วิธีการตั้งค่าบน Siam Outlet

วิธีการตั้งค่าบน Siam Outlet #

คุณลูกค้าสามารถ Log in เข้าระบบ Siam Outlet ได้ที่นี่ #

 

 

เมื่อทำการ Log in เข้าระบบ สามารถตั้งค่าเพื่อสร้างรหัส ( API Key ) ในการเชื่อมต่อกับระบบ ZORT ได้โดยวิธีการดังนี้

1.) ไปที่เมนู การตั้งค่า เลือก แอพพลิเคชั่น

2.) กด สร้างแอพพลิเคชั่น

 

 

3.) ตั้งชื่อแอพพลิชั่นตามที่ต้องการ แล้วกดบันทึก

 

 

4.) กด แก้ไข เเอพพลิเคชั่นที่สร้างไว้

 

 

5.) กดปุ่ม Get Token เพื่อขอ Token ( หรือ API Key )

 

 

6.) ระบบจะสร้าง รหัสที่เรียกว่า API Key เพื่อนำรหัสส่วนนี้ไปใส่ในระบบ ZORT

 

 

วิธีการตั้งค่า การเชื่อมต่อบนระบบ ZORT #

1.) ไปที่เมนูตั้งค่า เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น

2.) กด เพิ่มการเชื่อมต่อ

 

 

3.) เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ Fulfillment แล้วเลือกประเภทการเชื่อมต่อ Siam Outlet

4.) กรอกข้อมูลในการเชื่อมต่อระบบ Siam outlet กับ ZORT ดังนี้

 • ชื่อ : สามารถตั้งชื่อได้ตามต้องการ เช่น Siam Outlet
 • API Key : นำข้อมูล API Key ที่หน้า Siam Outlet มาใส่ ( หมายเลขลำดับที่ 7 )
 • เลือกคลังสินค้าที่ใช้ในการเชื่อมต่อ Siam Outlet
  1. เลือกสร้างคลังสินค้าใหม่
  2. เลือกคลังสินค้าที่มีอยู่ในระบบ

 

5.) กดบันทึก

 

 

การตั้งค่าการส่งข้อมูลต่างๆได้ ดังนี้ #

1.) ไปที่เมนูตั้งค่า เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น

2.) คลิก การเชื่อมต่อ Siam Outlet

 

 

3.) เลือกแก้ไข

 

 

เลือกตั้งค่าต่างๆ ดังนี้

 • คลัง / สาขา : เลือกคลังสาขาในการใช้งานร่วมกับ Siam Outlet
 • ตั้งค่ารายการส่งสินค้ามาที่โกดัง
  • วิธีการส่งสินค้ามาที่โกดัง : เลือกวิธีการขนส่งตามที่ทางร้านต้องการ
 • ตั้งค่ารายการขาย ( การตั้งค่ารายการขายที่มากจากระบบการเชื่อมต่ออื่นๆ เช่น Lazada )
  • สร้างรายการขายอัตโนมัติ ( ช่องทางการเชื่อมต่อ )
   • ไม่ระบุ : เมื่อรายการขายจากช่องทางการเชื่อมต่อเข้ามาที่ระบบ ZORT รายการขายนั้นจะไม่ถูกส่งไปที่ Siam outlet
   • อัตโนมัติ : เมื่อรายการขายจากช่องทางการเชื่อมต่อเข้ามาที่ระบบ ZORT รายการขายนั้นจะถูกส่งไปที่ Siam outlet ให้อัตโนมัติ

4.) กด บันทึก

 

 

ขั้นตอนการตั้งค่าคลังสินค้า Siam Outlet

1.) ไปที่เมนู สินค้า เลือก คลังสินค้า/สาขา

2.) กด เพิ่มคลังสินค้า/สาขา

 

 

3.) กรอกรายละเอียด และชื่อคลังสินค้า/สาขา และกด บันทึก

 

 

จะปรากฏคลังสินค้าใหม่ตามภาพตัวอย่างข้างล่าง

 

 

หลังจากเพิ่มคลังสินค้าเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Siam Outlet สามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้

1.) ไปที่เมนู ตั้งค่า เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น

2.) แล้วไปที่ประเภทการเชื่อมต่อ Fulfilment เลือก Siam Outlet

 

 

3.) กด แก้ไข

 

 

4.) เลือก คลัง/สาขา Siam Outlet

 

 

5.) ตั้งค่ารายการขาย และกด บันทึก

 

 

ขั้นตอนการสร้างรายการขายที่หน้าระบบ ZORT

1.) ไปที่เมนูรายการขาย เลือก สร้างรายการขาย

ในส่วนของรายการขาย สามารถเลือกบริการคลังสินค้าได้ 2 วิธี

 • บริการคลังสินค้า : เลือก บริการคลังสินค้า เมื่อรายการขายนี้เพิ่มการชำระเงิน ระบบจะทำการส่ง รายการขายไปยังระบบ Siam Outlet ให้อัตโนมัติ

 

 

 • คลังสินค้า  : สถานะรอโอนสินค้า สามารถเลือกคลังสินค้าที่ตั้งค่าเชื่อมต่อกับ Siam Outlet ไว้

2.) กด บันทึก

 

 

ช่องทางการจัดส่งสินค้าโดย Siam Outlet

1.) ไปที่เมนู ดูรายการขาย เลือกรายการขายที่ต้องการจัดส่ง

2.) คลิก บริการคลังสินค้า ถ้าในกรณีที่รายการขายยังไม่ถูกส่งไป เมื่อกดปุ่ม บริการคลังสินค้า จะแสดงเป็นคำว่า ส่งรายการ

 

 

3.) ถ้าในกรณีที่รายการขายถูกส่งไปยัง Siam Outlet เเล้ว เมื่อกดที่ปุ่ม บริการคลังสินค้า จะแสดงเป็น หมายเลขรายการ

 

 

4.) สามารถตรวจสอบสถานะรายการได้ที่ Siam Outlet ได้ที่เมนู Orders

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : [email protected]

LINE : @zort