ตัวอย่างข้อมูล PEAK : รายการขายจาก Shopee

ประกาศเกี่ยวกับการ ปิดข้อมูลลูกค้าของ Shopee #

เรียนลูกค้าทุกท่านเนื่องจากทาง Shopee มีการอัปเดตมาตรการความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อ ส่งผลให้รายการขายที่ดึงข้อมูลจาก Shopee มายัง ZORT และรายการขายจาก Shopee ที่ต้องส่งข้อมูลไป PEAK จะไม่ปรากฎข้อมูลของผู้ซื้อหรือถูกปกปิดข้อมูลบางส่วนบนใบเสร็จและใบกำกับภาษี ดังตัวอย่าง ดังนี้

 

 

 

การเปลี่ยนแปลง #

รูปแบบเก่า : Shopee จะแสดงชื่อลูกค้าที่สถานะที่ต้องจัดส่ง ซึ่งระบบ ZORT สามารถดึงข้อมูลรายชื่อลูกค้าจากส่วนนี้ได้

รูปแบบใหม่ : Shopee ปิดการแสดงชื่อลูกค้าทั้งหมด ทำให้ชื่อลูกค้าที่แสดงในระบบ ZORT เป็น **

 

ตัวอย่างข้อมูลที่ได้รับผลกระทบ

 

 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จะส่งผลกระทบกับข้อมูล 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1. เอกสารต่าง ๆที่พิมพ์บน ZORT เช่น ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี

2. ข้อมูลรายการขาย ส่วนของชื่อลูกค้าที่ส่งไป PEAK

 

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข เพื่อให้ระบบ ZORT ข้อมูลของลูกค้าได้ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. การตั้งค่าเชื่อมต่อ Shopee บน ZORT

2. การตั้งค่าการส่งรายการขายไป PEAK

 

1. การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Shopee บน ZORT #

ร้านค้าสามารถตั้งค่ากำหนดชื่อผู้ซื้อได้ 2 รูปแบบดังนี้

· กรณีร้านค้าเป็นบุคคล หรือไม่มีการขอ Tax Invoice บน Shopee

· กรณีร้านค้าเป็นนิติบุคคล หรือมีการขอ Tax Invoice บน Shopee แนะนำตั้งค่าตั้งค่าข้อมูลลูกค้า >> กำหนดข้อมูลลูกค้าเอง >> เลือก ทั้งหมด (ส่วนนี้เป็นการแนะนำเท่านั้น ขึ้นอยู่กับทางร้านค้าจะตั้งค่าหรือไม่ก็ได้)

 

วิธีการตั้งค่า #

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “เชื่อมต่อบริการอื่น”

2. กด 3 จุดด้านหลังตัวเชื่อมต่อ

3. เลือก “แก้ไข”

 

 

4. ไปที่หัวข้อ “ตั้งค่าข้อมูลลูกค้า” แล้วกรอกรายละเอียดข้อมูลลูกค้า

· ชื่อลูกค้าจาก Shopee ทุกรายชื่อจะแสดงตามที่ตั้งค่า

· เฉพาะลูกค้าที่ไม่ขอใบกำกับภาษี ลูกค้าที่ไม่ได้ขอใบกำกับภาษีมา จะแสดงตามที่ตั้งค่าส่วนลูกค้าที่มีขอใบกำกับภาษีมา จะแสดงชื่อตามที่ขอใบกำกับภาษีเข้ามา

 

 

 

1. เลือก “เชื่อมต่อบริการอื่น”

2. เลือก Accounting “PEAK”

 

 

3) เลือก “แก้ไข”

 

 

4) เลือกแท็บ “รายการถูก Masking ข้อมูล”

5) ไปที่ “อัปเดตข้อมูลไป (Shopee)” แล้วกรอกรหัสลูกค้า และชื่อลูกค้าตามต้องการ (เมื่อรายการขายส่งข้อมูลไป PEAK ชื่อลูกค้าจะแสดงตามการตั้งค่า)