วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่าง Marketplace, Website กับ Logisplus

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า”  หัวข้อ “เชื่อมต่อบริการอื่น”

2. กด 3 จุดด้านหลัง Marketplace หรือ Website ที่ต้องการ

3. เลือก “แก้ไข” 

 

 

 

การตั้งค่าการเชื่อมต่อสามารถตั้งค่าได้ 2 ส่วนคือ
1) การอัพเดทจำนวนสินค้า และข้อมูลสินค้าจาก ZORT ไปยัง Marketplace หรือ Website 

2) การตั้งค่ารายการขายอัตโนมัติ เพื่อดึงข้อมูลรายการขายจาก Marketplace หรือ Website มาที่ ZORT 

  

1) การตั้งค่าอัพเดทจำนวนสินค้า 

  ทางร้านค้าสามารถตั้งค่าการอัพเดทข้อมูลสินค้า และจำนวนสินค้าตามความต้องการของร้านค้าได้เลย และเลือกคลังเป็น “Logisplus 

 

 

2) การตั้งค่ารายการขายอัตโนมัติ 

กรณีที่ร้านค้ามีการส่งข้อมูลรายการขายไป Logisplus สามารถตั้งค่าดังต่อไปนี้ 

  1. นำเข้ารายการขายจาก Lazada ไป ZORT เลือกนำเข้าเฉพาะรายการขายที่ชำระเงินเท่านั้น
  2. ตั้งค่าสถานะรายการทั่วไป (รายการทั่วไป) เลือกอัตโนมัติ และระบุคลังสินค้า Logisplus
  3. ตั้งค่าสถานะการชำระเงิน เลือกอัตโนมัติ

 

 

 

หมายเหตุ : ทาง Logisplus สามารถทำการกด Ready to ship หรือพร้อมจัดส่งบนระบบของทาง Logisplus ได้ เพื่อเป็นการยืนยันการจัดส่ง และเรียกใบแปะกล่องสินค้า 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Line: @zort 

โทร 02-026-6423