วิธีการจัดการรายการขายจากช่องทาง Lazada

ร้านค้าสามารถทำการจัดการออเดอร์ที่มาจากช่องทางการขาย Lazada ได้ง่าย ๆ  ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

รายการขายที่มาจาก Lazada

1.) รายการขายที่มาจาก Lazada จะอยู่ที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

 

 

2.) เมื่อคลิกเข้าไปในรายการขายจะแสดงรายละเอียดผู้ซื้อตามตัวอย่างด้านล่าง (ระบบจะดึงข้อมูลผู้ซื้อมาจาก Lazada โดยตรง) 

 

 

วิธีการเรียกขนส่งสำหรับออเดอร์ที่มาจาก Lazada

1.) ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2.) เลือกรายการขายที่ต้องการยืนยันคำสั่งซื้อ

3.) คลิก พร้อมส่ง (Marketplace) เลือก Lazada

 

 

4.) เลือก คลังสินค้า ที่ต้องการทำการโอนสินค้า จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป

 

 

5.) เลือกช่องทางการจัดส่ง แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป

 

 

6.) ระบบจะสรุปรายการแพ็คสินค้าก่อนทำการจัดส่ง คลิกปุ่ม ถัดไป

 

 

7.) ระบบจะแสดงสถานะรายการจัดส่งสินค้า คลิกปุ่ม ตกลง

 

 

8.) เมื่อกลับมาที่หน้ารายการขายของ ZORT จะพบว่าสถานะรายการได้ถูกเปลี่ยนเป็น รอส่ง

 

 

เช่นเดียวกันกับในระบบของ Lazada ที่จะเปลี่ยนเป็น พร้อมที่จะจัดส่ง

 

 

 

 

การพิมพ์ใบแปะกล่องและเอกสารต่าง ๆ ของช่องทาง Lazada #

 

ร้านค้าสามารถพิมพ์ใบแปะกล่อง ใบจัดเตรียมสินค้า และเอกสารอื่น ๆ ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. เลือกรายการที่ต้องการพิมพ์เอกสาร

 

 

3. กด “พิมพ์เอกสาร”

4. เลือก “พิมพ์ใบส่งสินค้า (PDF)”

 

 

5. จะปรากฏหน้าใบแปะกล่องสำหรับพิมพ์ ดังภาพ

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : support@zortout.com

LINE : @zort