วิธีการสร้างรายการโอนสินค้าบน ZORT สำหรับ Logisplus

วิธีการสร้างรายการโอนสินค้าบน ZORT สำหรับ Logisplus
(กรณีต้องการนำของเข้าคลัง Logisplus หรือย้ายของออกจากคลัง Logisplus) 

 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “รายการโอนสินค้า”

2. กด “สร้างรายการโอนสินค้า”

 

 

3. รอกข้อมูลรายการโอนให้ครบถ้วน ละเลือกคลังสินค้าที่ต้องการ 

 

 

4. กด “บันทึก”

*กรณีนำของเข้า Logisplus สามารถระบุคลังปลายทางเป็น Logisplus 

*กรณีนำของออกจาก Logisplus สามารถระบุคลังต้นทางเป็น Logisplus 

 

 

การปรับสต๊อกสินค้าจากทาง Logisplus 

ทาง Logisplus จะมีการส่งจำนวนสินค้า เพื่อมาปรับจำนวนสินค้าใน ZORT ให้ตรงกับทาง Logisplus โดยจะมีการส่งข้อมูล 2 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 12.00 น. และ 24.00 น. 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

Line: @zort 

โทร 02-026-6423