วิธีการส่งใบแจ้งหนี้จาก ZORT ไปยัง PEAK

ปุ่มกดส่งใบแจ้งหนี้ คือ ฟังก์ชั่นที่ลูกค้าสามารถกดส่งใบแจ้งหนี้ไปที่ระบบ PEAK ได้ทันทีที่ต้องการ โดยระบบจะส่งข้อมูลจาก ZORT ไปสร้างใบแจ้งหนี้บน PEAK แบบทีละรายการ วิธีการตั้งค่าและการใช้งานปุ่มกดส่งใบแจ้งหนี้ มีดังนี้

 

วิธีการตั้งค่าการส่งข้อมูลไป PEAK

 

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “การเชื่อมต่อบริการอื่น”

2. คลิกเลือกช่องทาง PEAK ที่ต้องการ

 

 

3. กดปุ่ม “แก้ไข”

 

 

4. คลิกที่หัวข้อ “ใบแจ้งหนี้และบันทึกรายจ่าย”

5. ติ๊กเลือก “ส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้” เพื่อให้ระบบ ZORT ส่งข้อมูลรายการไปยัง PEAK

6. จากนั้นตั้งค่าสถานะที่ต้องการให้ส่งข้อมูลไป PEAK

7. ติ๊กเปิดการใช้งาน “ส่งข้อมูลยกเลิกรายการ” หากต้องการให้รายการที่ถูกยกเลิกบน ZORT ส่งไปยกเลิกเอกสารบน PEAK

8. กด “บันทึก”

 

 

วิธีการกดส่งข้อมูลไปสร้างใบแจ้งหนี้บน PEAK

 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย”

2. คลิกเลือกรายการขายที่ต้องการ

 

 

3. ไปที่ปุ่ม “Accounting”

4. เลือก “ส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ไป PEAK”

 

 

5. กด “ยืนยัน”

 

 

6. ร้านค้าสามารถตรวจสอบเอกสารที่ส่งไป PEAK ได้ที่ “เอกสารบัญชี”

 

 

ตัวอย่างเอกสารใบแจ้งหนี้บน ZORT

 

 

เพียงเท่านี้ ร้านค้าก็จะสามารถส่งข้อมูลรายการขายจาก ZORT ไปออกเอกสารใบแจ้งหนี้บน PEAK ได้ทันที

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort