วิธีการเชื่อมต่อ Logisplus xZORT

วิธีการเชื่อมต่อ Logisplus xZORT #

 

1.สร้างคลังสินค้าใน ZORT โดยสามารถขอเลขรหัสคลังกับทาง Logisplus  เพื่อมาใส่ตรงช่องรหัสคลังใน ZORT

วิธีการสร้างคลัง ไปที่เมนูสินค้า >> คลังสินค้า/สาขา >> เพิ่มคลัง/สาขา

นำรหัสคลังของทาง Logisplus กรอกที่ช่องตามรูป

 

2.ไปที่เมนูตั้งค่า >>เชื่อมต่อบริการอื่น >>เพิ่มการเชื่อมต่อ เลือก  Logisplus เลือกคลังที่สร้างในขั้นตอนที่ 1. กด Generate ระบบจะ สร้าง API  key และนำ API  key นี้แจ้งทาง Logisplus เพื่อทำการเชื่อมต่อ