วิธีการพิมพ์ใบแปะกล่อง TikTok Shop

1. ไปที่เมนู รายการขาย >> เลือก ดูรายการขาย >> เลือก รายการขายที่ต้องการ

 

 

2. กดปุ่มพิมพ์เอกสาร เลือก พิมพ์ใบส่งสินค้า

 

 

3. ระบบจะแสดงหน้าใบแปะกล่องสำหรับพิมพ์ แบบภาพตัวอย่าง