วิธีการแก้ไขรหัสสินค้า (SKU) บน Tiktok Shop

ร้านค้าที่ต้องการเชื่อมต่อ Tiktok Shop เข้ากับ Zort แต่ยังไม่ได้แก้ไขรหัสสินค้าให้ตรงกับ Zort สามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังนี้ 

 

1. เข้าสู่ระบบ Tiktok Shop Seller Center จากนั้นไปที่เมนู “ผลิตภัณฑ์” หัวข้อ “จัดการผลิตภัณฑ์”

2. เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไขรหัสสินค้า แล้วกดปุ่ม “แก้ไข”

 

 

3. ไปที่หัวข้อ “ข้อมูลการขาย” แล้วแก้ไขรหัสสินค้าให้ตรงกับ Zort ในช่อง “SKU ของผู้ขาย”

4. กด “อัปเดต”

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort