วิธีการพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า

 

1. ไปที่ เมนูสินค้า >> เลือก สินค้าที่ต้องการ >> กดปุ่ม พิมพ์เอกสาร

 

 

2. เลือกชนิดบาร์โค้ด หรือ QR Code เลือกขนาดตามต้องการ ในเมนูจะแสดงขนาดที่เพิ่มมาคือ 5×3 เซนติเมตร 

 

 

3. กดพิมพ์เอกสาร 

 

 

 

* ตัวอย่างบาร์โค้ดสินค้า 

 

 

 

* ตัวอย่าง QR Code สินค้า