วิธีการเชื่อมต่อข้อมูลสินค้าเป็นชุดบน Shopee

 

ร้านค้าที่ใช้งาน Shopee สามารถทำการเชื่อมต่อข้อมูลสินค้าเป็นชุด หรือสินค้าจับเซ็ตบนระบบ Shopee เข้ากับสินค้าในระบบ ZORT ได้แล้ววันนี้ ทำโปรโมชั่นง่ายกว่าเคย แถมหมดกังวลเรื่องสต๊อกพัง สามารถทำตามได้ดังนี้

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้าเป็นชุด”

2. เลือก “เพิ่มสินค้าเป็นชุดใหม่”

 

 

3. กรอกรหัสสินค้าให้ตรงกับรหัสสินค้าของชุดสินค้าบน Shopee (Parent SKU) และกรอกรายละเอียดชื่อสินค้าและราคาขายให้ครบถ้วน

*หากรายการสินค้าชุดนั้น ๆ มีระยะเวลาในการจัดโปรโมชั่น  ให้ใส่วันหมดอายุเป็นวันสิ้นสุดโปรโมชั่น 

4. คลิก “บันทึก”

 

 

 

 

5. คลิกปุ่มเลือก เพื่อเลือกรายการสินค้าที่ต้องการจับชุ 

 

 

6. เมื่อเลือกรายการสินค้าที่ต้องการจัดเป็นชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มบันทึก 

 

 

7. คลิกที่จุดสามจุดหลังสินค้าเป็นชุดเพื่อเปิดการใช้งาน

8. เลือก “เปิดการใช้งาน” เมื่อทำการเปิดการใช้งานแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลสินค้าเป็นชุดนั้น ๆ ได้อีก

 

 

 

9. ทำการเชื่อมต่อรายการสินค้าเป็นชุดบน Shopee และ ZORT เข้าด้วยกัน ไปที่เมนู “ตั้งค่า” เลือก “เชื่อมต่อบริการอื่น” 

10. เลือกร้านค้า Shopee ที่ต้องการ sync ข้อมูล

 

 

 

11. ไปที่หัวข้อเชื่อมต่อข้อมูลสินค้าคลิก อัพเด 

 

 

12. เมื่ออัพเดทเรียบร้อยแล้ว สถานะรายการจะเปลี่ยนเป็นสำเร็จ 

 

 

13. เมื่อจำนวนสินค้าในชุดสินค้าบนระบบ ZORT มีการเปลี่ยนแปลงไป จำนวนสินค้าชุดที่พร้อมขายบน Shopee ก็จะถูกอัพเดทให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ 

 

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort