วิธีการออกเอกสาร T03 กรณีรายการขายออกเอกสาร T05 ไปแล้ว

ขั้นตอนนี้เหมาะสำหรับรายการขายที่ออกเอกสาร T05 หรือใบกำกับภาษีอย่างย่อไปแล้ว และต้องการเปลี่ยนเป็นเอกสาร T03 หรือใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี สามารถทำตามวิธีด้านล่างได้เลย

 

1. T03 = ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกํากับภาษี

2. T05 = ใบกํากับภาษีอย่างย่อ

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort