การเชื่อมต่อข้อมูลกับ Shopify

การเชื่อมต่อข้อมูลกับ Shopify สามารถทำได้ ดังนี้

1.) Login เข้าระบบ Shopify 

 

 

2.) ไปที่ Apps แล้วเลือกกดปุ่ม Manage private apps ตรงส่วนกลางของหน้าจอ

 

 

3.) ติ๊กยอมรับเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ แล้วคลิก Enable private app development

 

 

4.) คลิก Create a new private app

 

 

5.) กรอกชื่อ Private app name และ Emergency developer email ตามต้องการ

 

 

6.) การตั้งค่า Admin API หัวข้อ “Orders, transactions and fulfillments” ให้ตั้งค่าเป็น Read and write

 

 

7.) การตั้งค่า Admin API หัวข้อ “Products, variants and collections” ให้ตั้งค่าเป็น Read and write

 

 

8.) ส่วน Storefront API เลือก Allow this app to access your storefront data using the Storefront API

9.) กด Save ด้านมุมขวาบน

 

 

10.) กด Create app

11.) จากนั้นจะได้ API key เพื่อมาเชื่อมต่อกับระบบ ZORT

 

 

ขั้นตอนการเชื่อมต่อกับ ZORT

1.) เข้าระบบ ZORT แล้วไปที่เมนู ตั้งค่า เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น

2.) กด เพิ่มช่องทางการขาย

 

 

3.) นำ API Key และ Password ที่ได้ในขั้นตอนที่ 11 มาใส่ในช่อง API Key และ Password

4.) กด Verify และ บันทึก

 

 

Tip : การจะนำเข้าข้อมูล รหัสสินค้า หรือ SKU ใน Shopify กับ ZORT จะต้องตรงกัน มิฉะนั้นจะทำให้รายการสินค้านั้นๆกลายเป็นสินค้าคนละชิ้นกันได้

 

เมื่อตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสต๊อกสินค้าจาก Shopify ข้อมูลก็จะถูกเชื่อมโยงมายัง ZORT โดยอัตโนมัติและสามารถที่จะดูรายงานต่างๆทั้งยอดขาย หรือ กำไรได้ทันทีไม่มีพลาด

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [email protected]

Line: @zort