การตั้งค่าการเชื่อมต่อ รายการขาย Tiktok Shop

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ  รายการขาย Tiktok Shop เพื่อส่งข้อมูลไป PEAK

 

การตั้งค่าการส่งข้อมูลรายการขาย TikTok Shop เพื่อส่งไป PEAK สามารถตั้งค่าได้ 2 ส่วนดังนี้

 

  1. ตั้งค่ารายการถูก Masking ข้อมูล กรณีชื่อลูกค้าเป็น **

a.ไปที่เมนูตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น >> กดเข้าไปที่ตัวเชื่อมต่อ PEAK แก้ไข >> เลือกแถบรายการถูก Masking ข้อมูล

 

b.เลือกตั้งค่าได้ 2 รูปแบบคือ

i.ไม่มี : รายการขาย Tiktok Shop จะไม่ส่งไป PEAK

ii.กำหนดเอง : กำหนดชื่อลูกค้าขึ้นมาใหม่ โดยระบบจะใช้ชื่อลูกค้าตามตั้งค่าเพื่อส่งข้อมูลไปที่ PEAK 

 

  1. ตั้งค่าเลือกช่องทางชำระเงิน

a.ไปที่เมนูตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น >> กดเข้าไปที่ตัวเชื่อมต่อ PEAK แก้ไข >> เลือกแถบใบเสร็จรับเงินและรายจ่าย >> ช่องทางการชำระเงิน

 

 

การตั้งค่าเชื่อมต่อ Tiktok Shop บน ZORT

สามารถตั้งค่าเชื่อมต่อ Marketplace ได้ที่เมนูตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น >> กด 3 จุดด้านหลังเชื่อมต่อเลือกแก้ไข

1.การตั้งค่ารายการขายมีภาษี สามารถตั้งค่าภาษีได้ โดยเลือกเป็นรวมภาษี

 

 

  1. การตั้งค่าช่องทางชำระเงิน รายการขายจาก Marketplace จะมีการตั้งค่าช่องทางชำระเงินได้ 2 รูปแบบคือ 
  • ดึงข้อมูลช่องทางชำระเงินจาก Marketplace : โดยระบบจะดึงช่องทางชำระเงินที่ผู้ซื้อชำระเงินจริงตาม Tiktok Shop
  • กำหนดช่องทางการชำระเงิน : โดยสามารถกำหนดช่องทางชำระเงินบน ZORT เองได้

ซึ่งการตั้งค่าช่องทางการชำระเงินของTiktok Shop แนะนำตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ และกำหนดช่องทางการชำระเงิน เพื่อให้ข้อมูลช่องทางการชำระเงินไม่เยอะ และส่งไปที่ PEAK ได้ง่าย

 

ตัวอย่างรายการขาย Tiktok Shop ที่ส่งไป PEAK

 

รายการขาย Tiktok Shop ที่เข้ามาจะมีการปิดข้อมูลลูกค้าทั้งหมด จึงทำให้เมื่อส่งรายการไปที่ PEAK ต้องตั้งค่าชื่อลูกค้าสมมติขึ้นมา

 

รูปตัวอย่างเพิ่มเติม: ตัวอย่างรายการขาย Tiktok Shop ที่ส่งไป PEAK.jpg

 

จากรูปรายละเอียดดังนี้ #

  • สีส้ม : ตั้งค่าใช้เลขที่เอกสารของ PEAK  หมายเลขรายการขายของ ZORT จะส่งไปเป็นเลขอ้างอิงใน PEAK และเลขที่เอกสารจะเป็นเลขที่ของ PEAK #

  • สีแดง : ชื่อลูกค้า โดยชื่อในเอกสารจะใช้ชื่อที่ตั้งค่าที่หน้าตั้งค่า PEAK  #

  • สีเหลือง : ชื่อสินค้า โดยชื่อสินค้าจะใช้ชื่อสินค้าในหน้าเมนูสินค้า (อาจทำใช้ชื่อสินค้าบน PEAK ไม่ตรงกับรายการขาย) #

  • สีเขียว : วันที่เอกสารบน PEAK จะใช้วันที่ที่ชำระเงินใน ZORT #

#