วิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ CRM PLUS Buzzebees

เมื่อร้านค้าทำการเชื่อมต่อระบบ ZORT และ Buzzebees เรียบร้อยแล้ว จะสามารถตั้งค่าเพิ่มเติม เพื่อทำการส่งข้อมูลยอดขายจาก ZORT ไป  Buzzebees ตามวิธีการดังนี้

 1. ไปที่เมนูตั้งค่า เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น
 2. กดเข้าตัวเชื่อมต่อ Buzzebees  เลือก แก้ไข

 

 

 • 3. เลือกแถบทั่วไป เพื่อตั้งค่าการส่งข้อมูลยอดขายไปยัง Buzzebees

โดยสามารถเลือกได้ทั้งหมด 4 หัวข้อดังนี้

  • ไม่มีการอัปเดต คือไม่มีการส่งข้อมูลไปยัง Buzzebees
  • อัปเดตข้อมูลรายวันไป Buzzebees คือ ตั้งค่าให้ระบบส่งข้อมูลไปยัง Buzzebees  ทุกวัน
  • อัปเดตข้อมูลรายเดือนไป Buzzebees คือ ตั้งค่าให้ระบบส่งข้อมูลไป Buzzebees  ทุกเดือน
  • อัปเดตข้อมูลรายชั่วโมงไป Buzzebees คือตั้งค่าให้ระบบส่งข้อมูลไปยัง Buzzebees  ทุกชั่วโมง
  • เมื่อเลือกเวลาที่ต้องการแล้ว ให้กด บันทึก

 

 

 • 4. เลือกแถบรายการขาย เพื่อตั้งค่าข้อมูลดังนี้
  • ประเภทรายการที่ส่ง สามารถเลือกได้ 2 ประเภทคือ
   • รายการขาย
   • รายการรับคืน
  • สถานะรายการที่ส่งข้อมูล คือการตั้งค่าให้ส่งข้อมูล เมื่อรายการขายอยู่ในสถานะ ดังนี้
   • ชำระครบและสถานะสำเร็จ
   • ชำระครบ
  • รายการถูกยกเลิก คือ หากรายการขายมีการยกเลิก ระบบจะส่งข้อมูลไปยกเลิกยอดขายบน Buzzebees
   • ส่งข้อมูลยกเลิกรายการ
  • ช่องทางการขาย คือการเลือกช่องทางการขาย เพื่อส่งข้อมูลไปยัง Buzzebees
  • เมื่อเลือกเรียบร้อย ให้กด บันทึก

 

 

หลังจากตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากช่องทาง Offine, Online, Marketplace, หรือ POS ระบบก็จะส่งรายการขายไปยัง CRM ได้ทันที

 


 

การส่งข้อมูลยอดขายจาก ZORT ไป Buzzebees #

 

การส่งยอดขายรายวันทั้งหมด #

กรณีร้านค้าต้องการส่งยอดขายรายวันทั้งหมดไปยัง Buzzebees  ทันที สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้

 1. ไปที่เมนูตั้งค่า เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น
 2. กดเข้าตัวเชื่อมต่อ Buzzebees  เลือกปุ่ม กดส่งข้อมูลรายการขาย 

 

 

 • 3. เลือกวันที่ต้องการส่งข้อมูล
 • 4. เลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม บันทึก
 • (หมายเหตุ : สามารถกดส่งรายการได้ครั้งละ 1 วันเท่านั้น)

 

 

การส่งข้อมูลยอดขายบางรายการ #

กรณีต้องการส่งยอดขายไป BZB บางรายการ สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้

 1. ไปที่เมนู รายการขาย เลือก ดูรายการขาย
 2. เลือกรายการขายที่ต้องการส่งข้อมูล กดดู ข้อมูลรายการขาย

 

 

 • 3. เลือกเมนู Buzzebees กดปุ่ม ยืนยัน Point Buzzebees

 

 

 • 4. เมื่อส่งยอดขายไปที่ Buzzebees เรียบร้อยแล้ว ในหน้ารายการขายนั้นจะมี เมนู Point ปรากฎขึ้นมา สามารถ กดปุ่ม Point  เพื่อดูจำนวน Point ที่ส่งไปได้

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort