วิธีเชื่อมต่อข้อมูลกับ Magento

ขั้นตอนการเชื่อมต่อกับ ZORT เข้ากับ Magento 1.x #

1.เข้าระบบ ZORT แล้วไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “เชื่อมต่อบริการอื่น”

2. กด “เพิ่มการเชื่อมต่อ”

 

 

3. ไปที่หัวข้อ “Website”

4. เลือก “Magento 1.x”

 

 

5. ทำตามขั้นตอนทั้ง 18 ข้อแล้วนำข้อมูลมาใส่ตามหัวข้อต่าง ๆ

6. ติ๊กยอมรับเงื่อนไข

7. กด “Verify” และกด “บันทึก”

 

 

 

ขั้นตอนการเชื่อมต่อกับ ZORT เข้ากับ Magento 2.x #

1.เข้าระบบ ZORT แล้วไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “เชื่อมต่อบริการอื่น”

2. กด “เพิ่มการเชื่อมต่อ”

 

 

3. ไปที่หัวข้อ “Website”

4. เลือก “Magento 2.x”

5. ทำตามขั้นตอนทั้ง 14 ข้อแล้วนำข้อมูลมาใส่ตามหัวข้อต่าง ๆ

6. ติ๊กยอมรับเงื่อนไข

7. กด “Verify” และกด “บันทึก”

 

 

ข้อแนะนำ : การจะนำเข้าข้อมูลจาก Magento รหัสสินค้า(SKU) ใน ZORT จะต้องตรงกับรหัสสินค้าใน Magento เพราะถ้ารหัสสินค้าไม่ตรงกัน จะทำให้รายการสินค้านั้น ๆ กลายเป็นสินค้าคนละชิ้นกันได้

เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสต๊อกสินค้าจาก Magento ข้อมูลก็จะถูกเชื่อมโยงมายัง ZORT โดยอัตโนมัติและสามารถที่จะดูรายงานต่างๆทั้งยอดขาย หรือ กำไรได้ทันที

“ครบจบในโปรแกรมเดียวดูแลได้ทั้งออเดอร์ ข้อมูลลูกค้าและสต๊อก”

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [email protected]

Line: @zort