ตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK (รายการขาย Offline , เว็บไซต์)

ตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK (รายการขาย Offline , เว็บไซต์) #

วิธีการสร้างรายการขายบน ZORT

 1. ไปที่เมนูรายการขาย >> สร้างรายการขาย

 

โดยข้อมูลในรายการขายจะแบ่งรายละเอียดดังนี้

 1. หมายเลขรายการขาย และวันที่รายการขาย : 
  1. หมายเลขรายการขาย ระบบ ZORT จะรันเลขที่รายการขายให้อัตโนมัติ โดยการส่งเอกสารไป PEAK สามารถเลือกได้ว่าจะใช้หมายเลขเอกสารของ ZORT หรือหมายเลขเอกสารของ PEAK 
  2. วันที่รายการขาย : วันที่ที่สร้างรายการ หรือวันที่ที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า การส่งใบแจ้งหนี้ไป PEAK หากร้านค้าตั้งค่า รอโอนและยังไม่ชำระเงิน วันที่เอกสารบน PEAK ระบบจะใช้วันที่รายการขายนี้
 2. ประเภทภาษี : สามารถเลือกได้ 3 รูปแบบค่ะ
  1. ไม่มีภาษี : รายการขายจะไม่มีภาษี
  2. รวมภาษี : ราคาสินค้าที่ขายรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  3. แยกภาษี : ราคาสินค้าที่ขายยังไม่รวมภาษี ระบบจะบวกภาษีเพิ่มจากราคาสินค้าที่ตั้งไว้
 3. ข้อมูลลูกค้า (การส่งข้อมูลไป PEAK จำเป็นข้อกรอกชื่อลูกค้าทุกครั้ง) : ข้อมูลลูกค้าที่ใช้ในการออกเอกสาร หรือส่งข้อมูลไป PEAK โดยสามารถใส่ชื่อ ,เบอร์ติดต่อ , ที่อยู่ หรือเลขที่ผู้เสียภาษีได้ตามต้องการ 
 4. ข้อมูลสินค้า : ข้อมูลสินค้าที่มีการขาย สามารถกรอกจำนวนสินค้า , ราคาขาย , ส่วนลดต่อชิ้นของสินค้า 

 

*การเชื่อมต่อสินค้า

 1. กรณีใช้งานเชื่อมต่อกับระบบ PEAK หากมีสินค้าทั้ง 2 ระบบ แนะนำใส่รหัสสินค้าให้ตรงกัน สินค้าจะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้
 2. มีสินค้าใน ZORT สามารถสร้างสินค้าบน PEAK เองได้ หรือเมื่อมีรายการซื้อขายจาก ZORT ส่งไปที่ PEAK สินค้าจะสร้างให้อัตโนมัติ
 3. มีสินค้าบน PEAK ต้องมาสร้างสินค้าที่ ZORT อีกครั้ง โดยสามารถใช้ Excel ในการนำเข้าสินค้าได้
 1. ส่วนลดท้ายบิล และค่าส่ง : สามารถใส่ส่วนลดท้ายบิล และค่าส่งที่เรียกเก็บจากลูกค้าได้

 

ส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของการชำระเงิน และโอนสินค้าเพื่อตัดสต๊อก

 1. การชำระเงิน : เมื่อลูกค้าชำระเงินค่าสินค้า สามารถกดชำระเงินได้ โดยสามารถเลือกช่องทางการชำระเงิน และวันที่ชำระเงินตามต้องการ การส่งใบเสร็จรับเงินไป PEAK วันที่เอกสารบน PEAK จะอ้างอิงวันที่ชำระเงินตรงส่วนนี้
 2. การโอนสินค้า เพื่อตัดสต๊อก : เป็นการโอนสินค้าเมื่อมีการแพ็ค หรือการส่งสินค้าแล้ว โดยสามารถเลือกวันที่ที่ส่งสินค้าได้ การส่งใบแจ้งหนี้ไป PEAK หากร้านค้าตั้งค่า โอนสินค้าและยังไม่ชำระเงิน วันที่เอกสารบน PEAK ระบบจะใช้วันที่โอนสินค้านี้

 

ตัวอย่างรายการขายช่องทางหน้าร้านที่ส่งข้อมูลไป PEAK

 

รูปตัวอย่างเพิ่มเติม : ตัวอย่างรายการขายช่องทางหน้าร้านที่ส่งข้อมูลไป PEAK.jpg

 

จากรูปรายละเอียดดังนี้ #
 • สีส้ม  : ตั้งค่าใช้เลขที่เอกสารของ PEAK  หมายเลขรายการขายของ ZORT จะส่งไปเป็นเลขอ้างอิงใน PEAK และเลขที่เอกสารจะเป็นเลขที่ของ PEAK #
 • สีแดง : ชื่อสินค้า โดยชื่อสินค้าจะใช้ชื่อสินค้าในหน้าเมนูสินค้า (อาจทำใช้ชื่อสินค้าบน PEAK ไม่ตรงกับรายการขาย) ,ราคาสินค้าให้ดูข้อมูลราคาต่อหน่วย #
 • สีเหลือง : ส่วนลด จากตัวอย่างเป็นรายการขายที่สร้างเอง จะส่งส่วนลดไปด้วย #
 • สีชมพู : ค่าส่งที่ลูกค้าชำระเงินมา #
 • สีเขียว : วันที่เอกสารบน PEAK จะใช้วันที่ที่ชำระเงินใน ZORT #

 

การตั้งค่าเชื่อมต่อเว็บไซต์บน ZORT เพิ่มเติม กรณีต้องการส่งข้อมูลไป PEAK

สามารถตั้งค่าเชื่อมต่อเว็บไซต์ ได้ที่เมนูตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น >> กด 3 จุดด้านหลังเชื่อมต่อเลือกแก้ไข

การตั้งค่ารายการขายมีภาษี สามารถตั้งค่าภาษีได้ โดยเลือกเป็นรวมภาษี

 

 1. การตั้งค่าช่องทางชำระเงิน รายการขายจากเว็บไซต์ จะมีการตั้งค่าช่องทางชำระเงินได้ 2 รูปแบบคือ 
 • ดึงข้อมูลช่องทางชำระเงินจากเว็บไซต์ : โดยระบบจะดึงช่องทางชำระเงินที่ผู้ซื้อชำระเงินจริงตามเว็บไซต์
 • กำหนดช่องทางการชำระเงิน : โดยสามารถกำหนดช่องทางชำระเงินบน ZORT เองได้


ซึ่งการตั้งค่าช่องทางการชำระเงินของเว็บไซต์  แนะนำตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ และกำหนดช่องทางการชำระเงิน เพื่อให้ข้อมูลช่องทางการชำระเงินไม่เยอะ และส่งไปที่ PEAK ได้ง่าย