วิธีการสร้างรายการซื้อ – ขาย บน ZORT สำหรับ Logisplus

#

1.ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “สร้างรายการขาย”  

(กรณีรายการซื้อ ไปที่เมนู “รายการซื้อ” หัวข้อ “สร้างรายการซื้อ” 

2.กรอกข้อมูลรายการขายให้ครบถ้วน และ ระบุคลังสินค้าเป็นคลัง Logisplus ทุกครั้ง  

3. กด “บันทึก”

 

 

ตัวอย่างรายการซื้อ 

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Line: @zort 

โทร 02-026-6423