วิธีการแก้ไขรหัสสินค้า (SKU) บน LINE My Shop

ร้านค้าที่ต้องการเชื่อมต่อ LINE MyShop เข้ากับ ZORT แต่ยังไม่ได้แก้ไขรหัสสินค้าให้ตรงกับ ZORT สามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังนี้ 

 

1. เข้าสู่ระบบ Lineshopping Seller จากนั้นไปที่เมนู “อีคอมเมิร์ซ”

2. ไปที่หัวข้อ “สินค้า” เลือก “รายการสินค้า”

 

 

3. คลิกเข้าไปในสินค้าที่ต้องการแก้ไขรหัสสินค้า 

 

 

4. ไปที่หัวข้อสินค้าแล้วแก้ไขรหัสสินค้าให้ตรงกับ ZORT 

 

 

5. กดบันทึก 

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423 

อีเมล : support@ZORTout.com 

LINE : @Zort