การนำเข้าสินค้าและดึงรายการขายย้อนหลังจาก NocNoc

ในการนำเข้าข้อมูลจาก NocNoc มาที่ระบบ ZORT ข้อมูลสินค้าที่จะเข้ามาได้แก่ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, ราคาขาย, คำอธิบาย, จำนวนสินค้า ไปจนถึงภาพสินค้า (เฉพาะภาพแรกจะถูกดึงเข้ามา)

ข้อควรระวัง: การจะนำเข้าข้อมูลจาก NocNoc นั้น รหัสสินค้า(SKU) ใน ZORT จะต้องตรงกับรหัสสินค้า(Product Code) ใน NocNoc เพราะถ้ารหัสสินค้าไม่ตรงกัน จะทำให้รายการสินค้านั้น ๆ กลายเป็นสินค้าคนละชิ้นกัน  และเกิดเป็นรายการสินค้าซ้ำซ้อนได้

การดึงรายการสินค้าจาก NocNoc มาที่ ZORT

1.) ไปที่เมนู “ตั้งค่า”

2.) เลือกเมนู “เชื่อมต่อบริการอื่น”

3.) จากนั้นเลือกตัวเชื่อมต่อ NocNoc

4.) ดูที่รายการ นำเข้าข้อมูลสินค้า แล้วกดปุ่ม “อัพเดท”

5.) พิมพ์ confirm เเล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”

6.) ระบบจะทำการเชื่อมต่อข้อมูล กดปุ่ม “ตกลง”

7.) เมื่อระบบทำการเชื่อมต่อข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะรายการจะเปลี่ยนเป็น สำเร็จ

การดึงรายการขายย้อนหลังจาก NocNoc มาที่ ZORT

1.) ดูที่รายการ นำเข้าข้อมูลรายการขายย้อนหลัง แล้วกดปุ่ม “อัพเดท”

2.) เลือกวันที่ที่ต้องการนำเข้ารายการขายย้อนหลัง ( โดยจะสามารถระบุได้ครั้งละ 1 วันเท่านั้น ) จากนั้นพิมพ์ confirm เเล้วกดปุ่ม “ยืนยัน”

3.) ระบบจะทำการเชื่อมต่อข้อมูล กดปุ่ม “ตกลง”

4.) เมื่อระบบทำการเชื่อมต่อข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะรายการจะเปลี่ยนเป็น สำเร็จ

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort