะลูกค้าที่ไม่ขอใบกำกับภาษีโดยสามารถตั้งชื่อลูกค้าตามต้องการ

 

กำหนดข้อมูลลูกค้า เลือกเฉพาะลูกค้าที่ไม่ขอใบกำกับภาษี

 • ลูกค้าที่ไม่ได้ขอใบกำกับภาษีมา จะแสดงตามที่ตั้งค่า
 • ลูกค้าที่มีขอใบกำกับภาษีมา จะแสดงชื่อตามที่ขอใบกำกับภาษี

 

 

 

 

กรณีรายการขายที่มีการขอใบกำกับเข้ามา ชื่อผู้ซื้อจะแสดงตามที่ขอใบกำกับภาษี

 

 

ตัวอย่างรายการขาย Shopee กรณีผู้ซื้อกดขอใบกำกับภาษี

 

 

กรณีรายการขายที่ไม่มีการขอใบกำกับเข้ามา ชื่อผู้ซื้อจะแสดงตามที่ตั้งค่าไว้

 

 

ตัวอย่าง รายการขาย Shopee กรณีผู้ซื้อไม่ได้กดขอใบกำกับภาษี

 

 

 

#

หากร้านค้าตั้งค่าเชื่อมต่อ Shopee ดึงข้อมูลลูกค้าจาก Shopee สามารถทำการตั้งค่าเชื่อมต่อ PEAK ได้ดังนี้

วิธีการตั้งค่า

1. ไปที่เมนู ตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น

2. กด 3 จุดด้านหลังตัวเชื่อมต่อ >> เลือก แก้ไข

3. ไปที่ ตั้งค่าข้อมูลลูกค้า >> เลือก ดึงข้อมูลลูกค้าจาก Shopee

 

 

2. วิธีการตั้งค่าการส่งรายการขายไป PEAK #

1. ไปที่เมนูตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น >> กดเข้าไปในตัวเชื่อมต่อ PEAK เลือกแก้ไข

 

 

2. กดปุ่ม แก้ไข

 

 

3. เลือก รายการถูก Masking ข้อมูล

 

 

4. ส่วนของรายการขาย Shopee ที่ต้องการส่งไป PEAK ให้เลือกตั้งค่า อัปเดตข้อมูลไป (Shopee) 

5. กรอกรหัสลูกค้า และชื่อลูกค้าตามต้องการ

 

 

 

เมื่อรายการขายส่งข้อมูลไป PEAK ชื่อลูกค้าจะแสดงตามการตั้งค่า

ตัวอย่างรายการขาย Shopee กรณีตั้งค่า : รายการถูก Masking ข้อมูล
(ผู้ซื้อไม่ได้กดขอใบกำกับภาษี)