การพิมพ์ใบแปะกล่องและเอกสารต่าง ๆ ของช่องทาง Lazada

ร้านค้าสามารถพิมพ์ใบแปะกล่อง ใบจัดเตรียมสินค้า และเอกสารอื่น ๆ ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. เลือกรายการที่ต้องการพิมพ์เอกสาร

 

 

3. กด “พิมพ์เอกสาร”

4. เลือก “พิมพ์ใบส่งสินค้า (PDF)”

 

 

5. จะปรากฏหน้าใบแปะกล่องสำหรับพิมพ์ ดังภาพ

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : support@zortout.com

LINE : @zort