วิธีการตรวจสอบ Log Point ใน ZORT

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลหลังจาก ส่งข้อมูลยอดขายจาก ZORT ส่งไปที่ Buzzebees สามารถตรวจสอบการส่งข้อมูลได้ 2 แบบ ดังนี้

ตรวจสอบที่หน้ารายการขาย #

  • 1. ไปที่เมนูรายการขาย เลือก ดูรายการขาย
  • 2. กดเข้าไปใน รายการขาย มุมซ้ายด้านบนจะมี Log Point แสดง

 

 

  •  3. มุมซ้ายด้านบน.ใต้คำว่ารายละเอียดการขาย จะมีเมนู Point แสดงอยู่ สามารถกดดูข้อมูล Log Point ตรงนี้ได้เลย

 

 


 

ตรวจสอบที่เมนูลูกค้า #

  • 1. ไปที่เมนูลูกค้า เลือก ผู้ติดต่อ จากนั้น กดเข้าไปในรายชื่อผู้ติดต่อ ที่ต้องการดูข้อมูล

 

 

  • 2. กดปุ่ม ดูกิจกรรมรายการ เลือก Point

 

 

  • 3. เลือก Point

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort