วิธีการเปลี่ยนสถานะออเดอร์จาก TikTok Shop เป็นพร้อมจัดส่ง

1. ไปที่ เมนูรายการขาย >> เลือก ดูรายการขาย >> ติ๊กเลือก รายการขายที่ต้องการ

 

 

2. กดปุ่มพร้อมส่ง Marketplace >> เลือก TikTok

 

 

3. เลือกประเภทขนส่งที่ต้องการส่งสินค้า กด ถัดไป

 

 

4. ระบบจะขึ้น ข้อความการจัดส่งเรียบร้อย

 

 

4.1 จากนั้น สถานะรายการขายจะเปลี่ยนเป็น รอส่ง