วิธีการเรียกขนส่งแบบอัตโนมัติสำหรับรายการขายจาก Marketplace (Auto Ready to Ship)

Auto Ready to ship คือ การตั้งค่าให้ระบบยืนยันการจัดส่ง หรือ Ready to ship รายการขายจาก Marketplace อัตโนมัติ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของร้านค้า และสามารถจัดส่งสินค้าได้ไวยิ่งขึ้น

 

การตั้งค่า Auto ready to ship สามารถตั้งค่าได้ 3 Platform ดังนี้

1. Lazada

2. Shopee (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

3. Tiktok shop (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 

วิธีการตั้งค่า

 

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “เชื่อมต่อบริการอื่น”

2. คลิกที่จุด 3 จุดด้านหลังเชื่อมต่อ Marketplace ที่ต้องการ

3. เลือก “แก้ไข”

 

 

4. ไปที่หัวข้อ “ตั้งค่าสถานะรายการพร้อมส่ง” และติ๊กเปิดการใช้งาน “Auto Ready to ship”

 

 

ครั้งที่ 1 ระบบจะทำการ Auto Ready to ship ตอนเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.

ครั้งที่ 2 ระบบจะทำการ Auto Ready to ship ตอนเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.

ครั้งที่ 3 ระบบจะทำการ Auto Ready to ship ตอนเวลา 18.00 น. ถึง 20.00 น.

 

 

หากร้านค้าต้องการตั้งค่าให้ระบบสามารถ Auto Ready to ship ตลอดเวลา สามารถเลือกช่วงเวลา 12.00 น. ถึง 23.59 น.

 

2. โปรดระบุวันเวลา : การตั้งค่าเลือกช่วงวันที่ต้องการให้ระบบทำการ Auto Ready to ship โดยสามารถเลือกทุกวัน หรือบางวันได้

จากตัวอย่าง มีการตั้งค่าให้ระบบทำการ Auto Ready to ship ในวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์

 

 

3. วันที่ยกเว้น : การตั้งค่าเลือกวัน และเวลาที่ต้องการให้ระบบไม่ต้อง Auto Ready to ship โดยสามารถตั้งค่าเลือกวันที่ยกเว้นได้สูงสุด 3 วัน

 

จากตัวอย่าง มีการตั้งค่าวันที่ยกเว้นไว้ 3 ช่วงเวลา คือ

วันที่ยกเว้นวันที่ 1 ระบบจะยกเว้นการ Auto Ready to ship วันจันทร์ เวลา 06.30 น. ถึง 06.40 น.

วันที่ยกเว้นวันที่ 2 ระบบจะยกเว้นการ Auto Ready to ship วันอังคาร เวลา 06.30 น. ถึง 06.40 น.

วันที่ยกเว้นวันที่ 3 ระบบจะยกเว้นการ Auto Ready to ship วันพุธ เวลา 06.30 น. ถึง 06.40 น.

 

 

4. เลือกเวลา Pickup โดยอัตโนมัติ : การตั้งค่าเพื่อให้ระบบเลือกช่วงเวลาในการ Pickup หรือเข้ารับสินค้า โดยสามารถเลือกได้ 3 รูปแบบดังนี้

 

a. ไม่เลือกเวลา Pickup โดยอัตโนมัติ : ระบบจะไม่ส่งเวลาเข้ารับสินค้าไปที่ Marketplace เพื่อให้ทางร้านค้าสามารถตกลงเวลากับทางขนส่งเองได้

b. เลือกเวลาเร็วที่สุดในช่วงเวลา Pickup โดยอัตโนมัติ : ระบบจะเลือกเวลาที่เร็วที่สุด ที่ทาง Marketplace กำหนดมา และส่งเวลาดังกล่าวไปที่ขนส่ง เพื่อให้ขนส่งเข้ารับสินค้าตามช่วงเวลาที่กำหนด

c. เลือกเวลาช้าที่สุดในช่วงเวลา Pickup โดยอัตโนมัติ : ระบบจะเลือกเวลาที่ช้าที่สุด ที่ทาง Marketplace กำหนดมา และส่งเวลาดังกล่าวไปที่ขนส่ง เพื่อให้ขนส่งเข้ารับสินค้าตามช่วงเวลาที่กำหนด

 

 

หมายเหตุ หากร้านค้าใช้งานขนส่งที่เป็น Dropoff หรือนำส่งพัสดุเอง การตั้งค่า Pickup เลือกเป็น “ไม่เลือกเวลา Pickup โดยอัตโนมัติ”

หมายเหตุ หากร้านค้ามีการจัดส่งสินค้าเอง หรือ seller own fleet สามารถตั้งค่า Auto Ready to Ship ได้เช่นกัน โดยระบบจะทำการปรับสถานะรายการขายเป็นจัดส่งแล้วให้อัตโนมัติ

 

เพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถกดเรียกขนส่งแบบอัตโนมัติได้แล้ว

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line: @zort

โทร 02-026-6423