วิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อ Market place , Website สำหรับ Logisplus

วิธีการตั้งค่าเชือมต่อ Market place , Website สำหรับ Logisplus #

1.เชื่อมต่อที่เมนูตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น >> กดเพิ่มการเชื่อมต่อ เลือกตัวเชื่อมต่อที่ต้องการ

 

2.เมื่อทำการเชื่อมต่อเรียบร้อย กด 3 จุดด้านหลังตัวเชื่อมต่อนั้นๆ เลือกแก้ไข

 

การตั้งค่าการเชื่อมต่อสามารถตั้งค่าได้ 2 ส่วนคือ
1. ส่วนการอัพเดทจำนวนสินค้า และข้อมูลสินค้าจาก ZORT ไปยัง Marketplace หรือ Website

2.ส่วนการตั้งค่ารายการขายอัตโนมัติ เพื่อดึงข้อมูลรายการขายจาก Marketplace หรือ Website มาที่ ZORT

 

การตั้งค่าอัพเดทจำนวนสินค้า

สามารถตั้งค่าการอัพเดทข้อมูลสินค้า และจำนวนสินค้าได้ดังนี้
(ส่วนนี้สามารถตั้งค่าตามความต้องการของร้านค้าได้ )

 

 

การตั้งค่ารายการขายอัตโนมัติ

กรณีที่ร้านค้ามีการส่งข้อมูลรายการขายไป Logisplus สามารถตั้งค่าดังต่อไปนี้

  1. นำเข้ารายการขายจาก Lazada ไป ZORT เลือกนำเข้าเฉพาะรายการขายที่ชำระเงินเท่านั้น
  2. ตั้งค่าสถานะรายการทั่วไป (รายการทั่วไป) เลือกอัตโนมัติ และระบุคลังสินค้า Logisplus #

  3. ตั้งค่าสถานะการชำระเงิน เลือกอัตโนมัติ #

 

 

หมายเหตุ ทาง Logisplus สามารถทำการกด Ready to ship หรือพร้อมจัดส่งบนระบบของทาง Logisplus ได้ เพื่อเป็นการยืนยันการจัดส่ง และเรียกใบแปะกล่องสินค้า