วิธีการตรวจสอบรายการที่ส่งข้อมูลไปยัง E-Tax Invoice (INET)

กรณีร้านค้าต้องการทราบว่ารายการขายส่งข้อมูลไปออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วหรือไม่ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังนี้

 

1. ตรวจสอบจากหน้ารายละเอียดรายการขาย

A : คลิกเข้าไปในรายการขายที่ต้องการ แล้วคลิกที่หัวข้อ “เอกสาร”

B : ระบบจะแสดงรายการเอกสารขึ้นมาให้

 

 

2. ตรวจสอบจากหน้าดูรายการขาย

A : คลิกไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

B : รายการขายที่ส่งข้อมูลไปออกเอกสารแล้ว จะแสดงโลโก้ตามรูป

 

 

3. ตรวจสอบจาก E-Tax Log

A: คลิกที่ “E-Tax Log”

 

 

B : ระบบจะแสดงข้อมูลรายการที่ส่งข้อมูลไปออกเอกสารบน INET ขึ้นมาให้

 

 

เพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถตรวจสอบการส่งข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort