ตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK รายการขาย Marketplace ( Lazada )

ตัวอย่างข้อมูล ZORT x PEAK รายการขาย Marketplace ( Lazada ) #

เนื่องจากระบบ ZORT สามารถเชื่อมกับ Platform อื่นๆได้ เช่น Lazada , Shopee หรือในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งจะมีการแบ่งการส่งข้อมูลไป PEAK ได้ 3 รูปแบบค่ะ
1. รายการทั่วไป , รายการขายที่สร้างเอง และรายการจากเว็บไซต์ จะมีการส่งไปที่ PEAK เหมือนกัน

 1. รายการขายจาก Lazada รายการขายจาก Lazada จะส่งไปที่ PEAK โดยข้อมูลที่ส่งไปได้แก่ สินค้า , ราคาสินค้า , ส่วนลดที่ร้านค้าลด จะไม่มีการส่งค่าส่งไป เนื่องจากทาง Lazada มีการออกใบกำกับในส่วนของค่าส่งเอง 
 2. รายการขายจาก Shopee รายการขายจาก Shopee จะส่งไปที่ PEAK โดยข้อมูลที่ส่งไปได้แก่ สินค้า , ราคาสินค้า , ส่วนลดที่ร้านค้าลด , ค่าส่ง

** โดยการส่งข้อมูลจะอ้างอิงการตั้งค่าสถานะรายการตามการตั้งค่าที่มีการแนะนำไว้ด้านบน

 

การตั้งค่า Marketplace บน ZORT #

เมืาอทำการเชื่อมต่อ ZORT กับ Marketplace เรียบร้อยแล้ว สามารถตั้งค่าเชื่อมต่อ Marketplace ได้ที่เมนูตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น >> กด 3 จุดด้านหลังเชื่อมต่อเลือกแก้ไข

1.การตั้งค่ารายการขายมีภาษี สามารถตั้งค่าภาษีได้ โดยเลือกเป็นรวมภาษี

 

 

2.การตั้งค่าช่องทางชำระเงิน รายการขายจาก Marketplace จะมีการตั้งค่าช่องทางชำระเงินได้ 2 รูปแบบคือ 

 • ดึงข้อมูลช่องทางชำระเงินจาก Marketplace : โดยระบบจะดึงช่องทางชำระเงินที่ผู้ซื้อชำระเงินจริงตาม Maketplace 
 • กำหนดช่องทางการชำระเงิน : โดยสามารถกำหนดช่องทางชำระเงินบน ZORT เองได้

ซึ่งการตั้งค่าช่องทางการชำระเงินของ Lazada , Shopee แนะนำตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ และกำหนดช่องทางการชำระเงิน เพื่อให้ข้อมูลช่องทางการชำระเงินไม่เยอะ และส่งไปที่ PEAK ได้ง่าย 

 

ตัวอย่างรายการขาย Lazada ที่ส่งไป PEAK #

 

รูปภาพเพิ่มเติม : ตัวอย่างรายการขาย Lazada ที่มีการส่งไป PEAK.jpg

จากรูปรายละเอียดดังนี้ #

 1. สีส้ม : หมายเลขรายการขาย จากรูปตัวอย่างเลือกตั้งค่าใช้หมายเลขรายการขายของ PEAK หมายเลขรายการของ ZORT จะแสดงเป็นเลขอ้าอิง
 2. สีเทา : ชื่อสินค้า , จำนวนสินค้า , ราคา , ส่วนลด
 3. สีเขียว : ข้อมูลลูกค้า
 4. สีน้ำเงิน : วันที่รายการขายใน PEAK จะเป็นวันที่ชำระเงินใน ZORT
 5. สีเหลือง : ส่วนลดในรายการขาย กรณีรายการขายจาก Lazada ต้องตรวจสอบว่าส่วนลดนั้นเป็นส่วนลดของร้านค้า หรือส่วนลดที่ทาง Lazada ออก ส่วนลดที่ส่งไป PEAK จะเป็นส่วนลดที่ทางร้านค้าลดให้เท่านั้น ถ้าเป็นส่วนลดที่ Lazada ออก จะไม่ส่งข้อมูลไปที่ PEAK
 6. สีฟ้า : ค่าใช้จ่ายอื่น หรือค่าธรรมเนียมต่างๆที่ทาง Lazada คิด ส่วนนี้จะไม่ถูกส่งไปที่ PEAK
 7. สีม่วง : ค่าส่งที่ลูกค้าชำระ เนื่องจากทาง Lazada มีการออกระเบียบเรื่องค่าส่งคือ ทาง Lazada จะเป็นฝ่ายออกใบกำกับภาษีค่าจัดส่งสินค้าให้กัลูกค้าเอง ทางร้านค้าจึงไม่จำเป็นต้องรับรู้ค่าส่งเป็นรายได้ ข้อมูลส่วนนี้จึงไม่ส่งไปที่ PEAK
  ข้อมูลอ้างอิง จาก Lazada University

จากข้อมูลข้างต้น จะทำให้ยอดขายใน ZORT กับใน PEAK ไม่เท่ากันได้ เนื่องจากข้อมูลในระบบ ZORT จะรวมส่วนค่าส่ง , ยอดส่วนลดต่างๆที่ทาง Lazada รองรับ (รายได้ Platform)

Q&A : คำถามที่มีการสอบถามมาบ่อยๆ #

Q: กรณีลูกค้ามีร้าน Shopee lazada หลายร้าน ZORT สามารถดึงรายการค้าของทุกร้าน แล้วส่งข้อมูลมาที่ PEAK ได้มั้ยคะ

A : สามารถทำได้ค่ะ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Q : รายการขายจาก Lazada , Shopee ถ้าลูกค้าไม่รับสินค้า หรือยกเลิกรายการขาย รายการบน PEAK จะยกเลิกด้วยมั้ย
A : ส่วนนี้ต้องดูการตั้งค่า โดยสามารถตรวจสอบการตั้งค่าได้ 2 รูปแบบดังนี้

 

 1. ตั้งค่าให้รายการขายยกเลิก แล้วส่งข้อมูลไปยกเลิกที่ PEAK ด้วย

a.ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Lazada , Shopee มีการตั้งค่าสถานะรายการขายทั่วไปเป็นอัตโนมัติ และยกเลิกรายการขายหรือไม่ ตัวอย่างการตั้งค่าตามรูป

b.ตั้งค่าการเชื่อมต่อ PEAK เลือกตั้งค่ารายการถูกยกเลิก

2.ตั้งค่าให้รายการขายสร้างรายการรับคืน เพื่อส่งข้อมูลใบลดหนี้ไป PEAK

a.ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Lazada , Shopee มีการตั้งค่าสถานะรายการขายทั่วไปเป็นอัตโนมัติ และตั้งค่าสร้างรายการรับคืนสินค้า

เมื่อรายการมีการยกเลิก หรือคืนสินค้า ระบบ ZORT จะสร้างเป็นรายการรับคืนให้

ตัวอย่างรายการขายที่มีการสร้างรายการรับคืน

รายการขายสถานะเป็นสำเร็จเหมือนเดิม แต่ระบบมีการสร้างรายการรับคืนเพิ่มมาให้

Q : รายการขาย Lazada , Shopee ส่งข้อมูลไป PEAK ยอดไม่ตรงกัน

A : รายการขายแต่ละช่องทาง มีการส่งข้อมูลไปต่างกันค่ะ

 1. รายการขาย Lazada จะส่งข้อมูลราคาสินค้า , ส่วนลดร้านค้าเท่านั้น
 2. รายการขาย Shopee จะส่งข้อมูลราคาสินค้า , ส่วนลดร้านค้า และค่าส่งที่ผู้ซื้อชำระมา

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Q : ข้อมูลค่าธรรมเนียมต่างๆ มีการส่งไปที่ PEAK หรือไม่

A : ไม่ส่งค่ะ

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Q : ค่ารายได้ Platform ใน ZORT คืออะไร แล้วส่งไป PEAK หรือมไม่

A : ค่ารายได้ Platform คือ ค่ารายได้ที่ทาง Marketplace รองรับให้ร้านค้า จะเป็นค่าส่วนลดที่ทาง Marketplace ลดให้ , ค่าเหรียญ 

ซึ่งค่าดังกล่าวจะไม่ถูกส่งไปที่ PEAK