การตั้งค่าการส่งข้อมูลและสถานะรายการไปยัง NocNoc

สำหรับการตั้งค่าการอัพเดทจำนวนสินค้าจาก ZORT ไปที่ NocNoc สามารถทำการตั้งค่าการส่งข้อมูลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

วิธีการตั้งค่า

1.) เมื่อเข้ามาในหน้าการเชื่อมต่อ NocNoc เลื่อนลงมาด้านล่าง จะพบกับสรุปการตั้งค่าปัจจุบัน หากต้องการแก้ไข คลิกปุ่มแก้ไขที่มุมขวาบน

2.) เมื่อคลิกปุ่ม แก้ไข จะปรากฏหน้าต่างสำหรับตั้งค่าขึ้นมา สามารถตั้งค่าได้ตามต้องการ

ในส่วนของ การตั้งค่าการอัพเดทจำนวนสินค้าจาก ZORT ไปที่ NocNocสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

  • อัพเดทจำนวนไป NocNoc

คือ การส่งจำนวนสินค้าไปยังระบบ NocNoc เมื่อจำนวนสินค้าบนระบบ ZORT มีการเปลี่ยนเเปลง โดยการส่งจำนวนสินค้านั้น จะสามารถเลือกได้ว่าจะส่งจำนวนประเภทอะไร เเละจากคลังสินค้าใด

 

สำหรับการตั้งค่าสถานะรายการขายที่มาจากระบบ NocNoc สามารถตั้งค่าสถานะได้ตามนี้

  • นำเข้ารายการขายจาก NocNoc

เมื่อทำการเชื่อมต่อ NocNoc กับ ZORT สำเร็จแล้ว สามารถนำเข้ารายการย้อนหลังโดยเลือกตั้งค่าการนำเข้ารายการย้อนหลังทั้งหมด หรือนำเข้าเฉพาะรายการที่ชำระเงินแล้ว

  • สถานะรายการขาย ( รายการขายทั่วไป )

เมื่อรายการขายจาก NocNoc ถูกดึงมาที่ระบบ ZORT สถานะรายการสามารถตั้งค่าได้ดั้งนี้

รอโอน : รายการขายสถานะรายการจะเป็น รอโอน ทางร้านต้องมาเปลี่ยนสถานะรายการขายที่

ระบบ ZORT อีกครั้ง

โอนทันทีจากคลังสินค้า : สถานะรายการขายจะเป็น สำเร็จ ทันที

อัตโนมัติ : สถานะรายการขายจะอ้างอิงจากทาง NocNoc

  • คลัง/สาขาของรายการถูกยกเลิก (เฉพาะรายการที่ตั้งค่าสถานะอัตโนมัติเท่านั้น)

เมื่อรายการขายถูกยกเลิก ( ทุกกรณี ) ระบบจะคืนจำนวนสินค้าไปยังคลังที่มีการตั้งค่าไว้

  • สถานะการชำระเงิน

คือ สถานะการชำระเงินของรายการขายที่ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบของทาง NocNoc

รอชำระ : สถานะการชำระเงินของรายการขาย จะเเสดงเป็น รอชำระ ซึ่งทางร้านต้องมากเปลี่ยน

สถานะรายการชำระเงินที่หน้าระบบ ZORT อีกครั้ง

ชำระครบ : สถานะการชำระเงินของรายการขาย จะเเสดงเป็นชำระครบทันที

อัตโนมัติ : สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนสถานะตาม NocNoc

  • ลูกค้า

หากตั้งค่าเป็น ดึงข้อมูลลูกค้าจาก NocNoc  ข้อมูลลูกค้า จะเข้ามาพร้อมรายการขายทันที

เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม บันทึก

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort