วิธีการแก้ไขรหัสสินค้า (SKU) บน Lazada แบบ Excel

ร้านค้าที่ต้องการเชื่อมต่อ Lazada เข้ากับ Zort และมีสินค้าเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่ได้แก้ไขรหัสสินค้าให้ตรงกับ Zort สามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังนี้ 

 

1. เข้าสู่ระบบ Lazada Seller Center จากนั้นไปที่ไอคอนรูปถุง เลือกหัวข้อ “จัดการสินค้า”

 

 

2. ไปที่เมนู “จัดการหลายรายการ”

3. คลิก “แก้ไขสินค้าหลายรายการ”

 

 

4. ไปที่หัวข้อ “ส่งออกและแก้ไขไฟล์ Excel”

5. เลือก “สินค้าทั้งหมด” หรือ “สินค้าหมวดหมู่เฉพาะ”

6. คลิกเลือก “จำนวนสต็อกและราคา” เพื่อแก้ไขรหัสสินค้า

7. กด “ส่งออกไฟล์ Excel”

 

 

8. เปิดไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลดขึ้นมา จากนั้นไปที่คอลัมน์ การรวมกลุ่มสินค้า แล้วแก้ไขรหัสสินค้าให้ตรงกับใน Zort ได้เลย 

 

 

9. กดบันทึกไฟล์ Excel แล้วกลับไปที่หน้า “แก้ไขสินค้าหลายรายการ” หัวข้อ “อัปโหลดไฟล์ Excel

10. คลิก “เลือกไฟล์” 

 

 

ตัวอย่างสินค้าที่แก้ไขรหัสสินค้าแบบ Excel เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423 

อีเมล : [email protected] 

LINE : @zort