วิธีการตรวจสอบ PEAK Accounting Log

สำหรับร้านค้าที่ต้องการตรวจสอบว่า ZORT ส่งข้อมูลรายการต่าง ๆ ไปหา PEAK สำเร็จหรือไม่ หรือส่งสำเร็จไปแล้วกี่รายการ ร้านค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ได้จาก Accounting Log บน ZORT ได้ง่าย ๆ ทันที

 

1. เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิกที่ “Accounting Log”

 

 

2. ระบบจะพาไปสู่หน้า “Accounting Log” โดยมีรายละเอียดดังนี้

A. ค้นหาขั้นสูง : ร้านค้าสามารถกรองหมายเลขรายการ รายละเอียดสถานะการส่งรายการ และวัน – เวลา เพื่อดูข้อมูลได้

 

 

B. รายละเอียด Log ที่ส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง PEAK

  • รายการ : หมายเลขรายการของ ZORT
  • เอกสารของรายการ : หมายเลขของเอกสารที่ไปออกบน PEAK
  • วัน-เวลาส่งข้อมูล : วันและเวลาที่ระบบ ZORT มีการส่งข้อมูลไปออกเอกสารบน PEAK
  • การเชื่อมต่อ : ชื่อของช่องทาง PEAK ที่ร้านค้าตั้งค่าไว้
  • ประเภท : ประเภทการส่งข้อมูลไปยัง PEAK เช่น ส่งข้อมูลรายการขายไปสร้างใบเสร็จรับเงิน ระบบจะแสดงประเภทเป็น “Create Receipt”
  • การส่งรายการ : สถานะของการส่งข้อมูลไปยัง PEAK หากส่งรายการสำเร็จ จะแสดงสถานะเป็น “เรียบร้อยแล้ว” หากส่งรายการไม่สำเร็จ จะแสดงสถานะเป็น “ยังไม่ส่ง/ ยังไม่เรียบร้อย”
  • รายละเอียดสถานะการส่งรายการ : คำอธิบายรายละเอียดการส่งข้อมูลไปยัง PEAK โดยจะมีสถานะ ดังนี้

– กรณีส่งรายการสำเร็จแล้ว จะแสดงรายละเอียดว่า “ส่งเอกสารทางบัญชีเรียบร้อย”

– กรณีส่งรายการไม่สำเร็จ จะแสดงรายละเอียดว่า “การส่งมีปัญหา”

– กรณีระบบกำลังส่งข้อมูลอยู่ จะแสดงรายละเอียดว่า “กำลังส่ง”

– กรณีสถานะรายการที่ส่งไปไม่ตรงกับที่ตั้งค่าไว้ จะแสดงรายละเอียดว่า “รายการยังไม่ส่ง”

  • ดูรายละเอียด : ร้านค้าสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดการส่งข้อมูลแต่ละรายการได้

***Log ที่แสดงจะดูข้อมูลย้อนหลังได้เพียง 90 วันเท่านั้น***

 

 

3. กรณีผู้ใช้งานต้องการดึงข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel ให้คลิกที่ปุ่มExport to Excel 

 

 

ตัวอย่างข้อมูล PEAK Accounting Log ในรูปแบบไฟล์ Excel 

 

 

เพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถตรวจสอบสถานะรายการที่ส่งไปยัง PEAK ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort