วิธีการสร้างรายการซื้อ – ขายบน ZORT สำหรับ Logisplus

วิธีการสร้างรายการซื้อ – ขายบน ZORT สำหรับ Logisplus #

1.ไปที่เมนูรายการขาย >> สร้างรายการขาย 

กรณีรายการซื้อ ไปที่เมนูรายการซื้อ >> สร้างรายการซื้อ

2.กรอกข้อมูลรายการขายให้ครบถ้วน ชื่อลูกค้า , ที่อยู่ลูกค้า , เบอร์ติดต่อ

3.ระบุคลังสินค้าเป็นคลัง Logisplus ทุกครั้ง แล้วทำการกดบันทึก

 

 

วิธีการสร้างรายการโอนสินค้าบน ZORT สำหรับ Logisplus
(กรณีต้องการนำของเข้าคลัง Logisplus หรือย้ายของออกจากคลัง Logisplus) #

 

1.ไปที่เมนูสินค้า >> รายการโอนสินค้า

2.กรอกข้อมูลรายการขายให้ครบถ้วน แล้วทำการกดบันทึก

กรณีนำของเข้า Logisplus สามารถระบุคลังปลายทางเป็น Logisplus

กรณีนำของออกจาก Logisplus สามารถระบุคลังต้นทางเป็น Logisplus

 

 

การปรับสต๊อกสินค้าจากทาง Logisplus

ทาง Logisplus จะมีการส่งจำนวนสินค้า เพื่อมาปรับจำนวนสินค้าใน ZORT ให้ตรงกับทาง Logisplus โดยจะมีการส่งข้อมูล 2 ช่วงเวลาได้แก้เวลา 12.00 น. และ 24.00 น.