Shopee การกดพร้อมจัดส่ง

ร้านค้าสามารถกดพร้อมจัดส่งได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

มายังหน้า “ดูรายการขาย” จากนั้นให้เลือกออเดอร์ที่ต้องการกดพร้อมจัดส่ง

เลือกเมนู “พร้อมส่ง (Marketpkace)”

จากนั้นระบบจะดำเนินการไปยังหน้าถัดไปโดยการขึ้น POP-UP เพื่อคอนเฟริมการจัดส่งสินค้าผ่าน Shopee

ทำการกรอกรายละเอียด และกด “ยืนยันการจัดส่ง”

เมื่อทำการยืนยันเรียบร้อยแล้วให้กลับมาที่ “ดูรายการขาย”

เลือกออเดอร์ที่ทำการกด “ยืนยัน” ไปเมื่อสักครู่

เลือก “พิมพ์เอกสาร” ไปที่ “พิมพ์ใบส่งสินค้า (PDF)”

จากนั้นระบบจะดำเนินการสร้างใบแปะหน้ากล่องเพื่อจัดส่งให้ตามหน้าต่างดังกล่าว

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : [email protected]

LINE : @zort