ตัวอย่างข้อมูล PEAK : รายการขายจาก Shopee

ประกาศเกี่ยวกับการ ปิดข้อมูลลูกค้าของ Shopee #

เรียนลูกค้าทุกท่านเนื่องจากทาง Shopee มีการอัปเดตมาตรการความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อ ส่งผลให้รายการขายที่ดึงข้อมูลจาก Shopee มายัง ZORT และรายการขายจาก Shopee ที่ต้องส่งข้อมูลไป PEAK จะไม่ปรากฎข้อมูลของผู้ซื้อหรือถูกปกปิดข้อมูลบางส่วนบนใบเสร็จและใบกำกับภาษี ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลง #

รูปแบบเก่า : Shopee จะแสดงชื่อลูกค้าที่สถานะที่ต้องจัดส่ง ซึ่งระบบ ZORT สามารถดึงข้อมูลรายชื่อลูกค้าจากส่วนนี้ได้

รูปแบบใหม่ : Shopee ปิดการแสดงชื่อลูกค้าทั้งหมด ทำให้ชื่อลูกค้าที่แสดงในระบบ ZORT เป็น **

 

ตัวอย่างข้อมูลที่ได้รับผลกระทบ

 

 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะส่งผลกระทบกับข้อมูล 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1. เอกสารต่าง ๆที่พิมพ์บน ZORT เช่น ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี

2. ข้อมูลรายการขาย ส่วนของชื่อลูกค้าที่ส่งไป PEAK

 

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข เพื่อให้ระบบ ZORT ข้อมูลของลูกค้าได้ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. การตั้งค่าเชื่อมต่อ Shopee บน ZORT

2. การตั้งค่าการส่งรายการขายไป PEAK

 

1. การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Shopee บน ZORT #

ร้านค้าสามารถตั้งค่ากำหนดชื่อผู้ซื้อได้ 2 รูปแบบดังนี้

· กรณีร้านค้าเป็นบุคคล หรือไม่มีการขอ Tax Invoice บน Shopee

· กรณีร้านค้าเป็นนิติบุคคล หรือมีการขอ Tax Invoice บน Shopee แนะนำตั้งค่าตั้งค่าข้อมูลลูกค้า >> กำหนดข้อมูลลูกค้าเอง >> เลือก ทั้งหมด (ส่วนนี้เป็นการแนะนำเท่านั้น ขึ้นอยู่กับทางร้านค้าจะตั้งค่าหรือไม่ก็ได้)

 

วิธีการตั้งค่า #

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “เชื่อมต่อบริการอื่น”

2. กด 3 จุดด้านหลังตัวเชื่อมต่อ

3. เลือก “แก้ไข”

 

 

4. ไปที่หัวข้อ “ตั้งค่าข้อมูลลูกค้า” แล้วกรอกรายละเอียดข้อมูลลูกค้า

· ชื่อลูกค้าจาก Shopee ทุกรายชื่อจะแสดงตามที่ตั้งค่า

· เฉพาะลูกค้าที่ไม่ขอใบกำกับภาษี ลูกค้าที่ไม่ได้ขอใบกำกับภาษีมา จะแสดงตามที่ตั้งค่าส่วนลูกค้าที่มีขอใบกำกับภาษีมา จะแสดงชื่อตามที่ขอใบกำกับภาษีเข้ามา

 

 

 

 

ตัวอย่างรายการขาย Shopee กรณีตั้งค่า : กำหนดข้อมูลลูกค้าเอง (ผู้ซื้อไม่ได้กดขอใบกำกับภาษี) 

 

 

2. วิธีการตั้งค่าการส่งรายการขายไป PEAK 

1. เลือก “เชื่อมต่อบริการอื่น”

2. เลือก Accounting “PEAK”

 

 

3) เลือก “แก้ไข”

 

 

4) เลือกแท็บ “รายการถูก Masking ข้อมูล”

5) ไปที่ “อัปเดตข้อมูลไป (Shopee)” แล้วกรอกรหัสลูกค้า และชื่อลูกค้าตามต้องการ (เมื่อรายการขายส่งข้อมูลไป PEAK ชื่อลูกค้าจะแสดงตามการตั้งค่า)

 

 

ตัวอย่างรายการขาย Shopee กรณีตั้งค่า : รายการถูก Masking ข้อมูล 
(ผู้ซื้อไม่ได้กดขอใบกำกับภาษี)