การตั้งค่าการเชื่อมต่อ รายการขาย POS

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ รายการขาย POS #

POS ของ ZORT คืออะไร

ZORT มีระบบ POS หรือระบบขายหน้าร้าน ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งานได้บน Tablet Android เท่่านั้น โดยเมื่อร้านค้าทำรายการใน App ZORT POS ข้อมูลจะเข้ามาที่ระบบหลังบ้าน เพื่อตัดสต๊อกได้

คู่มือการใช้งาน ZORT POS : https://bit.ly/3nLis4A 

 

การส่งข้อมูลรายการขายจาก POS ไปที่ PEAK

การตั้งค่าการส่งข้อมูลไป TikTok Shop สามารถตั้งค่าได้ดังนี้

 

1.ไปที่เมนูตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น >> กดเข้าไปที่ตัวเชื่อมต่อ PEAK แก้ไข >> เลือกใบเสร็จและรายจ่าย >> รายการขายหน้าร้าน >> ส่งข้อมูลรายการขายหน้าร้าน

 

 

การตั้งค่าการส่งรายการขายจาก App POS หรือระบบหน้าร้านไปที่ PEAK โดยรายการขายจะส่ง 2 แบบ

 1. รายการที่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ระบบจะส่งข้อมูลไป PEAK เหมือนรายการขายปกติ
 2. รายการที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ระบบจะส่งข้อมูลไป PEAK เป็นแบบรวมรายการต่อวัน โดยจะรวมรายการ และส่งไปที่ PEAK เป็น 1 รายการ

 

ตัวอย่างรายการขายที่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก

 

ตัวอย่างรายการขายที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก

 

ตัวอย่างรายการแบบที่ 1 รายการที่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก

 

รูปภาพเพิ่มเติม : ตัวอย่างรายการ POS ที่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก.jpg

 

จากรูปรายละเอียดดังนี้ #

 1. สีส้ม : หมายเลขรายการขาย จากรูปตัวอย่างเลือกตั้งค่าใช้หมายเลขรายการขายของ PEAK หมายเลขรายการของ ZORT จะแสดงเป็นเลขอ้าอิง
 2. สีเทา : เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าที่กรอกใน App POS
 3. สีแดง : ชื่อสินค้า , จำนวน , ราคา , ส่วนลดรายสินค้า
 4. สีเขียว : วันที่รายการ กรณีตั้งค่าให้ส่งรายการใบเสร็จ วันที่รายการจะเป็นวันที่ชำระเงินในรายการขาย

 

ตัวอย่างรายการแบบที่ 2 รายการที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก 

จากรูป รายการขายของ POS วันที่16 กุมภาพันธ์ 2566 มีทั้งหมด 2 รายการ ซึ่งถ้ารายการส่งไปที่ PEAK จะรวมเป็น 1 รายการ โดยจะรวมสินค้า , ราคา , ส่วนลดในรายการเป็นยอดเดียว

 

ตัวอย่างรายการขายของ POS ที่รวมรายการส่งไป PEAK

รูปภาพเพิ่มเติม : ตัวอย่างรายการขาย POS.jpg

 

 

รูปภาพเพิ่มเติม : ตัวอย่างรายการขาย POS แบบรวมรายการ.jpg

จากรายการขายของ  ZORT 2 รายการ จะส่งข้อมูลไป PEAK ดังนี้

 • สีชมพู : หมายเลขรายการขาย จะรันตาม PEAK เท่านั้น
 • สีแดง : สินค้าในทุกรายการขายของ POS ที่ไม่มีเบอร์โทร โดยจะส่งข้อมูลรวมกันภายในวันนั้นๆ , ส่วนลดต่อหน่วย หรือส่วนลดรายสินค้า
 • สีเทา : ชื่อลูกค้า เมื่อส่งไปจะเป็น POS Customer
 • สีเขียว :  วันที่รายการขายจะอ้างอิงวันที่ชำระเงิน
 • สีม่วง : จำนวนเงินรวม จะนำมูลค่าสุทธิของทุกรายการขายมารวมกัน