คู่มือการใช้งานระบบ ZORT LIVE: วิธีการสร้าง ZORT LIVE และการใช้งาน

เมื่อร้านค้าเชื่อมต่อกับระบบ ZORT LIVE ตาม คู่มือการใช้งานฟีเจอร์ ZORT LIVE : วิธีการเชื่อมต่อ สำเร็จแล้ว ร้านค้าสามารถทำการสร้าง ZORT LIVE ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) ไปที่เมนู “โซเชี่ยลคอมเมิร์ซ”

2) ไปที่ “ICON รูปกล้อง”

3) ไปที่เมนู “สร้าง”

4) เลือก “เพจที่ต้องการจะไลฟ์”

5) ตั้งชื่อไลฟ์สตรีมของคุณ

5.1) ติ๊กเลือก ขายสินค้าต่อแบบโพสต์หลังจากไลฟ์สตรีมจบ

6) เมื่อตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิก “สร้าง”

7) ไปที่เมนู “เพิ่มสินค้า”

8) ไปที่ ICON “แว่นขยาย” เพื่อเพิ่มสินค้าที่ต้องการจะไลฟ์

9) จากนั้นให้คลิก “ยืนยัน”

10) ตั้งรหัสในการ “CF สินค้า”

11) กำหนด “ราคาสินค้า”

12) กำหนด “จำนวนสินค้า”

13) คลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน”

หมายเหตุ เมื่อร้านค้าระบุจำนวนสต๊อกสินค้าที่จะใช้ในการไลฟ์ครั้งนี้ลงในช่องหมาย 12 จำนวนสต๊อกสินค้าดังกล่าวจะถูกตัดจองออกจากคลังสินค้าหลักทันที เมื่อร้านค้าทำการจบไลฟ์และมีการสรุปยอดคำสั่งซื้อ จำนวนสต๊อกสินค้าที่เหลือจากไลฟ์จะถูกดึงกลับคืนไปยังคลังสินค้าหลัก เช่น มีสินค้า A ในคลังหลักจำนวน 40 ชิ้น ตัดจองเพื่อนำมาไลฟ์ 20 ชิ้น คลังสินค้าหลักจะเหลือ 20 ชิ้น เมื่อจบไลฟ์มีการสรุปคำสั่งซื้อทั้งหมด 18 ชิ้น ระบบจะคืนสต๊อกไปยังคลังหลัก 2 ชิ้น คลังหลักจะคงเหลือสินค้า A จำนวน 22 ชิ้น

14) กลับไปที่หน้าเพจ Facebook ที่ต้องการจะไลฟ์พร้อมคลิก “เริ่มถ่ายทอดสด” ได้เลย

15) กลับไปที่หน้า “ไลฟ์สตรีม” อีกครั้ง พร้อมทั้งคลิก “เชื่อมต่อ Facebook Live”

16) คลิก “เชื่อมต่อ” หลังจากนั้นระบบจะทำการเชื่อมต่อ ZORT LIVE กับ Facebook Live ให้โดยอัตโนมัติ

17)หลังจากคลิกที่ปุ่ม “เชื่อมต่อ” เรียบร้อยแล้ว ระบบจะพาไปยังหน้า ZORT LIVE และสามารถเริ่มต้นการไลฟ์ได้เลย

18)เมื่อมีรายการคอนเฟริม์ออเดอร์ตามรหัส CF ที่เราตั้งไว้เข้ามา ระบบจะทำการสรุปยอดสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวไปยังผู้สั่งซื้อ

Tips เคล็ดลับในการ CF สินค้าในส่วนของผู้ซื้อ (เมื่อกำหนดรหัส CF สินค้าว่า P258,P259)
หากต้องการสินค้า 1 ชิ้น ให้พิมพ์รหัสสินค้า เช่น P258
หากต้องการสินค้า 2 ชิ้น ให้พิมพ์รหัสตามด้วเครื่องหมายบวกตามด้วยจำนวนที่ต้องการ เช่น P258+2
หากต้องการสินค้าหลาย SKU ให้พิมพ์รหัสสินค้าแล้วเว้นวรรคตามด้วยรหัสสินค้าอื่น เช่น P258 P259

19)เมื่อต้องการจะจบไลฟ์ให้คลิกที่ปุ่ม “จบ LIVE”

20)ระบบจะทำการสรุปยอดการซื้อ-ขายทั้งหมด รวมไปถึงข้อมูลการไลฟ์ต่างๆแสดงผลไว้บน Dashboard ที่เข้าใจง่าย

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort