การเชื่อมต่อข้อมูลกับ Shopify

1. เข้าสู่ระบบ Shopify ไปที่เมนู “Setting 

 

 

2. เลือก “App and sales channels” 

 

 

3. เลือก “Develop apps”  กดปุ่ม “Allow custom app development 

 

 

 

 

4. เลือก “Create an app  

 

 

5.  ตั้งชื่อตามต้องการ 

6. กด “Create app” 

 

 

7. เลือก Overview

8. เลือก Configure Admin API scopes และ Configure Storefront API scopes 

 

 

9. หรือสามารถเลือกตั้งค่าได้ที่แถบ “Configuration” 2 หัวข้อตามรูป

10. กดแก้ไขการตั้งค่าโดยเลือก “Configure”

 

 

11. การตั้งค่า Configuration ห้เลือกตั้งค่าเป็น Read/ Write ทุกหัวข้อ หรือเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “Product”, Orders”,Transactions and fulfillments”, “Products, variants and collections” และ Inventory 

 

 

12. เลือก Webhook subscriptions เป็น version ล่าสุด (ส่วนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง Version ตลอด) 

 

 

13. ตั้งค่าเรียบร้อย กดSave 

 

 

14. กลับมาตั้งค่าหัวข้อ “Storefront API integration”  

 

 

15. หัวข้อ Storefront API integration ให้เลือกตั้งค่าเป็นunauthenticated_write_checkouts” และ “unauthenticated_read_checkouts” ในทุกหัวข้อ 

16. กด “Save” 

 

 

17. เมื่อตั้งค่าทั้ง 2 หัวข้อเรียบร้อย ให้กด Install app 

 

 

 

18. เลือก  API credentials 

19. ไปที่หัวข้อ “Admin API access token” กด “Reveal token once” เพื่อสร้าง Key โดยสามารถทำไปใส่ที่หน้าระบบ ZORT ช่อง API Password บน ZORT และAPI key” นำไปใส่ในช่อง  API Key

 

 

20. ตรวจสอบ URL หรือ Store Address โดยไปที่หัวข้อ Domains  
ตัวอย่าง Store address ที่ใช้เชื่อมต่อ https://ชื่อเว็บร้านค้า.myshopify.com/

 

 

 

 

ขั้นตอนการเชื่อมต่อกับ ZORT 

1. เข้าระบบ ZORT แล้วไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “เชื่อมต่อบริการอื่น”

2. กด “เพิ่มช่องทางการขาย”

 

 

3. เลือกหัวข้อ “Website” 

4. ช่องประเภท เลือก “Shopify”

 

 

5. นำ API Key และ Password ที่ได้ในขั้นตอนที่ 19 มาใส่ในช่อง API Key และ Password

6. กด “Verify” และ “บันทึก”

 

 

Tip : การจะนำเข้าข้อมูล รหัสสินค้า หรือ SKU ใน Shopify กับ ZORT จะต้องตรงกัน มิฉะนั้นจะทำให้รายการสินค้านั้น ๆ กลายเป็นสินค้าคนละชิ้นกันได้ 

  

เมื่อตั้งค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสต๊อกสินค้าจาก Shopify ข้อมูลก็จะถูกเชื่อมโยงมายัง ZORT โดยอัตโนมัติและสามารถที่จะดูรายงานต่างๆทั้งยอดขาย หรือ กำไรได้ทันทีไม่มีพลาด 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [email protected]

Line: @zort