การสร้างรายการรับคืนสินค้าจาก Marketplace

ปัจจุบันระบบ ZORT ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการสร้างรายการรับคืนสินค้าจาก Marketplace ให้แสดงวันที่รายการอ้างอิงตามวันที่คืนสินค้าจาก Marketplace โดยตรง จากเดิมรายการรับคืนอ้างอิงตามวันที่รายการขาย (แสดงวันที่เดียวกัน) โดยช่องทางที่มีการปรับข้อมูล ได้แก่

 

1. Lazada

2. Shopee

3. Tiktok

4. Line My Shop

 

***การสร้างรายการรับคืนจะมีผลต่อเมื่อร้านค้าตั้งค่าให้มีการสร้างรายการรับคืนอัตโนมัติเท่านั้น***

 

 

1. รายการรับคืนรูปแบบเดิม : รายการจาก Marketplace วันที่รายการขาย และวันที่รายการรับคืน จะเป็นวันที่เดียวกัน เช่น

· วันที่รายการขาย คือ วันที่ 28 ตุลาคม 2566

· เมื่อมีการสร้างรายการรับคืน ระบบดึงวันที่รายการขายมาแสดงในรายการรับคืน คือ วันที่ วันที่ 28 ตุลาคม 2566

 

ตัวอย่างรายการขาย/ รับคืน

 

 

 

2. รายการรับคืนรูปแบบใหม่ : รายการจาก Marketplace วันที่รายการขาย และวันที่รายการรับคืน จะต่างกัน โดยวันที่รายการรับคืน จะเป็นวันที่ที่สร้างรายการรับคืนใน Marketplace เช่น

· วันที่รายการขาย คือ วันที่ 25 สิงหาคม 2566

· เมื่อมีการสร้างรายการรับคืน จะเป็นวันที่ระบบมีการสร้างรายการรับคืนจริงใน Marketplace คือ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ตัวอย่างรายการขาย/ รับคืน

 

 

***กรณีรายการรับคืนจาก Marketplace จะแสดงเลขพัสดุ ในรายการนั้น ๆ ด้วย***

 

ตัวอย่างรายการรับคืนที่แสดงเลขพัสดุ

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line: @zort

โทร 02-026-6423