การเชื่อมต่อข้อมูลกับ Shopify

การเชื่อมต่อข้อมูลกับ Shopify สามารถทำได้ ดังนี้

1.) Login เข้าระบบ Shopify 

 

 

2.) ไปที่ Apps แล้วเลือกกดปุ่ม Manage private apps ตรงส่วนกลางของหน้าจอ

 

 

3. เลือก Develop apps 

 

 

3.1 เลือก Allow Custom Apps Development

 

 

3.2 เลือก Allow Custom Apps Development

 

 

4. เลือก Create an app

 

 

5. หัวข้อ App Name : ตั้งชื่อตามต้องการ

 

 

6. แทบเมนู เลือก Overview >>> เลือก Configure Admin API scopes และ Configure Storefront API scopes โดยสามารถตั้งค่า 2 หัวข้อได้ ดังนี้

 

 

6.1 หรือตั้งค่าทั้ง 2 หัวข้อด้านบน ด้วยการเลือกเมนู Configuration จากนั้นกดปุ่ม Configure ที่เมนู Configure Admin API scopes และ Configure Storefront API scopes ได้ทั้ง 2 หัวข้อ (ตามรูป) 

 

 

7. เมื่อตั้งค่า Configuration แล้ว ระบบจะให้ตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูล

 

 

7.1 ให้เลือกเป็น >>> Read / Write ทุกหัวข้อ หรือเลือกเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “Orders,Ttransactions and fulfillments”, “Products, variants and collections” และ “Inventory”

 

 

7.2 ไปที่หัวข้อ  Webhook subscriptions (Version อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

 

 

  • จากนั้น กดป่มุ Save ที่ด้านบน

 

 

7.3  เมื่อ Save แล้วจะมีปุ่มให้เลือก Install app

 

 

7.4 ให้ไปที่เมนู Configuration อีกครั้ง

  • ตั้งค่าในส่วนของ  Storefront API integration เลือกเป็น unauthenticated_write_checkouts และ unauthenticated_read_checkouts ทุกหัวข้อ 
  • จากนั้นกดป่มุ Save ที่ด้านบน

 

 

8. ไปที่  API credentials 

  • ในส่วนของ Admin API access token ให้กดปุ่ม Reveal token once เพื่อสร้าง Key จากนั้นให้ Copy API Password ไปวางในช่อง API Password ระบบ ZORT 
  • และนำ API key ไปวางในช่อง API key ระบบ ZORT

 

 

 

ขั้นตอนการเชื่อมต่อกับ ZORT

1. เข้าระบบ ZORT แล้วไปที่เมนู ตั้งค่า เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น

2. กด เพิ่มช่องทางการขาย

 

 

3. เลือกหัวข้อ Website >>> ช่องประเภท เลือก Shopify

4. นำ API Key และ Password ที่ได้ในขั้นตอนที่ 8 มาใส่ในช่อง API Key และ Password

5. กด Verify และ บันทึก

 

 

 

Tip : การจะนำเข้าข้อมูล รหัสสินค้า หรือ SKU ใน Shopify กับ ZORT จะต้องตรงกัน มิฉะนั้นจะทำให้รายการสินค้านั้นๆกลายเป็นสินค้าคนละชิ้นกันได้

 

เมื่อตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสต๊อกสินค้าจาก Shopify ข้อมูลก็จะถูกเชื่อมโยงมายัง ZORT โดยอัตโนมัติและสามารถที่จะดูรายงานต่างๆทั้งยอดขาย หรือ กำไรได้ทันทีไม่มีพลาด

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [email protected]

Line: @zort