วิธีการเชื่อมต่อ ZORT และ Ketshopweb

บริหารร้านค้าได้ง่ายขึ้นกว่าที่เคย เพราะร้านค้าที่มีหน้าร้านออนไลน์บนระบบ KetshopWeb สามารถเชื่อมต่อข้อมูลหลังบ้านกับ ZORT ได้แล้ว

 

วิธีการเชื่อมต่อ ZORT และ KetshopWeb #

1.) ทำการ Login เข้าสู่ระบบ ZORT ไปที่เมนู “ตั้งค่า” และเลือกหัวข้อ “เชื่อมต่อบริการอื่น” จากนั้นคลิกที่ “API Reference”

 

 

2.) คลิกเปิดใช้งาน API

 

 

3.) กดคัดลอก “apikey” และ “apisecret” ไว้

 

 

4.) เข้าสู่ระบบ Ketshopweb และไปที่เมนู “Extension” จากนั้นกด “Add” ที่ตัวเลือกการเชื่อมต่อ ZORTOUT

 

 

5.) เลือกเมนูตั้งค่า กรอก Email, apikey (public key) และ apisecret (secret key) ที่ได้มาจาก ZORT แล้วกด Connect ต่อจากนั้น กด Sync product

 

 

6.) เมื่อกลับมาที่ระบบ ZORT จะมีชื่อ Ketshopweb ขึ้นมาที่หน้าการเชื่อมต่อบริการอื่น ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมตอระบบ

 

 

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Ketshopweb #

ตั้งค่ารายการสินค้าอัตโนมัติ #

 

 

 • อัพเดทข้อมูลสินค้า จะอัพเดทราคา สินค้า และนํ้าหนักสินค้า ไปยัง Ketshopweb อัตโนมัติ
 • อัพเดทจํานวนสินค้า จะอัพเดทจํานวนคงเหลือ หรือจํานวนพร้อมขายไปยัง Ketshopweb อัตโนมัติ

 

ตั้งค่ารายการขายอัตโนมัติ #

 

 

การสร้างรายการขาย สามารถตั้งค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้

 •  รอโอนสินค้า เมื่อมีออเดอร์ จาก Ketshopweb ส่งมาที่ ZORT สถานะออเดอร์จะเป็นรอโอน (โอนออกจากคลัง) และเมื่อมีการปรับสถานะใน Ketshopweb สถานะรายการจะไม่มาอัพเดทในระบบ ZORT แต่ร้านค้าตัองปรับเป็นสําเร็จเองในหลังบ้านของ ZORT
 • โอนทันทีจากคลังสินค้า เมื่อมีออเดอร์จาก Ketshopweb ส่งมาที่ ZORT สถานะออดอร์จะเป็นสําเร็จ (โอนจากคลังทันที)
 • อัตโนมัติ เมื่อมีออเดอร์จาก Ketshopweb ส่งมาที่ ZORT สถานะออเดอร์จะเป็นรอโอน (โอนออกจากคลัง) และเมื่อมีการปรับสถานะใน Ketshopweb สถานะรายการจะมาอัพเดทใน ZORT เป็นสําเร็จ (โอนออกจากคลัง) อัตโนมัติ

 

รายการถูกยกเลิก #

เมื่อมีการปรับสถานะเป็น ยกเลิก ใน Ketshopweb สถานะใน ZORT จะถูกปรับเป็น ถูกยกเลิก และ ยกเลิกการชําระ

 

 

ตั้งค่าสถานะการชำระเงิน #

 

 

 • รอชําระ เมื่อมีออดอร์จาก Ketshopweb ส่งมาที่ ZORT สถานะออเดอร์จะเป็น รอชําระ และเมื่อมีการปรับสถานะใน Ketshopweb สถานะของ ZORTจะไม่อัพเดทตาม ร้านค้าต้องปรับเป็น สําเร็จ เองในหลังบ้านของ ZORT
 • ชําระครบ เมื่อมีออเดอร์จาก Ketshopweb ส่งมาที่ ZORT สถานะออเดอร์จะเป็น ชําระครบ
 • อัตโนมัติ เมื่อมีออเดอร์จาก Ketshopweb ส่งมาที่ ZORT สถานะออเดอร์จะเป็น รอชําระ และเมื่อมีการปรับสถานะเป็นได้รับเงินแล้วใน Ketshopweb สถานะใน ZORT จะอัพเดทเป็น ชําระครบ โดยอัตโนมัติ

 

การเพิ่ม-ลบสินค้า #

 •        การเพิ่มสินค้า ถ้าต้องการเพิ่มสินค้าใหม่ แนะนําให้ทําการเพิ่มจากฝั่ง ZORT และเมื่อมีการปรับจํานวน ระบบจะดึงสินค้าจาก ZORT ไป Ketshopweb อัตโนมัติ โดยข้อมูลที่จะส่งมาที่ Ketshopweb มีดังนี้
  • ชื่อสินค้า
  • รูปภาพหลัก
  • ราคาขาย
  • นํ้าหนักสินค้า

****ในส่วนที่เป็นข้อมูลหมวดหมู่สินค้าจะต้องปรับเพิ่มใน Ketshopweb****

 •        การลบสินค้า ถ้าต้องการลบสินค้าออกจากคลัง เมื่อทําการลบสินค้าที่ ZORT แล้ว จะต้องทําการลบสินค้าที่ Ketshopweb ด้วย

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com
Line: @zort