วิธีเชื่อมต่อข้อมูลกับ Magento

คำแนะนำสำหรับการตั้งค่า Magento 1.x #

1. Login เข้าระบบ admin ของ Magento (ตัวอย่าง http://www.yourshop.com/admin)

คำแนะนำสำหรับการตั้งค่า Magento 1.x

1. Login เข้าระบบ admin ของ Magento (ตัวอย่าง http://www.yourshop.com/admin)

3. กดปุ่ม Add New กรอกช่อง Name และ Current Admin Password แล้วบันทึกค่า Key และ Secret เก็บไว้

4. กดปุ่ม Save

5. ไปที่ System >> Web Services >> Rest – Roles กดปุ่ม Add Admin Role

6. กรอกคำว่า Admin ในช่อง Role Name และใส่พาสเวิร์ดปัจจุบันใน Current Admin Password

7. จากนั้นไปที่ Role API Resources เลือก Resource Access เป็น All แล้วกดSave Role

8. ไปที่ System >> Web Services >> REST – Attributes

9. คลิกที่ชื่อ Admin ตั้งค่า Resource Access เป็น All และกด Save

10. ไปที่ System >> Permissions >> User

11. คลิกที่ชื่อ User Name ที่ใช้เป็น Admin ของ Magento ตนเอง

12. ไปที่ REST Role เลือก Admin แล้วกดปุ่ม Save User

ขั้นตอนการเชื่อมต่อกับ ZORT

1.เข้าระบบ ZORT แล้วไปที่เมนู ตั้งค่า เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น

2.เพิ่มช่องทางการขาย

3. นำ Key และ Secret ที่ได้ในขั้นตอนที่ 5 มาใส่ในช่อง Consumer Key และ Consumer Secret ใน ZORT

4. นำ User Name และ Password ที่ตั้งในขั้นตอนที่ 12 มาใส่ในช่อง User Name และ Password ใน ZORT

5. กด “Verify”

6. กด “บันทึก”

คำแนะนำสำหรับการตั้งค่า Magento 2.x

1. Login เข้าระบบ admin ของ Magento

2. ไปที่ System => User Roles

3. ไปที่ Add New Role

4. ตั้ง Role Name และ Your Password ตามต้องการ

5. ไปที่ Role Resources เลือก Resource Access => All แล้วกด Save Role

6. ไปที่ System => All Users

7. ไปที่ Add New User

8. ตั้งค่าตามต้องการ จากนั้นไปที่ User Role

9. เลือก Role ที่ทำการสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 6 แล้วกด Save User

ขั้นตอนการเชื่อมต่อกับ ZORT

1.เข้าระบบ ZORT แล้วไปที่เมนู ตั้งค่า เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น

2.เพิ่มช่องทางการขาย

3.นำ User Name และ Password ที่ตั้งในขั้นตอนที่ 9 มาใส่ในช่อง User Name และ Password ใน ZORT

4. กด “Verify”

5. กด “บันทึก”

ข้อแนะนำ : การจะนำเข้าข้อมูลจาก Magento รหัสสินค้า(SKU) ใน Zort จะต้องตรงกับรหัสสินค้าใน Magento เพราะถ้ารหัสสินค้าไม่ตรงกัน จะทำให้รายการสินค้านั้นๆกลายเป็นสินค้าคนละชิ้นกันได้

เมื่อตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสต๊อกสินค้าจาก Magento ข้อมูลก็จะถูกเชื่อมโยงมายัง ZORT โดยอัตโนมัติและสามารถที่จะดูรายงานต่างๆทั้งยอดขาย หรือ กำไรได้ทันที

“ครบจบในโปรแกรมเดียวดูแลได้ทั้งออเดอร์ ข้อมูลลูกค้าและสต๊อก”

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort